DeWaarheid.nu

vcp

Verenigde Communistische Partij

Oldambt

vcp
 
U kunt de VCP steunen door een donatie over te maken op bankrekeningnummer: NL17INGB0008445019

Vragen over de toekomst van het OZG-ziekenhuis in Winschoten

De motie aardgas die de VCP fractie Oldambt samen met D66, Fractie van der Wal en Oldambt Aktief in zal dienen tijdens de raadsvergadering van maandag 27 Februari a.s. Benieuwd wat de overige fracties doen. Met name de coalitie van SP, PvdA. PvhN en CDA. We zullen het zien maandag.

Manifest ondernemingsraden SW-bedrijven: 'Je ziet het pas als je het doorhebt.' Meer

Stop met het belasteren van de VCP burgemeester Smit Meer

Algemene beschouwingen VCP 2016

Sluiting kantoor Emmastraat Meer

VCP wil 24 uurs doktersdienst in ziekenhuis Scheemda Meer

Wereldbazar? "ER KAN NIKS IN OOST GRONINGEN" Meer

Uitnodiging bijeenkomst raads- en commissieleden akkoord van Westerlee Meer

VCP Oldambt zegt vertrouwen op in burgemeester Pieter Smit Meer

Brief aan de partijen die aangegeven hebben op de uitnodiging van de VCP in te gaan om te praten over het 2e spoor in het akkoord van Westerlee. Meer

VCP wil dat sloopbesluit woningen Finsterwolde wordt opgeschort Meer

Brief aan de gemeenteraden en commissieleden van de gemeenten: Oldambt/Veendam/Pekela/Bellingwedde/Vlagtwedde/Stadskanaal/Borger-Odoorn en Menterwolde

De gemeenteraad van Oldambt houdt donderdag 14 april een spoeddebat over het rapport 'Kört veur de Kop' van gebiedsregisseurs Bert Middel en Gerard Kremer. VCP en D66 dienden het verzoek daartoe in.
Expositie 'Het communistische verzet in Groningen' vanaf 26 februari a.s. om 14:00 uur in de stationshal van Winschoten
Tijdens de Koude Oorlog werd de rol van de communisten in het verzet spoedig ontkend en verzwegen. In 2014 verscheen een omvangrijk boek van Ruud Weijdeveld over het communistische verzet in Groningen. Naast deze publicatie kwam er in 2015 een tentoonstelling tot stand in samenwerking met het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Deze tentoonstelling is nu tot eind april ook te zien in Oldambt. Meer

Nadat het in Keulen gedonderd heeft ...
Op woensdagavond 27 januari 2016 is er opnieuw een informatieavond omtrent de noodopvang van vluchtelingen in de gemeente Oldambt. Opnieuw in In Den Stallen in Winschoten, net zoals vier maanden eerder het geval was. Samen met naar schatting zo'n ruim 450 andere geïnteresseerden heb ik op die donderdagavond 17 september 2015 met belangstelling geluisterd naar de antwoorden die gegeven werden op de gestelde vragen en heb ik zelf ook nog het een en ander naar voren gebracht. Meer
Persbericht VCP aangaande het advies van de commissie van Zijl
De commissie van Zijl heeft geconstateerd dat er in Oost Groningen niet of nauwelijks kennis aanwezig is bij de bestuurders om de problemen rondom de werkgelegenheid het hoofd te bieden. Meer
Werkgelegenheid en Werken met behoud van uitkering
De VCP wil uw raad en college het volgende voorleggen. Mensen met een bijstandsuitkering worden door de ambtenaren van de sociale dienst van de gemeente Oldambt 32 uur per week, met behoud van hun uitkering, bij het TDC tewerkgesteld. Meer
Persbericht over het akkoord van Westerlee
Gelijk hebben en gelijk krijgen, hoe zuur kan het zijn als het over het akkoord van Westerlee gaat.
Meer

VCP: "Geen reclamebelasting voor medici en para-medici"
De VCP verzoekt de coalitie van SP, PvdA en PvhN om terug te komen op haar besluit om medici en paramedici reclamebelasting te laten betalen, omdat hiermee geld dat gebruikt moet worden voor de zorg, nu misbruikt wordt voor de verfraaiing van de binnenstad van Winschoten. De VCP zal in de raadsvergadering van 31-08-'15 een motie indienen. Meer

