vcp

Verenigde Communistische Partij
Promoot VCP op je website of profiel
Klik hieronder op Share om een link naar deze website te maken op je eigen pagina op Twitter, Hyves of Facebook.
Share |
vcp
 
VCP-Hyves

Follow VCP_Oldambt on Twitter

RSS
RSS-Reader
Het VCP-kantoor is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10:00-15:00 uur - tel. nr. 0597 672961
U kunt de VCP steunen door een donatie over te maken op bankrekeningnummer 8445019
 
Algemene beschouwingen VCP 2013
Binnenkort in dit luchtkasteel Binnenkort in dit luchtkasteel
Dit is niet een ruimtestation dat zojuist is teruggekeerd op aarde en het is evenmin een gemoderniseerd Evoluon. Dat wat u ziet is het toekomstige Cultuurhuis in Winschoten dat De Klinker heet. De Klinker is een luchtkasteel, zoals ook het folliepark Blauwestad een luchtkasteel bleek te zijn. Meer

De fontein in Winschoten moet blijven! VCP in actie:
De fontein in Winschoten moet blijven!

Vijftig jaar geleden is er door de inwoners een fontein op de locatie Oldambtplein geschonken aan de toenmalige gemeente Winschoten. Volgens het college van B&W Oldambt moet de fontein verdwijnen. Meer
vcpKandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 2014
Met het oog op de naderende Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 hebben de leden van VCP-Oldambt en VCP-Pekela hun eerste 5 kandidaten voor de kandidatenlijsten vastgesteld. De overige invulling voor de kandidatenlijsten zullen in een later stadium dit jaar vastgesteld worden. Meer

DeWaarheid.nuCircus Ophef & Vertier in Oldambt
Het beloofde een bijzondere raadsvergadering te worden in Oldambt. Het zou erom spannen of de raad over zou gaan tot de aankoop van een kunstwerk dat al ruim een jaar in een vijver staat. 'Vrouw op Takken' heet het kunstwerk van beeldend kunstenaar Henk Vos uit Haren. Er is een bedrag van € 21.200,-- mee gemoeid, maar daarvoor staat er dan ook definitief een prachtig beeld in het Rosarium. Meer

'Vrouw op Takken' Bronzen beeld 'Vrouw op Takken'
Beste mensen, er bestaat nogal onduidelijkheid waarom de VCP-fractie in de gemeenteraad van Oldambt, in tegenstelling tot hun ingenomen standpunt in de raadscommissie, heeft besloten om voor het aanschaffen van het kunstwerk 'Vrouw op takken' te stemmen. Kosten € 21.000,-. Meer
VCP-raadslid Engel ModdermanMoties Opmaat
Naar aanleiding van de misstanden bij Stichting Opmaat dient de VCP twee moties in tijdens de Gemeenteraadsvergadering op 30 oktober 2013:
Motie: wethouder Van Leeuwen
Motie: twee oud-medewerkers

DeWaarheid.nuOpmaat naar de bijstand. Het vervolg
Abvakabo juriste is stellig: "Wethouder van Leeuwen liegt dat ie barst".
Update 17-10-2013
Ruim de helft van het beschikbare bedrag, 1.2 miljoen euro, werd door OWL Juridisch Advies geïncasseerd en twee ex-medewerkers van Stichting Opmaat werden hierdoor gedupeerd. Meer
Stichting Opmaat, de opstap van een zakkenvuller
Geen naam die zo vaak voorkomt als het om dienstverlening gaat: Opmaat. Gesuggereerd wordt dat alles op maat bedacht en geleverd zal worden. Dat is een misverstand, niets is minder waar. Meer
Gelooft er nog iemand dat de PVV geen fascistische partij is? Gelooft er nog iemand dat de PVV geen fascistische partij is?
“Als een fascist zijn bek open doet dan liegt hij” Meer
Marcus BakkerMarcus Bakker (1923-2009) en de PVV
De redactie van De Waarheid.nu heeft zich blauw geërgerd aan het optreden van Geert Wilders op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Wij verlangden naar een optreden van Marcus Bakker, maar die is al jaren dood. De Tweede Kamer mist hem dagelijks. Meer
VCP-raadslid Engel ModdermanSpeech Engel Modderman tijdens PPR
Op 19 september 2013 vond te Nijmegen in 'De Klinker' een bijeenkomst plaats van het Politiek Platform Radikalen met als thema Prinsjesdag. Hier de integrale tekst van de speech van Engel Modderman, fractievoorzitter van de Verenigde Communistische Partij te Oldambt.

21 september 2013 - De VCP heeft vandaag een spandoek tegen dit kabinet opgehangen nabij de rotonde bij de Beertsterbrug. Er zijn ook mensen die om financiële reden of door ziekte niet naar Amsterdam kunnen, vandaar dit spandoek van en voor hen.

 

VCP: Gemeentehuis gratis af te halen!VCP: Gemeentehuis gratis af te halen!

Op de dag van de RUN (14-9-'13) heeft de VCP geprotesteerd tegen de herindeling. Er is een strik aan het gemeentehuis gehangen met het opschrift 'Gemeentehuis Gratis af te halen!'.

Ook werden pamfletten uitgedeeld met de tekst: Herindeling Opgedrongen?? Sinds wanneer pikken Oldambtsters dat?? Meer (PERSBERICHT)

 
Vragen met betrekking tot leegstand de Wissel te Midwolda
 
Winschoter toren: Basta! Rutte 2 RotopVan Winschoten begint de victorie

De zomerstilte is altijd goed voor berichten over bijzondere dieren. Of mensen. Wie verwacht een kop boven een bericht: “Communisten bezetten de Winschoter toren”, in Nederland? In Winschoten kan het. De kerktoren van de Olle Witte in Winschoten is bezet en er hangt een spandoek met de tekst: “Basta! Rutte 2 rot op!”

De VCP-Oldambt heeft zaterdag 13-07-2013 actie gevoerd tegen Rutte 2. We hopen dat deze actie een kettingreactie tot stand brengt en dat meer mensen wat gaan ondernemen i.p.v. thuis te gaan zitten mopperen over alles wat niet deugd. Kom op mensen... het wordt tijd om je mond open te doen!!!

Of sluit je aan bij de VCP

 
Plaatsing Stolpersteine in Drieborg
 
De VCP roept medewerkers van Synergon en hun naasten op om hun ervaringen met het SW-bedrijf te delen tijden een bijeenkomst die op Maandag 27 mei 2013 in Zalencentrum Lamain in de Bosstraat 25 te Winschoten zal worden gehouden. De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen. Meer
Synergon, over slavernij gesproken
Elke keer als er iets positiefs te melden is weet de directie van Synergon prima de weg naar publiciteit. Meer
Inwoners van de gemeenten Oldambt, Pekela en Bellingwedde worden met behoud van uitkering tewerkgesteld bij SW-bedrijf Synergon. Meer
 
Derk-Jan Bleeker

Inspraaknotitie raadsvergadering gemeente Oldambt
Derk-Jan Bleeker

Het rapport "Grenzeloos Gunnen" wil ons doen geloven dat de opstellers de oplossing weten voor de problemen waar deze streek en de mensen mee worstelen. De oorzaak van alle problemen in het Oldambt is dat de democratie buitenspel is gezet en daardoor al vele jaren niet meer naar behoren functioneert. De verlammende gevolgen op de economie van het Oldambt zijn overal zichtbaar. Meer

 
Interview Dollard Radio met wedhouder Hans Polman over het standpunt van de VCP over het Deganed terrein in Winschoten - Gem. Oldambt (YouTube)
Project C: In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen interviewt Jakob Java de fractievoorzitters van politieke partijen in de gemeente Oldambt.
 

Lezing VCP-raadslid Engel Modderman over Herindeling tijdens het bezoek van collega's uit de gemeente Loppersum naar aanleiding van het rapport Grenzeloos Gunnen

Lees verder

Deganed terrein ontsiert Sint Vitusstraat te Winschoten


Brief aan VVD-fractie Oldambt VVD-fractie in de gemeenteraad van Oldambt houdt zich voortaan
alleen nog bezig met lokale kwesties

 
 
 
 
FELICITATIE AAN HET COLLEGE OLDAMBT

Oldambt weer de grote verliezer staat er vandaag in het Dagblad van het Noorden

Gefeliciteerd college het is u weer gelukt om in de prijzen te vallen.
U hebt ook wel erg uw best gedaan om iedereen te verjagen uit het Oldambt.

Dure parkeergelden, verkwanseling van gebouwen, stevige bezuinigingen op cultuur, sport en de buitendorpen van Winschoten.

Buurthuizen kunnen door alle verhogingen niet meer door verenigingen in stand gehouden worden en staan te koop.

Sporthallen worden gesloten.

Wegen onderhoud? Ach u kijkt niet op een kuil meer of minder.

Verhogingen van alle leges wat voor ondernemers niet echt aantrekkelijk is.

De beiaardier kon vertrekken...... was ook niet meer nodig.

Groenonderhoud betekent in Oldambt bomen kappen en twee keer per jaar schapen laten grazen.

Ect.

Dit alles is wel een felicitatie waard.

U hebt weer een nieuw jaar voor de boeg. Ga zo door en u valt ook in 2013 in de prijzen.

 
 

VCP niet naar diner voor raads- commissie- en collegeleden

Donderdag 8 november j.l. was er een raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 behandeld werd.
In deze vergadering zijn de amendementen die ingediend waren door de VCP en D66 niet aangenomen.
Het gevolg hiervan is dat o.a het schoolzwemmen ( kosten 35000 euro ) en de beiaardier ( kosten 13.500 euro) definitief zijn wegbezuinigd.
Het is dan wel erg vreemd dat je dan de volgende dag een uitnodiging krijgt om deel te nemen aan de jaarlijkse schranspartij van de gemeente. Een uitnodiging gericht aan 5 collegeleden, 25 raadsleden en 24 commissieleden die eerst gezellig met de bus naar de geldverslindende bouwput van het cultduurhuis gaan kijken en zich daarna vol eten en uitbuiken van het geld dat beter besteed had kunnen worden aan schoolzwemmen en de beiaardier.

