Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Betreft:
Vragenuur van de raadsvergadering d.d. 16-04-2014

Onderwerp: de Klinker

Steller/fractie vraag: VCP

Geacht College,

N.a.v. een artikel in het Dagblad van het Noorden d.d. 09-04-2014 met de titel "Oldambt laat Benus met rust" heeft de VCP-fractie de volgende vraag:

1) Om welke reden heeft het college de zaak tegen Benus ingetrokken bij de Raad van Arbitrage?


Nu blijkt dat de Klinker en de Toekomst in de failliete boedel van Simon Benus Groep zit heeft de VCP-fractie de volgende vragen:

1) Wat zijn de financiële gevolgen hiervan voor de gemeente? En hoe hoog zijn de eventuele totale kosten?

2) Waarom is de raad niet op de hoogte gebracht en moet zij haar informatie m.b.t. dit onderwerp weer eens uit de krant halen?


Het blijkt dat Simon Benus het bedrijf Esmé meesleept in haar bankroet.
Hierover heeft de VCP-fractie de volgende vragen:

1) Zijn alle betaalde bestellingen voor het interieur van de Klinker door het bedrijf afgeleverd?
2) Vallen er nog betaalde bestellingen in het faillissement van Esmé?
3) Zijn er bestellingen vooruit betaald en nog niet geleverd?
4) Hoe zit het met de bestelling van de Klinkerstoelen?
5) Wat zijn de totale extra kosten voor de gemeente nu Esmé failliet is?Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

Tweeten

Home