Hoe nu verder met het Deganed-terrein?
Nu is gebleken dat er in de grond van het Deganedterrein meer asbest is aangetroffen dan verwacht, heeft dit tot gevolg dat de ontvangen subsidie van de provincie niet toereikend is om de sanering van de grond te voltooien. De gemeente voert nu gesprekken met de provincie over de mogelijkheid het toegewezen subsidiebedrag te verhogen. De VCP stelt het college maandag 22 juni een aantal vragen omtrent het Deganed-terrein. Meer
Vluchtelingenproblematiek
Aan vluchtelingen wordt erg veel geld verdiend, niet alleen door mensensmokkelaars, maar ook door zogenaamde bonafide zakenlui. Handelaren en speculanten in onroerend goed vullen op grote schaal hun zakken middels transacties met het COA. Ook al is deze gang van zaken op basis van de huidige Nederlandse wetgeving nog zo legaal, de VCP vindt het onethisch en wijst het daarom krachtig van de hand. Meer
VCP stelt vragen over milieustraat
Via een aantal klachten van inwoners van de gemeente Oldambt omtrent het afrekenen bij de milieustraat het volgende: Normaliter is het de bedoeling dat wanneer je grof vuil dan wel andere overbodige spullen (behalve oud papier dat is gratis) naar de milieustraat brengt deze via een pinpas afgerekend dienen te worden. Meer
4 mei 2015: Dodenherdenkingen in Scheemda en Westerlee
4 mei toespraak Jan Kenter in Scheemda
- 4 mei toespraak Engel Modderman in Westerlee
VCP wil dat gemeente Oldambt geld uittrekt voor herstel grafmonument Eltjo Siemens in Finsterwolde
VCP Oldambt heeft voor de vergadering van 19 mei schriftelijke vragen gesteld aan het college van Oldambt. De communisten zien graag dat de gemeente Oldambt een eenmalige subsidie toekent voor het herstel van het grafmonument in Finsterwolde. Meer

Vier mei herdenking in Scheemda
De 4 mei herdenking in Scheemda begint om 19:00 uur in de Oldambtster Herberg Hotel 'de Esbörg'. Na een welkomstwoord door Helmer van der Wal van het 4 mei comité Scheemda is er onder meer een optreden van bariton-solist Willy Oosterveld. Hij wordt op piano begeleid door Bert van Cimmenaede. De toespraak namens de gemeente Oldambt wordt gehouden door het VCP-raadslid J.A. Kenter. Leerlingen van de basisschool Jaarfke uit Scheemda zullen gedichten/verhaaltjes voordragen over de herdenking van de oorlogsslachtoffers. Meer
Vier mei herdenking in Westerlee
De 4 mei herdenking in Westerlee begint om 18:30 uur bij het Dorpshuis 'De Tille'. Daarvandaan start de stille tocht naar de Sint Joriskerk voor een herdenkingsdienst onder muzikale begeleiding van het korps Prins Hendrik. Toespraken worden gehouden door het VCP-raadslid Engel Modderman namens de gemeente Oldambt en door de voorzitter van het 4 mei comité Harry Visker. Leerlingen van de basisscholen Het Baken en FT Venema zullen een gedicht voordragen. Meer
Synergon, allemaal kansen?VCP:
Nog steeds geen CAO bij Synergon
Beloning directeur wel verhoogd
Meer