Het mag duidelijk zijn dat de VCP NIET op onderstaande uitnodiging in zal gaan.

Geachte raads- commissie- en collegeleden,

Namens de burgemeester het volgende.

Oldambt kent inmiddels de traditie dat wij het einde van het kalender jaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan, maar markeren door middel van een inhoudelijke bijeenkomst voor de raad afgesloten met een diner voor alle raads- commissieleden in het bijzijn van het college. Dat willen wij dit jaar ook graag weer doen! De invulling zal afwijken van voorgaande jaren.

Voor dit moment is het vooral van belang om de datum alvast blokken in uw agenda. De afsluiting van het jaar vindt plaats op vrijdag 7 decemberaanstaande. Binnenkort ontvangt u de concrete invulling van het programma. We stappen in ieder geval om 13.30 uur achter het gemeentehuis van Winschoten 'in de bus' en brengen een (werk)bezoek aan de bouwput van het nieuwe theater in Winschoten. Vervolgens zullen we nog een nadere locatie bezoeken en ergens op de route dineren. We verwachten rond 20.00 uur weer achter het gemeentehuis te staan.

Wij nemen aan dat iedereen graag meegaat, maar mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan hoor dat graag tijdig van u in verband met de voorbereidingen. Zonder afmelding gaan wij er vanuit dat u komt en deelneemt aan het programma. Aanmelden hoeft dus niet.

Met vriendelijke groet,

Pieter Norder
Raadsgriffier van de gemeente Oldambt


Alleen schoolzwemmen speciaal onderwijs blijft in Oldambt
Protest tegen schrappen van subsidie voor schoolzwemmen

 
 
 

OZG kiest voor Scheemda West

Komt allen woensdag 31 oktober 2012 om 19.15 uur naar Van der Valk ZUIDBROEK.
Demonstreer mee voor het behouden van
de ziekenhuizen
St. Lucas in Winschoten en Delfzicht in Delfzijl.

MENZIS, OZG en KPMG zijn aanwezig en dan zullen de bobo's 'onder het genot van een hapje en een drankje' hun wilde plannen toelichten op hun feestje.
foto's van de demonstratie.

 
Spoedvergadering over Tramwerkplaats Winschoten
 
VCP verwerpt Permanent Cameratoezicht
 
Brief Aan Raad van Bestuur, Directie en Medewerkers van Menzis

VCP op maandag 8 oktober as. van 8.00 uur tot 12.30 uur paraat bij de ingang van het Lucas Ziekenhuis te Winschoten om handtekeningen te verzamelen voor het behoud van het ziekenhuis in de stad. Meer

 
De eerste Raadsvergadering van na de vakantie: JAHAA NOU WEET IK HET WEL
 
Moties over parkeren in Winschoten

D66 en PvhN willen dagkaart
De fracties van D66 en de Partij voor het Noorden (PvhN) in het Oldambt dienen woensdag 26 september tijdens de raadsvergadering een motie in over het parkeerbeleid in Winschoten. De partijen stellen de invoering van een dagkaart voor. Mensen die meer dan drie uur in Winschoten verblijven zouden dan een maximum bedrag kwijt zijn.
De invoering van een dagkaart heeft heel wat voeten in de aarde. Zo moeten de huidige parkeermeters worden aangepast. Verder zou een parkeerkaart op kenteken moeten worden uitgegeven om het doorgeven van de kaarten tegen te gaan. Om het langparkeren van winkelpersoneel tegen te gaan zou de dagkaart pas om tien uur in de morgen van kracht moeten gaan, aldus D66 en PvhN.

(Geen) parkeermeterVCP wil parkeergeld afschaffen
De fractie van de Verenigde Communistische Partij komt op dezelfde avond met een tegenmotie. De VCP wil het betaald parkeren in de binnenstad helemaal afschaffen om langer verblijf in de stad te garanderen. De parkeerstress is dan helemaal van de baan en het is gunstig voor de economie van het Oldambt. Bezoekers zouden dan nog langer kunnen blijven en dit draagt bij aan meer welvaart van Winschoten.

De moties worden woensdagavond tijdens de vergadering behandeld.

 
ZWEMMEN OF VERZUIPEN

Artikel in Het Streekblad

Zwemmen of Verzuipen?

 


Download vertaling als pdf-bestand (165 kb)

Bent u onzeker van uw toekomst?

Last van depressie en vervreemding?

Onuitvoerbare wensen en
ongerealiseerde dromen?

HET IS MOGELIJK DAT U AAN
KAPITALISME LIJDT!

Dit zijn de symptomen:
gevoel van machteloosheid en nutteloosheid, apathie, angst, onzekerheid voor de toekomst, verlies van identiteit, eenzaamheid, vervreemding, concurrentie, laag salaris, slechte middelen van bestaan, uitbuiting, willekeur van bazen en ambtenaren...

Voor diagnose en genezing kunt u
zich tot linkse activisten wenden

Het VCP-kantoor is geopend op maandag en woensdag van 10:00-15:00 uur en op vrijdag van 16:00-20:00 uur.

Stuur een bericht naar Menzis: BEHOUD LUCAS en DELFZICHT ZIEKENHUIS IN WINSCHOTEN EN DELFZIJL

Ziekenhuis of Veldhospitaal?

OZGWinschoten, 9-7-2012 - Al lang is bekend, dat de vestigingen van de OZG, met name die in Winschoten niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. Het rapport van KPMG Plexus werpt dan ook geen ander licht op deze kwestie, anders dan kwaliteit zorg is onvoldoende en het in stand houden van twee locaties kost te veel geld.

Zorg is een grondrecht, een sociaal grondrecht en dat geldt ook voor de inwoners van Noord- en Oost-Groningen, hoewel die groep de laatste tijd terecht de indruk zou kunnen krijgen het ondergeschoven kindje van de Provincie Groningen te worden.

Om dat grondrecht te waarborgen zijn investeringen noodzakelijk. De inwoners hebben recht op een goed functionerend ziekenhuis dat centraal gelegen is en optimaal bereikbaar is voor personeel, bezoekers en UMCG. Bovendien is de nabijheid van een stedelijke kern een vereiste. Het nieuw te bouwen ziekenhuis zal aan die eisen moeten voldoen. Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2011 van de gemeente Oldambt vond een presentatie plaats van AM & AT Osborne waaruit bleek, dat het centrum van Winschoten de uitgelezen plek zou zijn. Nieuwbouw op de huidige locatie luidde het advies.

KPMG laat zich niet uit over de locatie welke gewenst is. KPMG beperkt zich tot een economisch, voor de inwoners onbegrijpelijk rapport. De opdrachtgevers, OZG, Menzis en UMCG hebben kennelijk alleen een legitimatie nodig om aan de belangen van de inwoners volledig voorbij te kunnen gaan.

Voor de inwoners van Oldambt, Appingedam en Delfzijl is de nu genoemde locatie Veendam zo'n beetje de slechtst denkbare.

Duidelijk is, dat het UMCG op zoek is naar een opleidingslocatie. Het nieuw te bouwen ziekenhuis zal gebruikt worden als opleidingsinstituut voor de artsen in opleiding van het UMCG. Eenvoudige ingrepen zullen in het lokale ziekenhuis verricht kunnen worden, wordt het wat ingewikkelder, dan is de patiënt en zijn bezoek op de stad Groningen aangewezen.

Het zijn vooral financiële motieven die een rol spelen en een belangrijke voorziening in Winschoten laten verdwijnen. De belangen van de inwoners tellen kennelijk niet mee en zo wordt het grondrecht, het recht op zorg met voeten getreden.


Zowel het OZG als burgemeester Smit van Oldambt citeren naar hartenlust uit de KPMG rapportage. Voor de inwoners is dat abracadabra, maar de burgemeester meldt wel, dat het College van Oldambt nog steeds een voorkeur heeft voor de locatie in Winschoten of Scheemda-West.

De VCP betwijfelt of er een beslissing genomen gaat worden op grond van juiste motieven en moet helaas vaststellen, dat de inwoners van de betrokken gemeenten waar het uiteindelijk om gaat, geen enkele stem zullen hebben.

De VCP wenst zich niet neer te leggen bij de machtspositie van Menzis, het UMCG en de Provincie en beraadt zich op de mogelijkheid tot het houden van een referendum. Dat is volgens de VCP de enig juiste manier om tot een goede beslissing te komen. De regio heeft grote behoefte aan een goed ziekenhuis en niet aan een veldhospitaal.

Engel Modderman
VCP

 

Liever gratis consumptie dan beiaardier

DUUR VET

 

Oldambt:

VCP: Onafhankelijke juryleden laten oordelen over LTS

Brief Heemschut over LTS

Verdrinken Huisdieren Beertsterdiep

Beantwoording vragen Kosten groenonderhoud Drieborg Publiq

Pekela:
Raadslid Swarts: veel geschreeuw en weinig wol

Het gemeenteraadslid Swarts van de Lijst Swarts deed in de krant twee opmerkelijke voorstellen. Om de gemeentefinanciën beter op orde te krijgen, zou er betaald moeten gaan worden voor het parkeren van auto's voor het gemeentehuis. Verder zouden de inwoners hun eigen woonwijken moeten gaan schoonhouden. Op de site Prachtig Pekela zorgde dat voor een stroom van reacties. De VCP heeft zich in die discussie gemengd. Hier onze bijdrage.
 
Ook Pekela krijgt Stolpersteine

Pekela, 19-06-2012 - De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is in 1994 gestart met het project Stolpersteine. Letterlijk vertaald betekent Stolperstein "struikelsteen". Een Stolperstein bestaat uit een steen van 10 bij 10 cm met een messing plaatje waarop de naam van een slachtoffer van een Duits concentratie- of vernietigingskamp is gestanst. Het plaatje bevat ook de geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden van het slachtoffer. De stenen worden voor de toenmalige woonhuizen van de slachtoffers in het trottoir verwerkt.