De VCP heeft een tweetal vragen voor het college met betrekking tot het Akkoord van Westerlee en het Radar rapport
Het ligt in de bedoeling dat op 19 mei a.s. het Radar rapport omtrent Synergon in de commissie besproken zal worden en later in de raad van juni a.s. al dan niet bekrachtigt zal worden door de gemeenteraad. Tot nu toe is het zo geweest, dat wanneer vragen over Synergon met betrekking tot het Radar rapport gesteld worden, vaak verwezen wordt naar het akkoord van Westerlee. Meer
VCP stelt vragen omtrent verkoop Synergon Metaal aan Abiant
Naar aanleiding van de verkoop van de metaalafdeling van werkvoorzieningsschap Synergon aan Abiant Uitzendgroep Groningen, stelt de VCP-fractie de volgende vragen in de raadsvergadering van 13 april 2015: Hoe zijn de rechten van de WSW werknemers van Synergon gewaarborgd? Hebben de leden van de OR van Synergon vrij toegang tot het bedrijf en heeft het personeel een contactpersoon binnen het bedrijf? Meer
Voor de toekomst van Groningen
Bouw veilig, aardbevingbestendig, duurzaam en betaalbaar!
'Instortingsgevaar voor tienduizenden woningen', kopte RTVNoord op 5 maart jl. Dat was het alarmerende bericht dat civiel-ingenieur Zijlstra tijdens het nachtgasdebat in Groningen schetste. Zo'n 45.000 huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied lopen kans om bij zwaardere aardbevingen in te storten. Lees verder
Speerpunten Provinciale Statenverkiezing Provincie Groningen (pdf)
Speerpunten Provinciale Statenverkiezing Provincie Groningen (pps)
Als de verkiezingskoorts stijgt, beginnen sommige partijen te ijlen.
2015 Niet klagen maar vragen
Bureau leeg, alles afgewerkt en opgeruimd, de vakantie kan beginnen. Zo werkt dat normaliter, maar wat is er normaal aan het kabinet Rutte2? Vrijwel niets, dus ook de normale voorbereiding op een aantal weken vrij is niet aan de orde. En dat is tekenend voor de werkwijze van deze coalitie. De kussens opschudden en maar zien waar de vlokjes landen. Het Vrouw Holle-systeem. De mensen geloven dat het sneeuw is, want de mensen geloven nu eenmaal graag in sprookjes. Meer
Zo kan het ook!
In tegenstelling tot vorige week was er vandaag een geslaagde vreedzame demonstratie in Winschoten georganiseerd door het actiecomité Basta!. Ruim 60 mensen verzamelden zich rond 10 uur op het Oldambtplein om te protesteren tegen de bezuinigingen en het regeringsbeleid van het Kabinet Rutte II. Ook de VCP was aanwezig! Meer
BASTA! GENOEG GEWEEST!
In de provincie Groningen waar de inwoners genoeg hebben van de bijwerkingen die het wingewest ondervindt van gasboringen en meer dan genoeg hebben van het palet bezuinigingen die toch vooral de armen en zwakkeren treffen, daar zijn er nogal wat van in Groningen, verenigde zich een aantal mensen die hun protest wilden laten zien en horen. Comité Basta! zou 29 november 2014 vanaf 08:00 uur op het Oldambtplein in Winschoten demonstreren tegen het kabinetsbeleid. En daar werd via sociale media ruchtbaarheid aan gegeven. Meer
De ALGEMENE BESCHOUWINGEN van de VCP van 10 november 2014 kunt u hier lezen
Vragen VCP met betrekking tot oude LTS Winschoten
De VCP wil van het college weten wat de concrete plannen zijn voor de oude LTS in Winschoten. Omdat projectontwikkelaar Vastgoud nog steeds niet is begonnen met de verbouwing van de oude LTS staat het gebouw onnodig te verpauperen en wordt de aanblik steeds triester. Meer

Derk-Jan Bleeker Gezondheidsklachten nopen VCP-raadslid Derk Jan Bleeker om te stoppen
Helaas heeft Derk Jan Bleeker i.v.m. gezondheidsklachten zijn werkzaamheden voor de VCP in de raad van Oldambt moeten stoppen. Het bestuur bedankt Derk Jan voor zijn inzet voor de VCP en wenst hem van harte beterschap.
De opvolger van Derk Jan is Peter van Dijk (nr. 5 op de kieslijst). Als alles volgens planning verloopt zal in de raadsvergadering van 10 november afscheid genomen worden van Derk Jan en daarna zal Peter worden geïnstalleerd. Namens het bestuur, Elsa Kamminga, secr.


9 oktober 2014, Dictatuur slaat toe bij Synergon Metaal - 8 oktober 2014, VCP-motie Synergon

VCP: Gemeente en zorgverzekeraar moeten bijdragen aan het verplicht eigen risico bij zieke mensen met een minimum inkomen
Er zijn inwoners die de verplichte eigen risico wel willen maar niet kunnen betalen gezien hun minimum inkomen. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat deze groep inwoners de nodige medicatie niet krijgen. Deze inwoners zullen zieker worden door gebrek aan goede en onmisbare medicatie en dat willen en moeten we voorkomen. Meer
PERSBERICHT - VCP doet mee aan verkiezingen Provinciale Staten 2015 Meer
Brief aan de raads- en commissieleden en het college van B&W n.a.v. directeur Scherbeyn van Synergon.
VCP Oldambt en VCP Pekela eisen dat het onderzoeksrapport over Synergon onmiddellijk openbaar wordt gemaakt aan de gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela. Meer
Synergon, allemaal kansen? VCP wil een onafhankelijk onderzoek bij Synergon
Naar aanleiding van de sluiting van de afdelingen metaal, inpak en schilders wil de VCP dat de gemeente Oldambt op korte termijn een onafhankelijk onderzoek start naar de gang van zaken binnen het SW-bedrijf Synergon en het functioneren van de directie en het dagelijks bestuur. De VCP dient hiervoor een motie in tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2014. Zie ook: Interview met Elsa Kamminga van de VCP over Synergon bij Dollard Radio.

VCP wil gratis parkeren voor thuiszorgmedewerkers VCP wil gratis parkeren voor thuiszorgmedewerkers
Om een deel van de tijdsdruk van thuiszorgmedewerkers weg te nemen stelt de VCP voor om vrijstelling van betaald parkeren in te voeren voor de medewerkers van thuiszorginstellingen. Financiering van het voorstel zou via het Programma 7 Zorg kunnen plaatsvinden. Meer
VCP maakt zich ernstig zorgen om situatie bij bouwput in Finsterwolde VCP maakt zich ernstig zorgen om situatie bij bouwput in Finsterwolde
VCP Oldambt maakt zich zorgen over de situatie bij een huis-in-aanbouw aan de Siemonsstraat in Finsterwolde. De kelder van de woning is klaar, maar de eigenaar is failliet. Inmiddels is de bouwput vol water gestroomd. Een kind zou bijna zijn verdronken. De VCP heeft de Gemeente Oldambt om opheldering gevraagd. Meer


De VCP vindt dat de door de gemeente Oldambt geplande BBQ niet met gemeenschapsgeld maar uit eigen zak betaald moet worden! Motie

De VCP geeft haar visie op het coalitieakkoord Oldambt van SP, PvdA, CDA en PvhN middels de toespraak van fractievoorzitter Engel Modderman tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 juni 2014:


Synergon, allemaal kansen? VCP Oldambt en Pekela: "Sluiting Synergon Metaal schandalig!"
De VCP afdelingen Oldambt/Pekela nemen met klem afstand van het besluit die het AB van Synergon op 5 juni 2014 heeft genomen om in te stemmen met het sluiten van de afdeling Metaal van Synergon.
De manier waarop dit is gebeurd is een, op zijn zachtst gezegd, schandalig besluit! Op geen enkele manier werd duidelijk gemaakt aan het AB hoe e.e.a. financieel onderbouwd is. Toch ging het AB zonder de cijfers te kennen akkoord. Meer
DeWaarheid.nu Coalitieakkoord Oldambt vol goede voornemens
Het heeft ruim twee maanden geduurd, maar ze zijn eruit. SP, PvdA, CDA en de Partij v.h. Noorden hebben elkaar gevonden in een akkoord dat "Samen sterk, sociaal aan het werk voor Oldambt!" heet. Het is een ambitieus akkoord waaruit blijkt dat de SP zich als grootste partij in Oldambt en voortrekker tijdens de coalitieonderhandelingen niet de kaas van het brood heeft laten eten. Meer

VCP zet vraagtekens bij overdracht LTS aan Oosterlengte VCP zet vraagtekens bij overdracht LTS aan Oosterlengte
De overdracht zou in eerste instantie begin januari 2013 zijn en werd later verschoven naar maart 2013. Wat is de reden dat de overdracht van de LTS aan Oosterlengte anno mei 2014 nog steeds niet heeft plaatsgevonden? Waarom zijn goede ideeën in 2012 getorpedeerd door het college? En wie betaald de kosten voor verzekering, OZB etc. leegstand nu? Meer
Motie tegen het slopen van sociale huurwoningen in de gemeente Oldambt
De VCP draagt het college op geen medewerking te verlenen aan plannen van woningbouwcorporaties om sociale huurwoningen binnen de gemeente Oldambt te slopen, maar in samenwerking met inwoners en woningbouwcorporaties te zoeken naar oplossingen om leefbaarheid in de dorpen te vergroten in plaats van te verkleinen. Meer

Gemeente Oldambt gaat er ± € 450.000,-- op achteruit na herverdeling van het gemeentefonds Meer
Het vrijkaartje voor De Klinker wordt duur betaald Het vrijkaartje voor De Klinker wordt duur betaald
We schrijven 13 juli 2011, de wereldwijde schuldencrisis ontwikkelt zich in sneltreinvaart. Mensen, banken en overheden hebben zich in de voorafgaande jaren diep, veel te diep, in de schulden gestoken, hele landen dreigen failliet te gaan. De Europese Unie, Nederland voorop, pleit voor strenge begrotingsregels. Meer