De eerste Stolpersteine die vanmiddag in Pekela werden gelegd
De eerste Stolpersteine die vanmiddag in Pekela werden gelegd

Zo'n Stolperstein is bedoeld om over te struikelen. In figuurlijke zin wel te verstaan. Het project brengt op indringende wijze de massamoorden die in de vorige eeuw door de fascisten zijn begaan in herinnering. Voor Pekela heeft deze geschiedenis een extra lading. Immers, al snel na het ontstaan van het dorp in de 17e eeuw streken er Asjkenazische Joden neer die op de vlucht waren voor Oost-Europese pogroms. Tot 1942 vormden deze Joden een deel van de Pekelder bevolking. Ze hebben bijgedragen aan één van de karakteristieke kenmerken van Pekela, namelijk een bevolking die uit mensen van allerlei geloofsrichtingen bestaat. Maar een zeer klein aantal heeft de naziebezetting overleefd.

enkele Stolpersteine
enkele Stolpersteine

In Pekela was uiteraard ook verzet tegen de nazi's. Er werd met ongekende bruutheid tegen opgetreden en met name communisten werden al uit voorzorg door de bezetter opgepakt. Ook velen van hen hebben de kampen niet overleefd. Zij die wel terugkeerden waren vaak voor het leven gebroken.

Het is zeer toe te juichen dat een aantal mensen het initiatief heeft genomen ook in Pekela Stolpersteine te plaatsen. In totaal komen er 151. Dat gaat gepaard met allerlei activiteiten, waaronder een kleine expositie in het dorpshuis "De Snikke". Deze expositie is ingericht door het Herinneringskamp Westerbork en gaat voornamelijk over het vernietigingskamp Sobibor. De meeste Pekelder Joden werden in dit kamp om het leven gebracht.

Een deel van de Sobibortentoonstelling
Een deel van de Sobibortentoonstelling

Gunter Demnig aan het werk
Gunter Demnig aan het werk

FASCISME = MOORD

De organisatoren hebben alle scholen in Pekela bij het project betrokken. In het dorpshuis zijn werkstukken te zien die door de leerlingen gemaakt zijn. Eén van die werkstukken is, in al zijn eenvoud, wel heel treffend. Een simpele foto van Hitler, gecombineerd met prikkeldraad en een regen van bloed. Het sluit naadloos aan bij de oude bekende leuze: FASCISME = MOORD.

Veel belangstelling
Veel belangstelling

Gunter Demnig aan het werk
Gunter Demnig aan het werk

Het is te hopen dat de jongeren die zo enthousiast aan het werk zijn geweest in staat zijn ook het moderne fascisme te herkennen. Dat valt nog niet mee, aangezien dit moderne fascisme van onder meer de PVV zich nadrukkelijk antifascistisch noemt. Maar ondertussen worden de mensen wel weer tegen elkaar opgezet omdat ze van geloof of nationaliteit verschillen. Wordt er voor ieder maatschappelijk probleem een gewelddadige oplossing voorgeschoteld. En vooral, worden de belangen van het internationale grootkapitaal gediend.

Dag in dag uit krijgen de mensen ingepeperd dat er een ernstige economische crisis zou heersen die tot gevolg heeft dat iedereen zou moeten inleveren. Maar er is helemaal geen economische crisis! Zeker in een stinkend rijk land als Nederland is er genoeg voor iedereen. De grootkapitalist, die verkeert in een crisis. Om de simpele reden dat zijn opgehoopte kapitaal te weinig rendement oplevert. En in zijn tomeloze zoektocht naar rendement berooft hij gewone mensen, of ze nu in Griekenland of in Nederland wonen, of ze nu christen of moslim zijn, van hun sociale zekerheid.

De Hitlerbende had als simpel uitgangspunt dat iedereen die niet productief is geen recht van leven heeft. Vandaar dat psychiatrisch patiënten, verstandelijk gehandicapten en dementerende ouderen werden vermoord. Euthanasie, een goede dood, heette dat. Iemand als Agema, kamerlid van de PVV, betitelt mensen met psychische problemen als "voorwaardelijke burgers". Maar ook het afsluiten van de toegang tot psychische gezondheidszorg middels torenhoge eigen bijdragen en het drastisch inkrimpen van de behandelcapaciteit, waar ook andere politieke partijen dan de PVV achterstaan, moet toch aan het denken zetten.

Ouderen worden niet alleen beroofd van het pensioen dat ze zelf bij elkaar gesprokkeld hebben, er wordt zelfs in alle openlijkheid door artsen aan de orde gesteld in hoeverre het zinvol is bejaarden te behandelen. In het tv-programma Buitenhof werd daar onlangs een warrige discussie over gevoerd. Pas helemaal op het einde bracht de presentatrice naar voren dat het toch op de eerste plaats aan de oudere zelf is om dit soort besluiten te nemen.

Ondanks alle herdenkingskretologie in de trant van "Nooit weer fascisme", zit dat fascisme met nieuwe termen, met nieuwe argumenten, weer stevig in het zadel. Het is te hopen dat het Stolpersteinproject mensen er van doordringt dat het niet uitmaakt of het fascisme zich in 1940 of in 2012 manifesteert. Voor toen en nu geldt:

FASCISME = MOORD

 

Huishoudinkomenstoets WWB

Datum: 27-05-2012
Betreft:
Vragen op grond van artikel 39 lid 1 van het Reglement van Orde met betrekking tot …huishoudinkomenstoets WWB

Geacht College,

De volgende tekst is uit het lenteakkoord:

Afschaffen Huishoudinkomenstoets in de WWB
Deze maatregel uit het regeer- en gedoogakkoord (onderdeel van het WWB pakket) wordt teruggedraaid. De huishoudinkomenstoets wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2012afgeschaft. De door gemeenten gewenste afschaffing van de toets leidt eventueel tot uitvoeringskosten die door de gemeenten zelf opgevangen zullen worden.

N.a.v. bovenstaand heeft de VCP-fractie de volgende vragen:

1 Waarom is de website van de gemeente nog niet aangepast aan bovengenoemd besluit?

2 Wat heeft de gemeente ondernomen om inwoners die eerst onder de oude regeling vielen ervan op de hoogte te brengen dat de huishoudinkomenstoets
met terugwerkende kracht per 01-01-2012 is afgeschaft?

3 Zijn er inwoners financieel gedupeerd in de periode januari/mei door invoering van de huishoudinkomentoets?

4 Hoe worden deze inwoners gecompenseerd?

Namens de VCP-fractie,

Engel Modderman


Beantwoording van het college:
Onderdeel van het Lenteakkoord is inderdaad de afschaffing van de huishoudinkomenstoets (HIT), die vanaf 1 januari jongstleden in de Wet werk en bijstand (Wwb) is opgenomen. Lang is onduidelijk geweest wanneer de HIT zou worden afgeschaft, per 1 januari jongstleden, per 1juli aanstaande of (zelfs) per 1 januari aanstaande. Inmiddels is duidelijk gewordenin de uitwerking van het Lenteakkoord, dat de HIT per 1 januari 2012 wordt afgeschaft. Blijf echter overeind dat voor de afschaffing van de HIT een wijziging van de Wwb nodig is. Het ministerie heeft hiervoor op 29 mei een wetswijziging aangeboden aan de Tweede Kamer.

Gemeenten zijn in een brief, ook gedateerd op 29 mei, geïnformeerd over de wetswijziging en hen wordt geadviseerd te anticiperen op de voorgenomen wetswijziging. De betreffende brief treft u volledigheidshalve bij dit antwoord aan.
Het college heeft na de meest recente berichtgevingover de HIT een lijst met actiepunten laten maken voor welke herstelacties er uitgevoerd moeten worden.

Klanten met een lopende uitkering die op grond van de HIT zouden worden gekort dan wel waarvan de uitkering zou worden beëindigd, ontvangen begin juni bericht dat dit niet zal plaatsvinden.
Klanten die een aanvraag hebben gedaan en zijn afgewezen op grond van de HIT, zullen persoonlijk worden benaderd voor een herbeoordeling.
Klanten die alleen informatie hebben aangevraagd en die niet met naam en adres bekend zijn bij de gemeente, zullen via algemene voorlichting benaderd worden.

Overigens geeft het ministerie in haar brief aan, dat zij gemeenten bij de voorlichting aan burgers zal ondersteunen.
De specifieke website over de Wwb-aanpassingen van onze gemeente is inmiddels “uit de lucht”. Verder zal moeten worden gekeken welk ander voorlichtings- en foldermateriaal aangepast moet worden.

Er zijn inwoners in onze gemeente die een bijstandsaanvraag hebben gedaan en zijn afgewezen vanwege de HIT of hun aanvraag hebben ingetrokken vanwege de HIT. Deze mensen zullen worden uitgenodigd voor eennieuw gesprek en hun aanvraag zal opnieuw worden beoordeeld. Als men voldoet aan de (overige) criteria voor een bijstandsuitkering, dan zal de uitkering met terugwerkende kracht ingaan.
Het gaat in totaal om 23 personen.

 

 

Verhuizing VCP-kantoor

De Verenigde Communistische Partij Oldambt gaat het kantoor aan het Marktplein verlaten. Wij hebben een nieuw onderkomen gevonden binnen het gebouw van Oosterlengte aan de Emmastraat 3 te Winschoten. Ons kamernummer is C-07. Dat is op de tweede verdieping en een lift is aanwezig. Daar zullen wij onze werkzaamheden voortzetten onder dezelfde voorwaarden. Dat wil zeggen iedereen is welkom. Of het nu om problemen gaat of men loopt even binnen om een praatje te maken en een kop koffie te drinken. De openingstijden blijven hetzelfde nl. Maandag en Woensdag vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur en Zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Vanaf 16 mei is het zover. Tot die tijd zijn wij nog steeds bereikbaar aan het Marktplein 13 te Winschoten.