ER IS HOOP OP EEN WERKPLEK VOOR MENSEN DIE OP DE WACHTLIJST STAAN BIJ SYNERGON Meer
VCP wil duidelijkheid omtrent pontjes Blauwestad
Reeds op 4 november 2009 is de eerste van drie fietspontjes in Blauwestad is in gebruik genomen. Maar de fietspontjes in de Blauwestad zijn constant buiten werking. De VCP-fractie wil van het college weten wanneer de pontjes weer in bedrijf gaan. Ook wil de VCP weten of er duidelijk kan worden aangegeven dat de pontjes buiten bedrijf zijn. Meer
SP verwijst uitlatingen VCP naar 'rijk der fabelen'
In de voorbesprekingen is wel degelijk door de SP uitgesproken dat de betrouwbaarheid van Bard Boon ter discussie staat en de PvdA geen optie moet zijn voor een coalitie in Oldambt.
Laat het duidelijk zijn: De VCP is eerlijk, transparant en draait nooit en dan ook nooit om de hete brij heen. Dat de SP toch gekozen heeft voor een coalitie met juist sommige partijen welke de kiezer niet wilde met een kandidaat-wethouder die niemand wil, is op zijn zachtst gezegd discutabel en riekt naar kiezersbedrog. Meer

Klinker vragen raadsvergadering d.d. 16-04-2014
Persbericht n.a.v. de gesprekken met de SP - Persbericht VCP afdeling Bellingwedde opgericht

UITNODIGING
Dinsdag 8 april organiseert de VCP (nu met steun van de SP) weer een bewonersavond in de Pyramide te Finsterwolde om 19:30 uur voor inwoners die getroffen worden door de sloopplannen van Acantus.
Meer

Het Klinker-drama in meerdere bedrijven Het Klinker-drama in meerdere bedrijven
Er moest en zou een Cultuurhuis komen in Oldambt. Het alternatief, aanpassing van het oorspronkelijke theater De Klinker, was onbespreekbaar. Met de bouw van de nieuwe Klinker zou minimaal 21 miljoen euro gemoeid zijn en het College zou tijdens de bouw de vinger aan de pols houden om overschrijding van de budgetten te voorkomen. Voor een middelgrote en relatief arme gemeente als Oldambt is de investering natuurlijk enorm. Meer
VCP wil alle stukken over de ontwikkelingen rond het cultuurhuis 'De Klinker'
VCP: "Spoeddebat perikelen rond De Klinker onvermijdelijk"

Maandag 17 maart organiseert Groningers in Opstand een lawaaiconcert voor staatssecretaris Jetta Klijnsma. Kom om 16.00 uur naar het Geert Teiscentrum aan het Geert Teisplein in Stadskanaal. Massaal naar Stadskanaal!

UITNODIGING
Dinsdag 18 maart organiseert de VCP een bewonersavond voor
inwoners die getroffen worden door de sloopplannen van Acantus.

De avond wordt georganiseerd in de Pyramide te Finsterwolde aanvang 19:30 uur.
Wij rekenen op uw komst zodat we gezamenlijk een vuist kunnen maken richting Acantus en gemeente om een eind te maken aan de afbraak van de dorpen.

Schwertmannweg te FinsterwoldeVCP: Geen woningen slopen!
Het is de VCP fractie een doorn in het oog dat goede en gedegen woningen aan onder andere de Schwertmannweg te Finsterwolde op de nominatie staan om gesloopt te worden.
Meer
Het afvoerputje van het kapitalisme Het afvoerputje van het kapitalisme
Een kapitalistisch systeem kent winnaars en verliezers. Het aantal winnaars is klein, het aantal verliezers is groot. Gaat het economisch niet voor de wind dan stijgt het aantal winnaars, terwijl het aantal verliezers kwadratisch stijgt. De winnaars beschouwen de verliezers als ballast, een volkomen nutteloze onderklasse waar geen druppel sap meer uit te persen valt. Meer

VCP: PVV niet uitnodigen voor Nationale herdenking 4 mei
De Gaskapstok van Rutte 2 De Gaskapstok van Rutte 2
Minister Kamp wil niet praten over geld, niet over de consequenties die zijn genereus cadeau aan Groningen voor de burgers heeft. Dat vindt Kamp niet gepast wegens empathie met de door rampspoed getroffen Groningers. Meer
Hoe lang laat Groningen zich nog foppen? Hoe lang laat Groningen zich nog foppen?
Toen in 1959 bij Kolham het eerste gasveld werd gevonden konden de Groningers hun geluk niet op. Alsof er enorme klompen goud ontdekt waren. Welvaart en voorspoed zou aan Groningen niet voorbij gaan en dat was een fijne gedachte. Meer

Hiltsje Rijlaarsdam-Sikma, raadslid voor de VVD VCP: Interview Rijlaarsdam-Sikma (VVD) beledigend
Hiltsje Rijlaarsdam-Sikma, raadslid voor de VVD in de gemeente Oldambt en lijsttrekster voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor diezelfde VVD zegt in een interview dat ze
'lichte buikpijn krijgt van het feit dat zestig procent van de huishoudens in het Oldambt afhankelijk is van een sociale regeling'. De VCP vindt het interview een regelrechte belediging voor veel mensen en een toekomstig fractievoorzitter onwaardig. Meer
groot protest in Delfzijl Sluiting Aldel aanleiding voor groot protest in Delfzijl
Meer dan 3000 gedupeerden van de sluiting van Aldel en steunbetuigers verzamelden zich vrijdagmiddag op het Molenbergplein in Delfzijl om te protesteren tegen de sluiting van de aluminiumfabriek in Delfzijl en tegen de aandeelhouders en de overheid die hen in de steek laat. Meer

Jonge moeders kind van de rekening in Oldambt? Jonge moeders kind van de rekening in Oldambt?
Jonge (aanstaande) moeders dreigen eerdaags verstoken te blijven van begeleiding door Project Campus in Winschoten. De gemeente Oldambt wil dit project niet langer financieren.
Tot nu toe konden jonge vrouwen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar zich door professionele begeleiding gratis laten ondersteunen tijdens hun zwangerschap en Meer
College Oldambt heeft tot 18-12-2013 de tijd Raadsenquête Opmaat te voorkomen
VCP-raadslid Engel Modderman VCP stemt tegen herindeling Gemeente Oldambt
Een voorgebakken broodje herindeling wordt ons door het college aangereikt. Een broodje A7-variant. De raad wordt geconfronteerd met een bijna voldongen feit. Oldambt danst graag naar de pijpen van de Provincie, ziet alleen maar voordelen, uitdagingen en mogelijkheden en schroomt ook niet over de grens te kijken. Het college wil zo groot en internationaal mogelijk herindelen. Zoals dit college graag alles groots en meeslepend ziet. Alles wat klein en overzichtelijk is moet, als het aan dit college ligt, zo snel en zo geruisloos mogelijk verdwijnen. Meer
Theaterstoelen oude Klinker zijn verkocht! Theaterstoelen oude Klinker zijn verkocht!
Na wat telefoontjes over en weer blijkt dat het bedrijf BMI te Zoetermeer de oude theaterstoelen van de Klinker heeft gekocht. De gemeente was hierover de laatste vier week in onderhandeling met betreffende ondernemer. De VCP-fractie heeft hierover een aantal vragen, Meer Update: Burgemeester excuseert zich over info theaterstoelen
DeWaarheid.nu Burgemeester Oldambt:
"VCP frustreert onderzoek curator Opmaat"

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oldambt kwam een interpellatieverzoek van de VCP aan de orde. De raad stemde ermee in het verzoek onder agendapunt 10, als laatste punt, te behandelen. Het verzoek werd door de raad derhalve ingewilligd. Meer

VCP Speech Interpellatie Stichting Opmaat 27-11-2013
Interpellatieverzoek van de VCP betreffende Stichting Opmaat voor de raadsvergadering van 27-11-2013
Communisme terug in Pekela Communisme terug in Pekela
Als je Oude Pekela binnenrijdt over de Wedderweg passeer je vlak voordat je de Wedderklap oprijdt een borstbeeld. Google heeft bepaald dat je dan niet mag weten welke persoon dat borstbeeld voorstelt. Het is onherkenbaar gemaakt. Meer

Herindeling? Nee! Een referendum behoort tot de mogelijkheden
Het is helder dat het college van Oldambt wetten en regels die democratisch tot stand gekomen zijn aan zijn laars lapt. De inwoners van Oldambt hebben het recht gehoord te worden. Dat kan en mag via een referendum. Persbericht
 
DeWaarheid.nu Bestuurder Stichting Opmaat keek niet op een uurtje
Met een maand vertraging is het tweede verslag van curator mr. S. van Gessel verschenen. De curator heeft inmiddels gesprekken gevoerd met mevrouw mr. Rianne Wubs, de eigenaar van OWL Juridisch Advies en met bestuurder/wethouder Klaas van Leeuwen in het bijzijn van zijn advocaat. Meer