Groet,
Namens de VCP
Engel Modderman

Lenteakkoord!!!!!! Lees DeWaarheid.nu
 

RAADSVERGADERING OLDAMBT 18-4-2012

Winschoten, 19-4-2012 - Op verzoek van de VCP bevindt zich op de agenda van de raadsvergadering punt 10. Punt 10 behelst Het Cultuurhuis, de doorn in het oog van de VCP en van de inwoners van de gemeente Oldambt. Een megalomaan project dat, zoals het er nu uitziet, een investering vergt van 21 miljoen Euro en de inwoners van Oldambt gemiddeld € 600,-- per persoon zal kosten. Het is vrijwel zeker, dat deze investering gedurende de bouw van Het Cultuurhuis nog verder de pan uit zal rijzen. Bovendien kan er volgens de VCP met een gerust hart van worden uitgegaan, dat er sprake zal zijn van een voortdurend exploitatietekort waardoor dit Cultuurhuis tot in lengte van jaren als een molensteen om de nek van de inwoners zal hangen.

De gemeente Oldambt staat voor een grote, welhaast onmogelijke opgave om per 2015 8,5 miljoen Euro te bezuinigen op de gemeentebegroting, terwijl we mogen verwachten dat als gevolg van voortschrijdende bezuinigingswoede van de landelijke overheid het niet bij dat bedrag zal blijven.

In een vlaag van gevoel voor democratie heeft het College de Oldambtsters gevraagd mee te denken over en ideeën te leveren voor de op stapel staande bezuinigingen. Veel inwoners hebben gereageerd en een grote meerderheid van hen is met de VCP van mening, dat de bouw van Het Cultuurhuis dient te worden afgeblazen.

Om die reden heeft de VCP deze kwestie wederom op de agenda geplaatst. Het was de VCP uiteraard bekend, dat punt 10 van de agenda op verzoek van een enkel raadslid weer afgevoerd zou kunnen worden en aan het begin van de vergadering gebeurde dat ook. De VCP heeft dit als teleurstellend ervaren en is van mening, dat hier sprake is van verregaande arrogantie en minachting door het College van Oldambt. Het College wenst niet meer met de Raad c.q. de inwoners van Oldambt in discussie te gaan over Het Cultuurhuis.

Twee moties, één van de PvhN samen met de VCP en één van de SP werden naar aanleiding van Het Cultuurhuis ingediend. De voorzitter zou die moties, ondanks het afvoeren van het desbetreffende agendapunt "vreemd aan de agenda" toch in stemming brengen. De eerste motie behelsde het beëindigen c.q. uitstellen van de bouw van Het Cultuurhuis, de tweede motie van de SP had betrekking op de komende bezuinigingen waarmee de SP een voorschot wilde nemen op de komende debatten betreffende de bezuinigingen. Beide moties werden niet aanvaard en door haar coalitiepartners werd de SP aangeraden het College vaarwel te zeggen.

Ondanks het feit, dat agendapunt 10 vrijwel direct na aanvang van de vergadering helemaal niet meer bestond, stond de voorzitter toch vijf insprekers op dat punt toe. De VCP is er stellig van overtuigd, dat de drie laatste insprekers, fanatieke voorstanders van de bouw van Het Cultuurhuis, één had er zelfs de status van artikel 12 gemeente voor over, zijn ingehuurd en ingefluisterd door het College.

Na het aanhoren van de insprekers en de stemming over de twee moties nam Engel Modderman, fractievoorzitter van de VCP, het woord, nadat hij nog een beetje was tegengewerkt door de voorzitter. Modderman verklaarde dat zijn fractie de vergadering uit protest over de gang van zaken zou verlaten. Hij noemde het met name idioot, dat er insprekers waren toegelaten op een agendapunt dat helemaal niet meer bestond. Hierdoor ontstond er een situatie dat de insprekers hun zegje mochten doen, maar een discussie onmogelijk was gemaakt. Modderman wenste niet langer deel te nemen aan het opgevoerde theaterstukje.

De VCP stelt vast, dat het College van Oldambt samen met zijn slippendragers in de Raad een loopje hebben genomen met alle democratische beginselen en zal de strijd tegen het fenomeen dat Cultuurhuis heet onverminderd voortzetten. (JJ, 19-4-'12)

CULTUUR
Cultuurhuis opnieuw op de agenda.

Cultuurhuis opnieuw op de agenda?

 
 
 

 
 

Meer dan 15.000 medewerkers tegen Wet werken naar vermogen

22-03-2012 - Vakcentrale FNV, Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak organiseerden vandaag op het Haagse Malieveld een manifestatie tegen de afbraakplannen van dit kabinet. Meer dan 15.000 medewerkers in de sociale werkvoorziening en solidair verklaarde partijen waren bijeen om actie te voeren tegen de Wet werken naar vermogen van het kabinet Rutte.

Als Rutte zijn zin krijgt worden met deze nieuwe wet (WWNV) 70.000 van de 100.000 beschermde werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking geschrapt. De Wajong gaat daarmee op de schop en uitkeringen zullen drastisch worden verlaagd. De Tweede Kamer wil de WWNV eind april behandelen. Lees verder >>>Wilde staking bij de champignonkwekerij van Synergon d.d. 7 maart

De werknemers bij champignonkwekerij Synergon aan de Winschoter Hoogebrug zijn vanmorgen niet aan het werk gegaan. Tientallen medewerkers deden aan de spontane wilde staking mee. De onrust ontstond nadat een medewerkster ander werk aangeboden kreeg.

Het is al enige tijd onrustig binnen deze afdeling. De medewerkers zijn bang dat de kwekerij gaat sluiten. Volgens één van de medewerksters is er werk zat. Of de staking een vervolg krijgt is nog niet bekend.

 

Siebo BolhuisIn memoriam

Siebo Bolhuis

Winschoten, 8-3-2012 - Afgelopen nacht is Siebo Bolhuis overleden. Siebo heeft de leeftijd der zeer sterken bereikt. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. Zijn strijdlust had daar niet onder te lijden. Vanaf zijn jeugd heeft Siebo zich onvermoeibaar ingezet voor een rechtvaardiger samenleving. Lees verder >>>

 
Denk mee! Meld uw bezuinigingsidee of -suggestie HULP GEZOCHT
 

WSW in Actie

Geen toekomst achter de geraniums

De Wet werken naar vermogen raakt iedereen in de sociale werkvoorziening, ook jou. Abvakabo FNV voert daarom de komende weken actie, ook bij jou in de buurt of zelfs bij jou in het bedrijf. Zorg dat je erbij bent. Het gaat om jouw werk, jouw toekomst! Lees verder >>>

70.000 banen sociale werkplaats verloren

De wet werken naar vermogen (WWNV) is woensdag 1 februari door staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepresenteerd. Als het aan het kabinet ligt, vervallen in de komende tijd 70.000 banen in de sociale werkvoorziening (sw). Abvakabo FNV vindt dit ongehoord. Lees verde >>>

 
 

Rode kaart voor de centrumplannen!
Winkeliers bieden Oldambt petitie aan

26 januari 2012 - Exact een jaar nadat de VCP de gemeenteraad van Oldambt een presentatie gaf over leegstaande en verpauperde panden in Winschoten gaven nu ook de winkeliers Van der Veldt en Van der Weele gisteren een presentatie voor de raadsvergadering in de Tramwerkplaats. Meer dan zeventig ondernemers boden de gemeente Oldambt een petitie aan.

In deze petitie uiten de winkeliers hun zorgen over de geplande nieuwbouw aan de noordkant (om de investeringsbegroting voor de bouw van het cultuurhuis rond te krijgen) van Winschoten en in het centrum en aan het Schönfeldplein.

Uitbreiding van het aantal winkelmeters zou drastische gevolgen hebben voor de bestaande ondernemers uit het centrum. Winschoten kampt al met veel winkelleegstand. Door nog meer winkelmeters toe te voegen zou dit ten koste gaan van een groot aantal met name kleinere winkeliers en er komt nog meer leegstand. Lees verder >>>

Winkeliers Winschoten
Winkeliers Winschoten (Foto: © F. Slik)

 

Ambachtschool Winschoten
De oude LTS in Winschoten

VCP tegen sloop LTS

Oldambt, 20-01-'12 - Vorig jaar werd de VCP benaderd door mensen die betrokken zijn bij het oude LTS-gebouw. Na een succesvolle ‘Zo kan het worden dag..’ in maart 2011 is er een werkgroep ontstaan.

De werkgroep ‘Zo kan het worden…’ heeft het visieplan “Ambachtsschool – Oude LTS Winschoten” ontwikkeld en aan het Oldambtster college overhandigd.

De werkgroep wil op de tweede etage betaalbare appartementen en een low budget hotel creëren. Op de eerste verdieping krijgen kunstenaars en kleine ondernemers werkruimte en op de begane grond is onder meer ruimte voor de vergader- en repetitieruimte, de lokale omroep, en een theatercafé.

Bij de direct betrokkenen zijn de plannen die het college met het gebouw heeft nog steeds onbekend. Wanneer er navraag wordt gedaan variëren de antwoorden van "Er zijn plannen in de maak" tot "De boel wordt gesloopt".

Zie ook: Initiatiefvoorstel werkgroep LTS: Bezoek het Paleis in Groningen

 

Rode Kruis Winschoten
Het Rode Kruis Oldambt met een stand voor het Gemeentehuis in Winschoten

VCP: 'Rode Kruis kan wel in oude Brandweerkazerne'

Oldambt, 18-01-'12 - De VCP heeft de gemeente Oldambt per brief voorgesteld om het Rode Kruis Oldambt onder te brengen in de oude brandweerkazerne aan de Grintweg in Winschoten. De brandweer gaat gebruik maken van een geheel nieuwe kazerne aan de Molenweg.

Nu nog maakt het Rode Kruis Oldambt gebruik van een bovenzaal in de Boschpoort te Winschoten voor training en opleiding van EHBO'ers. Dit brengt erg veel ongemak voor de leden met zich mee. Ook heeft het Rode Kruis Oldambt geen onderdak voor de bus die zij in gebruik hebben voor personenvervoer.

Naar aanleiding van de brief van de VCP heeft de gemeente Oldambt per brief geantwoord dat het Rode Kruis is uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. De VCP-fractie wil het voorstel bespreekbaar maken in de commissievergadering van februari 2012, met eventueel daaraan gekoppeld een raadsvoorstel.

 

DE VCP STEUNT DE WSW

Woensdag 11 januari was er weer een commissievergadering van SWI. De eerste van het jaar 2012. Een volle agenda met belangrijke onderwerpen. [o.a. Synergon en de WMO]

Aangezien er bij de VCP aardig wat klachten over het beleid binnen Synergon neergelegd waren door medewerkers van het SW-bedrijf en het CDA, VVD en GroenLinks een onderzoek wilden naar uittreding van het Oldambt uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR), had de VCP een oproep gedaan onder de medewerkers van Synergon om met zoveel mogelijk mensen naar deze vergadering te komen. Dit onder de noemer LAAT JE NIET ZOMAAR AAN DE KANT SCHUIVEN.

Aan deze oproep van de VCP is massaal gehoor gegeven door de medewerkers van Synergon. Dat deze hoge opkomst de Burgemeester zeer verraste bleek wel uit het feit dat hij gelijk een foto maakte en deze vol trots ook maar gelijk op Twitter zette. Van deze trots bleef weinig over nadat Dhr. Telkamp, een medewerker van Synergon, tijdens het inspreken even haarfijn had uitgelegd wat er zoal mis was binnen Synergon, o.a. de slechte communicatie en voorlichting binnen het bedrijf.

In de twee uur durende discussie die daarop volgde had voorzitter Gert-Jan Bolt het moeilijk en hield zich niet goed staande. Hij sloeg steeds de discussie dood en zat als een dominee zijn gemeente voor.

Directeur Ed Scherbeyn zei dat hij er wel van op de hoogte is, maar deed het af alsof het om een kinderruzie gaat! Misschien laat hij zich wel te weinig zien op de werkvloer en zit hij teveel in zijn kantoor te overpeinzen welke vrienden uit Peize hij nog meer aan een goede positie binnen Synergon kan helpen.

De Tramwerkplaats met een volle publieke tribune van Synergon-medewerkers.
De Tramwerkplaats met een volle publieke tribune van Synergon-medewerkers.

SP-wethouder Rikus BraderEn dan verantwoordelijk wethouder Brader van de Salon Partij. Hij wist niks van de onrust op de werkvloer bij Synergon en was dan ook zeer verrast van de woorden van de inspreker. Met bezweet voorhoofd kon hij de vele vragen niet beantwoorden, maar hij zou de vragen meenemen naar de vergadering van het Dagelijks Bestuur (DB) van Synergon waar hij zitting in heeft. Op de vraag wanneer de eerstvolgende vergadering van het DB is, antwoordde hij: "Maandag aanstaande, maar dan ben ik er niet bij aanwezig." Hoe dubbel is dat!! Typisch Brader, veel zeggen, om de hete pap heen blijven draaien en weinig doen. Opvallend was dat nietszeggende vragen uit zijn eigen Salon Partij-fractie en waarschijnlijk door hem zelf opgesteld zonder 'eehm's en aaah's' gemakkelijk kon beantwoorden.

Dat er partijen zijn die de oproep van de VCP zien als zieltjes winnen over de ruggen van de SW'ers is hun makke. Als zij beter geluisterd hadden naar wat de medewerkers van Synergon te vertellen hebben en welke problemen er allemaal zijn, hadden we gezamenlijk kunnen optrekken in de strijd om Synergon open te houden. Vooral de houding van de Salon Partij in deze valt sterk te betreuren.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Ook de WMO stond op de agenda. Op de WMO vinden dusdanige bezuinigingen plaats dat het steeds moeilijker gaat worden om nog iets te krijgen waar je niet zonder kunt.

GroensLinks-wethouder BoonTijdens deze discussie ontwikkelde de GroensLinkse-wethouder Boon een geheel eigen visie en kwam zelfs met oplossingen aandragen. Zo opperde hij dat als men in een buitendorp woont in het Oldambt en men heeft aanpassingen nodig in een woning, kan men beter verhuizen naar Winschoten want daar zijn immers aangepaste woningen voorhanden. Tja, dat moet je maar net willen!!! Heeft wethouder Boon wel eens gehoord van het spreekwoord: Oude bomen moet je niet verplanten! Want dan gaan ze dood!

Verder kwam de GroensLinkse-wethouder Boon met het idee op de proppen dat niet iedereen een scootmobiel hoeft als men er een nodig is. Gezamenlijk één scootmobiel gebruiken, dat is zijn credo. Is deze wethouder er wel van op de hoogte dat een scootmobiel aangepast wordt voor degene die hem gebruikt? Nee wethouder Boon, zo ga je niet met mensen om. Dat is geen sociaal- maar a-sociaal beleid.

Toen burgemeester Pieter Smit in Charles Dickens dorp Beerta was en hem door een verslaggeefster van RTV Blauwe Stad werd gevraagd of hij wel wilde terugkeren in die tijd antwoordde hij: "Nou nee niet graag, want toen was er armoede en had je geen sociale voorzieningen." Maar met al de bezuinigingen op de WMO etc., en de ideeën van wethouder Boon zal het niet lang meer duren of we leven wel weer in die tijd.

Al met al duurde het behandelen van twee agendapunten tot 23:30 uur en werden de overige niet behandelde punten wegens tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende vergadering in februari waardoor ook die agenda weer overvol zal zijn. (Beluister hier de hele vergadering)

 

TWITTER

 

Oldambt - Cie SWI: 7 - Stand van zaken Synergon.

Synergon

 

Ingezonden (31-12-2011): Poedel

WORDT DE VOORSPELLING VAN DE VCP TOCH BEWAARHEID?
GAAT DE RAAD VAN OLDAMBT DE POORTEN VAN SYNERGON SLUITEN???
LAAT DIT NIET GEBEUREN EN STRIJD SAMEN MET DE VCP VOOR HET BEHOUD VAN SYNERGON
LAAT ZIEN DAT JE HET NIET LANGER PIKT!
KOM MASSAAL NAAR DE COMMISSIEVERGADERING
WOENSDAG 11 JANUARI IN DE TRAMWERKPLAATS.
Havenkade-west 3 Winschoten
DE VERGADERING BEGINT OM 20:00 UUR

 

05-12-2011 - VCP steunt Synergon en roept op tot actie!!!

 

SynergonCollege wijst begroting Synergon 2012 af!
Maar wat doet de raad!?

 

Column: Herfst in het Oldambt

SynergonHoe zit het met de verbouwing van Synergon?

Antwoord van Het Dagelijks Bestuur van Synergon

Antwoord van het college op de vragen van de VCP aangaande de verbouwing van Synergon.

Nogmaals een brief van de VCP aan het college aangaande de verbouwing van Synergon.

 

OZGBLIJFT HET ZIEKENHUIS IN WINSCHOTEN??? DE GEMEENTERAAD BESLIST!!!
De raad van bestuur van de Ommelander Ziekenhuis Groep heeft begin deze maand bij de gemeente een aanvraag ingediend om een nieuw ziekenhuis in Scheemda-West te mogen bouwen. Zo'n aanvraag is nodig omdat een bestemmingsplan moet worden gewijzigd. De gemeenteraad beslist over wijzigingen in bestemmingsplannen. Lees verder >>>

VCP steunt protest sociale werkvoorziening in Assen
Duizenden medewerkers van de sociale werkvoorziening protesteerden in de TT-Hal in Assen tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. De regering breekt de sociale werkvoorziening af. Volgens de vakbonden schrapt het kabinet 70.000 van de 100.000 banen. Ook ontbreekt een goede cao. De gemeenten komen maar niet tot een akkoord met de vakbonden. In Assen is de eerste van vier demonstraties. Later volgen er bijeenkomsten in Rijswijk, Tilburg en Arnhem. Video >>>

 

OZG OZG vraagt Oldambt bestemmingsplan te wijzigen
Winschoten, 8-8-2011 -Wij ontvingen een kopie van een brief gedateerd 3 augustus 2011 die door de raad van bestuur van de Ommelander Ziekenhuis Groep aan het college van burgemeester en wethouders werd gericht. In deze brief wordt onder andere een aanvraag ingediend om een wijziging van het bestemmingsplan vast te stellen. Lees verder >>

voedselbank oldambtVoedselbank Oldambt Azzur verbreekt contact met de VCP
Winschoten, 6-8-2011
- Naar aanleiding van uw brief van 1 augustus 2011, waarin u schrijft geen prijs te stellen op verder overleg, het volgende.We hadden geen moment verwacht dat u zich aan onze politieke standpunten zou conformeren. We hebben u een inkijkje gegund in de politieke verhoudingen in de gemeente met de bedoeling dat u daar uw voordeel mee zou doen. Lees verder >>

 
Armoede

De afgelopen maanden is het onderwerp armoede herhaaldelijk in de gemeenteraadsvergaderingen aan de orde geweest. Het begon allemaal met een verzoek vanuit de raad om het armoedebeleid van de gemeente in kaart te brengen. De verantwoordelijk wethouder van de Salon Partij, de heer Brader, voldeed aan dat verzoek. Na lange tijd presenteerde hij een nota "Armoedebeleid". Die nota kwam hem op fikse kritiek te staan, vooral van GroenLinks en D66. GroenLinks stelde een groot aantal technische gebreken aan de orde. D66 koos een andere invalshoek. Armoedebeleid staat niet op zich. Het hangt samen met tal van andere beleidsterreinen. Dat moet inzichtelijk worden gemaakt. Aldus D66.