Algemene beschouwingen VCP 2013
Binnenkort in dit luchtkasteel Binnenkort in dit luchtkasteel
Dit is niet een ruimtestation dat zojuist is teruggekeerd op aarde en het is evenmin een gemoderniseerd Evoluon. Dat wat u ziet is het toekomstige Cultuurhuis in Winschoten dat De Klinker heet. De Klinker is een luchtkasteel, zoals ook het folliepark Blauwestad een luchtkasteel bleek te zijn. Meer

De fontein in Winschoten moet blijven! VCP in actie:
De fontein in Winschoten moet blijven!

Vijftig jaar geleden is er door de inwoners een fontein op de locatie Oldambtplein geschonken aan de toenmalige gemeente Winschoten. Volgens het college van B&W Oldambt moet de fontein verdwijnen. Meer
vcpKandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 2014
Met het oog op de naderende Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 hebben de leden van VCP-Oldambt en VCP-Pekela hun eerste 5 kandidaten voor de kandidatenlijsten vastgesteld. De overige invulling voor de kandidatenlijsten zullen in een later stadium dit jaar vastgesteld worden. Meer

DeWaarheid.nuCircus Ophef & Vertier in Oldambt
Het beloofde een bijzondere raadsvergadering te worden in Oldambt. Het zou erom spannen of de raad over zou gaan tot de aankoop van een kunstwerk dat al ruim een jaar in een vijver staat. 'Vrouw op Takken' heet het kunstwerk van beeldend kunstenaar Henk Vos uit Haren. Er is een bedrag van € 21.200,-- mee gemoeid, maar daarvoor staat er dan ook definitief een prachtig beeld in het Rosarium. Meer

'Vrouw op Takken' Bronzen beeld 'Vrouw op Takken'
Beste mensen, er bestaat nogal onduidelijkheid waarom de VCP-fractie in de gemeenteraad van Oldambt, in tegenstelling tot hun ingenomen standpunt in de raadscommissie, heeft besloten om voor het aanschaffen van het kunstwerk 'Vrouw op takken' te stemmen. Kosten € 21.000,-. Meer
VCP-raadslid Engel ModdermanMoties Opmaat
Naar aanleiding van de misstanden bij Stichting Opmaat dient de VCP twee moties in tijdens de Gemeenteraadsvergadering op 30 oktober 2013:
Motie: wethouder Van Leeuwen
Motie: twee oud-medewerkers

DeWaarheid.nuOpmaat naar de bijstand. Het vervolg
Abvakabo juriste is stellig: "Wethouder van Leeuwen liegt dat ie barst".
Update 17-10-2013
Ruim de helft van het beschikbare bedrag, 1.2 miljoen euro, werd door OWL Juridisch Advies geïncasseerd en twee ex-medewerkers van Stichting Opmaat werden hierdoor gedupeerd. Meer
Stichting Opmaat, de opstap van een zakkenvuller
Geen naam die zo vaak voorkomt als het om dienstverlening gaat: Opmaat. Gesuggereerd wordt dat alles op maat bedacht en geleverd zal worden. Dat is een misverstand, niets is minder waar. Meer
Gelooft er nog iemand dat de PVV geen fascistische partij is? Gelooft er nog iemand dat de PVV geen fascistische partij is?
“Als een fascist zijn bek open doet dan liegt hij” Meer
Marcus BakkerMarcus Bakker (1923-2009) en de PVV
De redactie van De Waarheid.nu heeft zich blauw geërgerd aan het optreden van Geert Wilders op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Wij verlangden naar een optreden van Marcus Bakker, maar die is al jaren dood. De Tweede Kamer mist hem dagelijks. Meer
VCP-raadslid Engel ModdermanSpeech Engel Modderman tijdens PPR
Op 19 september 2013 vond te Nijmegen in 'De Klinker' een bijeenkomst plaats van het Politiek Platform Radikalen met als thema Prinsjesdag. Hier de integrale tekst van de speech van Engel Modderman, fractievoorzitter van de Verenigde Communistische Partij te Oldambt.

21 september 2013 - De VCP heeft vandaag een spandoek tegen dit kabinet opgehangen nabij de rotonde bij de Beertsterbrug. Er zijn ook mensen die om financiële reden of door ziekte niet naar Amsterdam kunnen, vandaar dit spandoek van en voor hen.