Wie dacht dat wethouder Brader zijn nota zou gaan verdedigen, kwam bedrogen uit. Zijn reactie was heel laconiek. Als de raad deze nota slecht vindt, dan laat ik toch gewoon een nieuwe nota schrijven, zo bracht hij naar voren. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat de Salon Partij, die landelijk stevig aan de weg timmert met het onderwerp armoedebestrijding, het in de gemeente Oldambt zo verschrikkelijk laat afweten. Het had toch veel meer voor de hand gelegen dat wethouder Brader vanaf zijn eerste werkdag actief de armoedebestrijding ter hand had genomen? Maar hij deed maandenlang helemaal niks. Op verzoek van de raad komt er dan eindelijk een nietszeggende nota. Het ziet er naar uit dat we nu weer maanden moeten wachten op het volgende ambtelijk stuk. En ondertussen zit deze salonsocialist op het pluche met z'n duimen te draaien. Er gaat totaal niets van deze man uit. En de fractie van de Salon Partij is geen haar beter. Waar andere partijen zich inspannen, houden zij gewoon hun mond. De Salon Partij wil zo nodig besturen. Maar in Oldambt laat de Salon Partij maar één ding zien: bestuurlijke armoede!

We moeten GroenLinks en D66 toegeven dat ze zich wel moeite geven. Bij GroenLinks past dan een kanttekening. De fractiemedewerker die zich zo inspande de technische gebreken en de voorstellen tot verbetering naar voren te brengen, heeft inmiddels zijn partijwerkzaamheden gestaakt. Het is maar de vraag hoe het nu verder gaat. Fractievoorzitter Kötz maakte zich jarengeleden in de regiegroep die zich met de herindeling bezighield enorm druk over het armoedebeleid zoals dat in de gemeente Winschoten dankzij GroenLinks en vooral dankzij mijnheer Kötz zelf tot stand was gekomen. Dat beleid moest volgens hem aan de nieuwe gemeente Oldambt worden opgelegd. Wat het beleid inhield wist hij niet te vertellen. We hebben hem er ook nooit meer over gehoord. Dat is niet verwonderlijk. De heer Kötz heeft de gewoonte als een vurige straatpredikant door het centrum van Winschoten te gaan. In de Langestraat preekt hij met het schuim op de mond voor de komst van een cultuurhuis. In 't Rond aangekomen verkondigt hij dat datzelfde cultuurhuis niets dan hel en verdoemenis zal brengen. De fractievoorzitter van GroenLinks op een zaterdag in Winschoten, het is inmiddels een ware attractie geworden. En we kunnen het u aanraden. Doe boodschappen in Winschoten, drink een kopje koffie en ga dan even naar Karel Kötz luisteren. Zo komt u de dag prettig door. Politiek gezien heeft het wispelturige gedoe van de fractievoorzitter van GroenLinks natuurlijk niks om het lijf.

De insteek van D66 is serieus. Natuurlijk moet een gemeente samenhang van beleid nastreven. Maar op de politieke uitgangspunten van D66 is het nodige af te dingen. "Werk is het beste middel om armoede te bestrijden", zegt D66. Is dat zo? Heeft D66 geen weet van al die kleine zelfstandigen die zich 24 uur per dag en 7 dagen in de week uit de naad werken en toch niet eens behoorlijk te eten hebben? Is het D66 niet bekend dat er in toenemende mate mensen voor een bedrag gelijk aan hun uitkering aan het werk worden gezet? Blijkbaar niet. Maar het gebeurt wel degelijk, ook in de gemeente Oldambt. In de VS is het al zo ver dat mensen met maar liefst drie betaalde banen nog niet eens genoeg verdienen om een normaal huis te kunnen huren. Om te wonen zijn ze aangewezen op caravans en auto's.

In Nederland gaat het ook die kant op. Van het liberale D66 kunnen we natuurlijk niet verwachten dat ze inzien dat het huidige kapitalistische stelsel voor de meeste mensen per definitie tot armoede leidt. Maar ook de andere zogenaamde linkse partijen horen we er niet over. Als puntje bij paaltje komt, omhelzen ze het kapitalisme. Ze zijn stekeblind voor de gevolgen. Dat getuigt van politieke armoede!

D66 komt in haar kritiek op de armoedenota met een hartstochtelijke kreet: "Deelnemen moet". Op het eerste gezicht is het vreemd dat liberalen de mensen voorschrijven dat ze iets moeten. Zeker omdat dit moeten betrekking heeft op een persoonlijke instelling of mening. Liberalen vinden toch dat mensen daar vrij in zijn? Maar wie zich in de kritiek van Marx en Engels op het liberalisme heeft verdiept, zal weten dat dit liberalisme in de kern uiterst dwingend is. Wie niet mee wil doen met de kapitalistische waanzin die vandaag de dag heerst, moet daar toe gedwongen worden. D66 brengt dat duidelijk tot uitdrukking.

In dit verband deed zich onlangs een opmerkelijke gebeurtenis voor. Enkele cliënten van de lokale voedselbank meldden zich bij de VCP met klachten. De VCP ging daarmee aan het werk. Over de inhoud van die klachten en de reactie van de VCP daarop verwijzen we naar enkele brieven. De cliënten beperkten zich echter niet tot het uiten van klachten. Ze wezen verdere voedselverstrekking door de voedselbank af. Ze zouden zelf wel naar een oplossing zoeken. Met andere woorden, in de terminologie van D66 weigeren ze "mee te doen". En dan wordt opeens duidelijk hoe de zaken er voor staan. Alle politieke partijen vielen als een troep verscheurende roofdieren over deze ex-voedselbankcliënten en de VCP heen. Arme mensen, daar willen de politici graag over praten. Daar willen ze nota's over schrijven en lezen. Desnoods gaan ze een middagje langs bij de voedselbank om met een smoel van 'kijk mij eens goed doen' voedselpakketten uit te delen. Maar als mensen die in armoede leven rechtop gaan staan en gerechtvaardigde eisen stellen, dan is het uit met de pret. Dan breekt het angstzweet uit bij alle burgerlijke partijen en sluiten ze zich aaneen om die mensen terug op hun knieën te krijgen.

De VCP moet op het onderwerp armoedebestrijding niks van die andere partijen hebben. De VCP zal er alles aan doen om arme mensen te mobiliseren en te steunen in hun strijd voor een beter bestaan. En dat wordt niet bereikt met nota's. Er was eens een PvdA-wethouder in Amsterdam, van huis uit communist, die bij de bespreking van nota's over de woningnood uitriep: "In gelul kun je niet wonen!" Zo is het ook met armoedebestrijding. Klets niet over armoede, maar doe er iets aan. Het is toch treurig dat zo'n ChristenUnie niet veel meer in te brengen heeft dan het voorstel om de kerken bij de armoedebestrijding te betrekken. Het college zou dat dan voor elkaar moeten krijgen. Maar waarom doen ze dat zelf niet? Ze zitten iedere zondag toch twee of drie keer in die kerk?

De VCP stemt in de gemeenteraad nooit voor voorstellen waarmee de armen armer worden en de rijken rijker. Wanneer wethouder Brader van de Salon Partij op listige wijze een bezuiniging op de langdurigheidstoeslag wil doorvoeren, brengt de VCP dat aan het licht en verhindert de wethouder zijn plannen door te voeren. Maar bij armoedebestrijding komt het maar zeer gedeeltelijk op raadswerk aan. Het advieswerk van de VCP is net zo belangrijk. Alle mooie praatjes ten spijt wil het college in Oldambt niets liever dan uitkeringsgerechtigden ook individueel hun rechten ontzeggen. De VCP komt voor hen op, zonodig met juridische procedures. En als er actie gevoerd moet worden, geeft de VCP alle mogelijke steun. Zo hebben we jongeren die voor hun uitkering werden gedwongen te werken geholpen hun positie drastisch te verbeteren.
Armoedebestrijding: voor de VCP is dat dagelijks werk!

 
VCP-fractievoorzitter Engel Modderman bood de handtekeningen namens de initiatiefnemers aan de gemeenteraad aan.Bevolking zegt "nee", volksverte- genwoordi- ging zegt "ja"
Winschoten, 14-07-2011
- Het was een lange zit, gisteren in de Tramwerkplaats in Winschoten waar de raadsvergaderingen worden gehouden. Het college had gedacht er goed aan te doen een groot aantal onderwerpen op één hoop te vegen en die nog even snel voor de zomervakantie af te handelen. Voor een groot deel lukte dat niet. Enkele onderwerpen verdwenen weer van de agenda en zullen in september aan de orde worden gesteld. Lees verder >>

Voedselbank OldambtBrief aan de Stichting Azzur en de Stichting Voedselbank Oldambt

Oldambt, 09-11-2011- Naar aanleiding van een door onze fractie aan de gemeenteraad en het college van de gemeente Oldambt gestuurde brief heeft er op 23 juni jl. een gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van uw stichtingen en enkele leden van de VCP. Lees verder >>

Nu geen cultuurhuis bouwenBevolking Oldambt wil geen cultuurhuis
Oldambt, 5 juli 2011 - De VCP heeft al enkele dagen het oude Klinkerterrein in het centrum van Winschoten bezet. Er is een oude legertent opgezet waar dag en nacht enkele VCP'ers aanwezig zijn. De eerste bedoeling is de bevolking van Oldambt een hart onder de riem te steken. Die bevolking is grotendeels volkomen murw geslagen door de politiek. Lees verder >>
 
Gemeente OldambtDit is niet normaal
Oldambt, 01-07-2011
- Het college van de gemeente Oldambt heeft besloten dat er een nieuw cultuurhuis in het centrum van Winschoten moet worden gebouwd. Het definitieve besluit ligt bij de gemeenteraad. Op 4 juli aanstaande zal een raadscommissie zich over het voorstel buigen. Die commissie doet het voorwerk. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli wordt gestemd. Lees verder >>