 

VCP: Gemeentehuis gratis af te halen!VCP: Gemeentehuis gratis af te halen!

Op de dag van de RUN (14-9-'13) heeft de VCP geprotesteerd tegen de herindeling. Er is een strik aan het gemeentehuis gehangen met het opschrift 'Gemeentehuis Gratis af te halen!'.

Ook werden pamfletten uitgedeeld met de tekst: Herindeling Opgedrongen?? Sinds wanneer pikken Oldambtsters dat?? Meer (PERSBERICHT)

 
Vragen met betrekking tot leegstand de Wissel te Midwolda
 
Winschoter toren: Basta! Rutte 2 RotopVan Winschoten begint de victorie

De zomerstilte is altijd goed voor berichten over bijzondere dieren. Of mensen. Wie verwacht een kop boven een bericht: “Communisten bezetten de Winschoter toren”, in Nederland? In Winschoten kan het. De kerktoren van de Olle Witte in Winschoten is bezet en er hangt een spandoek met de tekst: “Basta! Rutte 2 rot op!”

De VCP-Oldambt heeft zaterdag 13-07-2013 actie gevoerd tegen Rutte 2. We hopen dat deze actie een kettingreactie tot stand brengt en dat meer mensen wat gaan ondernemen i.p.v. thuis te gaan zitten mopperen over alles wat niet deugd. Kom op mensen... het wordt tijd om je mond open te doen!!!

Of sluit je aan bij de VCP

 
Plaatsing Stolpersteine in Drieborg
 
De VCP roept medewerkers van Synergon en hun naasten op om hun ervaringen met het SW-bedrijf te delen tijden een bijeenkomst die op Maandag 27 mei 2013 in Zalencentrum Lamain in de Bosstraat 25 te Winschoten zal worden gehouden. De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen. Meer
Synergon, over slavernij gesproken
Elke keer als er iets positiefs te melden is weet de directie van Synergon prima de weg naar publiciteit. Meer
Inwoners van de gemeenten Oldambt, Pekela en Bellingwedde worden met behoud van uitkering tewerkgesteld bij SW-bedrijf Synergon. Meer
 
Derk-Jan Bleeker

Inspraaknotitie raadsvergadering gemeente Oldambt
Derk-Jan Bleeker

Het rapport "Grenzeloos Gunnen" wil ons doen geloven dat de opstellers de oplossing weten voor de problemen waar deze streek en de mensen mee worstelen. De oorzaak van alle problemen in het Oldambt is dat de democratie buitenspel is gezet en daardoor al vele jaren niet meer naar behoren functioneert. De verlammende gevolgen op de economie van het Oldambt zijn overal zichtbaar. Meer

 
Interview Dollard Radio met wedhouder Hans Polman over het standpunt van de VCP over het Deganed terrein in Winschoten - Gem. Oldambt (YouTube)
Project C: In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen interviewt Jakob Java de fractievoorzitters van politieke partijen in de gemeente Oldambt.
 

Lezing VCP-raadslid Engel Modderman over Herindeling tijdens het bezoek van collega's uit de gemeente Loppersum naar aanleiding van het rapport Grenzeloos Gunnen

Lees verder

Deganed terrein ontsiert Sint Vitusstraat te Winschoten


Brief aan VVD-fractie Oldambt VVD-fractie in de gemeenteraad van Oldambt houdt zich voortaan
alleen nog bezig met lokale kwesties

 
 
 
 
V.I.Lenin: "Onze leer is geen dogma, maar een leidraad voor het handelen, zo hebben Marx en Engels steeds gesproken en terecht de spot gedreven met het van buiten leren en het domweg herhalen van formules, die in het beste geval slechts kunnen dienen om een algemene taak aan te wijzen, die noodzakelijk door de concrete economische en politieke situatie in elke afzonderlijke etappe van het historische proces wijzigingen ondergaat... Men moet zich die onbetwistbare waarheid inprenten, dat een Marxist met het levende leven, met de precieze feiten van de werkelijkheid rekening moet houden en zich niet aan de theorie van de dag van gisteren moet blijven vastklampen"... (Uit: 'De geschiedenis van de Sovjet-Unie')
"Wij communisten betreden het burgerlijke parlement om ook van die tribune
van het door en door verrotte kapitalistische stelsel het bedrog te onthullen dat
tegenover de arbeiders en de werkende massa's wordt gepleegd." (V.I. Lenin)

Verenigde Communistische Partij

VCP Ster

VCP Kantoor
Verkiezingsprogramma VCP