SchuttingtaalSchuttingtaal

Oldambt, 28-06-2011- Fractievoorzitter Engel Modderman van de VCP werd tijdens de laatst gehouden raadsvergadering tweemaal door de voorzitter op de vingers getikt wegens zijn taalgebruik. De eerste keer vanwege het woord "liegen", de tweede keer omdat hij het had over "gelul". Lees verder >>

vcpOPROEP
GEBRUIK UW GEZOND VERSTAND
Oldambt, 27-06-2011 - De VCP wordt de laatste tijd bestookt met e-mails en telefoontjes. We worden op straat aangesproken en er komen mensen bij ons op kantoor. En het gaat allemaal over één en hetzelfde onderwerp: het cultuurhuis in verband met de bezuinigingen. Lees verder >>
 

WildtunnelBeerta: veilig-heid voor het wild, levensge- vaarlijk voor de mensen

Beerta, 27-06-2011 - In Beerta is onlangs een wildtunnel aangelegd die plotseling als een enorme bult uit het wegdek oprijst. Het wild kan nu veilig onder de weg door. Maar voor de mensen is het levensgevaarlijk. Automobilisten hebben geen enkel uitzicht. Men vraagt eigenlijk om herhaling van het ernstig ongeval in Wildervank waarbij vorig jaar twee kinderen om het leven kwamen. De VCP heeft het college om een oplossing gevraagd. Lees verder >>

VCP-raadslid Anno DelhaasVCP-raadslid Anno Delhaas boekt succes

Oldambt, 18-06-2011 - Begin maart van dit jaar kaartte VCP-raadslid Anno Delhaas de onnodige verdrinkingsdood van zowel huisdieren als wilde dieren in het Beertsterdiep aan. Er waren nieuwe beschoeiingen aangebracht waardoor dieren die te water raken geen enkele kans hebben op het droge te komen. Het college van Oldambt pakte de zaak voortvarend aan. Maar zoals dat gaat in dit land, de oplossing van de meest simpele problemen loopt vast in allerlei bureaucratisch gedoe. Welke overheidsinstantie is verantwoordelijk? Wie draait voor de kosten op? Lees verder >>

Vergadercrisis in Oldambt
College blijft overeind door steun oppositie

Gemeente OldambtOldambt, 08-06-2011 - Aangezien een groot aantal onderwerpen niet tijdens de laatstgehouden raadsvergadering op 25 mei jl. kon worden afgehandeld, vond er op 6 juni jl. een extra raadsvergadering plaats. Helaas kwam men ook nu niet door alle agendapunten heen, ook al was er een uur eerder dan normaal begonnen. Er werden weer onderdelen doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering op 22 juni. Zo komt het werk natuurlijk nooit af. Lees verder >>

 

Gemeente OldambtRaadsvergadering Oldambt: tijd om poppetjes te tekenen
Oldambt, 26 mei 2011
- Een van de eerste agendapunten van een vergadering is het vaststellen van de agenda. Dat gebeurde dus ook gisteravond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oldambt. Het ging onmiddellijk om de vraag of twee onderwerpen al dan niet terecht op de agenda stonden. Na twintig minuten oeverloos geklets was men eruit. De onderwerpen gingen van de agenda af en worden aan de agenda van een volgende raadsvergadering toegevoegd. Dat schiet dus lekker op. Lees verder >>

Parkwijk Winschoten NoordParkwijk politiewijk?
Oldambt, 19-05-2011 - De Parkwijk in Winschoten is ooit eens met vooruit- strevende ideeën aan- gelegd. Er was veel aandacht voor groen en waterpartijen. Kinderen zouden er naar hartenlust buiten kunnen spelen. In de praktijk liep het echter al snel mis. De water- huishouding in de nieuwe wijk bleek niet in orde te zijn. Het koste fikse extra investeringen om dat probleem enigszins op te lossen. Verder drukken de kosten van het groenonderhoud in zo'n wijk natuurlijk extra op het gemeentelijk budget. Maar de politiek van de toenmalige gemeente Winschoten wilde net op dat groenonderhoud bezuinigen.
Lees verder >>

VCP in de strijd tegen de Salon Partij voor een hogere langdurigheidstoeslag

SP-wethouder Rikus Brader Oldambt, 13-05-2011 - Tijdens de raadscommissie- vergadering van 11 mei jl. kwam de langdurigheidstoeslag weer eens aan de orde. Deze toeslag is bedoeld om mensen met een langdurig zeer laag inkomen jaarlijks een bedrag uit te keren. In zijn niets en niemand ontziende bezuinigingswoede had wethouder Brader van de Salon Partij een slim plannetje bedacht. Lees verder >>

 

SynergonCollege verwijt VCP steun aan de werknemers van Synergon
Oldambt, 11-05-2011
- De VCP-fractie in Oldambt stelde onlangs een simpele vraag aan het college over loopbaan- ontwikkelingsplannen bij Synergon. De VCP had daarover namelijk klachten ontvangen. De VCP stelde terloops dat het duidelijk is dat Synergon op termijn dicht gaat. Dat schoot het college blijkbaar in het verkeerde keelgat. Lees verder >>

De column van Commie (mei 2011)
Samenwerken.
In de gemeente Oldambt gonst het van samenwerken. Het college laat geen gelegenheid onbenut om de partijen daarop te wijzen. "Werk toch met ons samen", zo wordt gevraagd en zelfs gesmeekt. Er zijn oppositie- partijen die zich daarmee in de luren laten leggen. En dus eigenlijk ophouden oppositiepartij te zijn. In het Nederlands staatsbestel is het gebruik dat enkele partijen een coalitie vormen en gaan besturen en dat de overige partijen dat besturen zeer kritisch volgen en van commentaar voorzien. Het college van Oldambt wil het blijkbaar anders. Lees verder >>

VCP in actie tegen Acantus

AcantusOldambt, 04-05-2011 - Op het VCP-kantoor te Winschoten komen de laatste tijd steeds meer mensen met klachten over Acantus, de grootste woningcorporatie in Oost-Groningen. De klachten hebben vooral betrekking op het toewijzen van woningen. Acantus heeft hiervoor een ingewikkeld systeem bedacht dat door mensen die geen computer hebben niet eens te gebruiken is. Lees verder >>

 
VCP VCP

Open dag 1 Mei rustig, maar succesvol verlopen

Op 1 Mei wordt overal ter wereld de Dag Van De Arbeid gevierd. Op deze dag benadrukt de zelfbewuste Arbeidersklasse waar ook ter wereld zijn eenheid. Waar vroeger hele volksmassa's deelnamen aan de 1 Mei viering, is deze heden ten dage helaas vervallen tot een schim van zijn vroegere zelf.

Lees verder >>

Meer volk dan volksvertegenwoordigers
Geslaagde actie tegen afbraak ziekenhuizen

De SP, uitgezonderd de afdeling Oldambt, en de Partij van het Noorden lieten zich duidelijk zien.Oldambt, 19-04-2011 - Gisteravond zou in het Van der Valk Hotel in Zuidbroek een informatieavond voor lokale volksvertegen- woordigers plaats- vinden. De raad van bestuur van de Ommelander Ziekenhuis Groep had alle raadsleden in Oost- Groningen uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen om drie ziekenhuizen in Oost- Groningen af te breken en daarvoor in de plaats één nieuw ziekenhuis in Zuidbroek naast hotel Van der Valk te bouwen. Het laat zich raden dat de bevolking in Oost-Groningen niet gecharmeerd is van die plannen. Het zorgaanbod zal drastisch uithollen en de bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis zal een regelrechte ramp worden. Lees verder >>

 

OldwoldeOldwolde naar het LTS-gebouw?
Een asielzoekerkamp op de plek van Oldwolde?

Oldambt, 08-04-2011 - In de achterkamertjes van gemeente Oldambt is het drukker dan ooit te voren. Het hele centrum van Winschoten wordt daar opnieuw vorm gegeven. Ziekenhuis, LTS-gebouw, asielzoekerkamp, zorgboulevard, cultuurhuis en noem maar op. Lees verder >>

VCP-raadslid Engel ModdermanEngel Modderman:
"Ik schaam mij"

Winschoten, 31-03-2011 - De afgelopen raadsvergadering in Oldambt maakte weer eens duidelijk waarom de meeste mensen zo'n pokkenhekel aan politiek hebben. De besluitenlijst van de raadsvergadering van februari moest worden vastgesteld. Meestal is dat een hamerstuk, tenzij een raadslid van mening is dat er een fout in die besluitenlijst staat. Maar nu zag fractievoorzitter Engelkens van de PvdA de kans eens even flink de loftrompet over zijn eigen partij te steken. Waar ging het om? Lees verder >>

 

College in de clinch met OZG

OZG - St. LucasziekenhuisOldambt, 24-03-2011 - Het college van burgemeester en wethouders is kennelijk erg ontevreden over de raad van bestuur van de Ommelander Ziekenhuis Groep. De OZG zou al eind februari een besluit moeten hebben genomen over de gewenste locatie voor een nieuw ziekenhuis. We zijn nu bijna een maand verder, maar niemand heef taal noch teken vernomen. Lees verder >>

VCP hekelt GroenLinks wethouder Boon

GroenLinks-wethouder BoonOldambt, 10-03-2011 - Enkele leden van de VCP worden de laatste tijd door GroenLinks-wethouder Boon benaderd over de perikelen rond het nieuw te bouwen cultuurhuis in Oldambt. Over dat cultuurhuis is heel wat te doen. De oude gemeente Winschoten heeft het bestaande Klinkergebouw met opzet laten verpauperen. Dit gebouw bood vele mogelijkheden, met name omdat er ook een manifestatiehal aan verbonden was. Lees verder >>

 

VCP-raadslid Anno DelhaasVCP wil einde aan onnodige verdrinkingsdood van dieren

Beerta, 10-03-2011 - In Beerta vinden al enige tijd werkzaamheden plaats aan het Beertsterdiep. Het blijkt nu dat dieren die te water raken geen enkele mogelijkheid hebben om weer op de wal te klimmen. De beschoeiingen die worden aangebracht laten dit niet toe. Lees verder >>

LTS - Zo Kan Het Worden'Zo Kan Het Worden Dag' groot succes

Winschoten, 09-03-2011 - Aan de Poststraat te Winschoten staat een imposant gebouw dat al een flinke tijd leegstaat. Het gaat hier om het oude LTS (Lagere Technische School) gebouw. Na de bouw van de nieuwe Campus in Winschoten heeft het gebouw nog een tijdje dienst gedaan als dependance maar sindsdien heeft het gebouw nog geen officiële bestemming gekregen. Lees verder

Volksverlakkerij Salon Partij bereikt nieuw hoogtepunt

SP-wethouder Rikus Brader Oldambt, 04-03-2011 - Vandaag verscheen er een artikeltje in het Dagblad van het Noorden waarin wethouder Brader van de Salon Partij vertelde dat hij graag meerdere asielzoekerkampen in de gemeente Oldambt wenst. De VCP is tegenstander van asielzoekerkampen. Lees verder >>

 

De gemeentelijke belastingen en een stemadvies

RechtPekela, 18-02-2011 - De VCP heeft u al enkele malen geïnformeerd over de gang van zaken rond de heffing van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Pekela. We hebben er op gewezen dat de gemeente u verkeerd inlicht waardoor u wellicht veel teveel betaalt. Lees verder >>

Complete afgang voor de Salon Partij

SynergonOldambt, 17-02-2011 - De publieke tribune van de Oldambtster raadszaal zat gisteravond stampvol. Vol verwachting zagen de mensen uit naar het spektakel dat bij het ingelaste agendapunt 7b zou gaan losbarsten. Helaas voor hen, het kwam allemaal anders. Lees verder >>

VCP dient initiatiefvoorstel in om beheer gemeentelijke begraafplaatsen te verbeteren

Winschoten, 14-02-2011 - Tijdens de laatst gehouden twee raadsvergaderingen kwam de nieuwe beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen aan de orde. Met die begraafplaatsen in de gemeente Oldambt is het een zooitje. Lees verder >>

 

Let op: de gemeente Pekela geeft foute voorlichting belastingheffing
Gemeente PekelaOude Pekela, 07-02-2011 - Bij veel Pekelders is deze week weer de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in de bus gevallen. Bij deze aanslag zit een foldertje dat wemelt van de onjuistheden. Lees verder

Een motie van afkeuring waar iedere partij het mee eens is

GL-wethouder Bart BoonWinschoten, 02-02-2011 - Al enkele maanden regent het in de gemeenteraad van Oldambt klachten over de slechte informatievoorziening door het college van burgemeester en wethouders. Lees verder >>

Gemeenteraad Oldambt akkoord met nieuwbouw ziekenhuis in Scheemda-west
Klaas Woltermann - ANBOWinschoten, 01-02-2011 - Op 2 april 2010 schreef de VCP voor het eerst een brief naar de gemeenteraad van Oldambt met als onderwerp: de locatie van het nieuw te bouwen ziekenhuis. Lees verder >>

 

Een mysterie van 140.000 euro
PvdA-wethouder Klaas van LeeuwenOldambt, 30-01-2011 - In het Dagblad van het Noorden stond onlangs te lezen dat de gemeente Oldambt "lucht zoekt in de begroting". Verantwoordelijk PvdA-wethouder Van Leeuwen vertelt dat hij voor dat zoeken naar lucht externe adviseurs heeft ingeschakeld. De totale kosten daarvan worden geraamd op 140.000 euro. "Van Leeuwen gaat er niet van uit dat dat bedrag terugkomt vanwege een potentiële efficiëntieslag die aan het licht komt", zo staat er in de krant. Een vreemde zin. Bij de VCP begrepen ze er niets van. Er werd besloten de PvdA-wethouder, die ongetwijfeld meer verstand heeft dan 20 communisten bij elkaar, maar eens om uitleg te vragen. Lees verder >>

De spanning loopt op
Raadsvoorzitter Pieter SmitOldambt, 28-01-2011 - Over de raadsvergadering van afgelopen december schreven we dat het de raadsvoorzitter nog aardig lukte om uitingen van onderlinge spanningen de kop in te drukken. We voorspelden tevens dat hij daar in de toekomst meer moeite mee zou krijgen. En inderdaad, deze week ging het er al aardig ruiger aan toe in de raad. De beschuldigingen vlogen in niet mis te verstane bewoordingen in het rond. Voor een deel werden die beschuldigingen weer terug genomen, maar inmiddels was het wel maar even gezegd. Lees verder >>

 

Oorlog tussen de gemeenten?

Oud CDA-wethouder Anne Marie KnottnerusOldambt, 24-01-'11 - Het valt de laatst tijd op dat er veel conflictstof ligt tussen de gemeente Oldambt en omringende gemeenten. Zo lopen de emoties tussen Bellingwedde en Oldambt nogal op. Het gaat allemaal om de betaling van het wethouder- pensioen van oud-CDA-wethouder Knottnerus.
Lees verder >>

Gemeente Pekela boort minima 52 euro door de neus

Gemeente PekelaOude Pekela, 24-01-2011 - Er is een grote groep inwoners van Pekela die afhankelijk is van een uitkering. Over het algemeen komen die mensen in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Lees verder >>

Winschoten, een stervende stad

Winschoten Gemeente OldambtOldambt, 27-01-2011 - Er is een tijd geweest waarin Winschoten een centrumfunctie vervulde in Oost-Groningen. Winschoten was de stad om inkopen te doen of uit te gaan. Winschoten genoot zelfs landelijke bekendheid als een gezellige stad. Lees verder >>

 

Deze website wordt NIET gelezen door B.z.B. KöTZGL-fractievoorzitter Karel Kötz

(De column van Commie, 21-01-2011) Na afloop van een gemeenteraadsvergadering stormde de fractievoorzitter van GroenLinks, B.z.B. Kötz, op de webmaster van de VCP af. Lees verder >>

De laatste ontwikkelingen rond het St. Lucasziekenhuis

St. Lucas Ziekenhuis WinschotenOldambt, 20 januari 2011 - In een e-mail aan de gemeenteraad maakte het college van burgemeester en wethouders duidelijk dat zij in het geheim met de raad over de ontwikkelingen rond het St. Lucas- ziekenhuis wilden praten. Lees verder >>

Groninger Museum toont Russisch oriëntalisme

Groninger MuseumGroningen, 20-01-2011 - Na een lange verbouwing heeft het Groninger Museum op afgelopen 19 december zijn deuren weer geopend met een schitterende expositie onder de titel: "Het onbekende Rusland". Lees verder >>

 

Vruchtbaar overleg met ANBO Oldambt

ANBOWinschoten, 19 januari 2009 - Zoals bekend heeft ANBO Oldambt een brief gestuurd naar alle partijen in de gemeente Oldambt. Uiteraard heeft de VCP onmiddellijk contact met ANBO Oldambt opgenomen. Lees verder >>

Het spook krijgt weer een gedaante

Kerstmarkt WinschotenWinschoten, 05-01-'11 - De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Oldambt ontvingen een brief van ene Pelgrim, de secretaris van de Rotaryclub Winschoten. Lees verder >>

De VCP zegt nee tegen CO2

CO2 NEEOldambt, 29-12-'10 - "Ondergrondse opslag van CO2 is inmiddels een politiek hoofdpijn- dossier". Zo stelt de technieksocioloog Jelsma in de NRC van afgelopen 16 december. Het is maar de vraag of dat zo is. Lees verder >>

 

Salon Partij blundert verder met Synergon

SP-wethouder Rikus BraderWinschoten, 21-12-'10 - Tijdens de afgelopen raadsvergadering kwam het sociale werkvoorzieningschap Synergon kort aan de orde. Het ging met name over het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van de naburige gemeente Bellingwedde. Zoals bekend is dit college tegen de toekomstvisie voor Synergon. Lees verder >>

Geslaagde actie bij Synergon
Synergon Actie VCPWinschoten, 11-12-'10 - Het sociale werkvoorzieningschap Synergon hield vandaag open huis. Belangstellenden konden een kijkje in de verschillende bedrijven nemen. Ze werden rondgeleid en kregen uitleg van de werknemers over de producten die er vervaardigd worden. De open dag werd druk bezocht. Het is zonder meer een uitstekend idee de mensen met Synergon bekend te maken. Uiteindelijk is Synergon nog altijd de grootste werkgever in Oost-Groningen. Lees verder >>

Blauwestad: kapitalistische zwendel met een zilveren randje
Blauwe Stad KiekendiefWinschoten, 9-12-'10 - Zowel in de gemeenteraad van Oldambt als in de provinciale staten is de afgelopen maanden enkele keren gesproken over de Blauwestad. In de gemeenteraadsvergadering van 22 september is een ontwikkelingsvisie aangenomen. Deze visie is "verrijkt" met enkele amendementen. De VCP heeft voor de visie en de amendementen gestemd. Lees verder >>

 
V.I.Lenin: "Onze leer is geen dogma, maar een leidraad voor het handelen, zo hebben Marx en Engels steeds gesproken en terecht de spot gedreven met het van buiten leren en het domweg herhalen van formules, die in het beste geval slechts kunnen dienen om een algemene taak aan te wijzen, die noodzakelijk door de concrete economische en politieke situatie in elke afzonderlijke etappe van het historische proces wijzigingen ondergaat... Men moet zich die onbetwistbare waarheid inprenten, dat een Marxist met het levende leven, met de precieze feiten van de werkelijkheid rekening moet houden en zich niet aan de theorie van de dag van gisteren moet blijven vastklampen"... (Uit: 'De geschiedenis van de Sovjet-Unie')
"Wij communisten betreden het burgerlijke parlement om ook van die tribune
van het door en door verrotte kapitalistische stelsel het bedrog te onthullen dat
tegenover de arbeiders en de werkende massa's wordt gepleegd." (V.I. Lenin)

Verenigde Communistische Partij

VCP Ster

VCP Kantoor
Verkiezingsprogramma VCP