Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten 24-04-2013

Aan het college van B & W. van de gemeente Oldambt, Pekela en Bellingwedde

Geacht college,

Naar aanleiding van de vele klachten die bij de VCP-fractie binnen komen zetten wij, als fractie, grote vraagtekens rond de gang van zaken wat betreft: werken in de bijstand.

Inwoners worden met behoud van uitkering te werk gesteld bij Synergon. Dit voor een periode van drie maanden waarna men weer minimaal 3 maanden thuis zit om vervolgens opnieuw opgeroepen te worden om weer voor 3 maanden aan het werk te gaan bij Synergon. Het gevolg van deze regelmatige onderbreking is dat men geen recht heeft op een halfjaarlijkse vergoeding, die men wel zou ontvangen als er geen werkonderbreking had plaatsgevonden.
Zie onderstaand citaat uit het FNV rapport:

Een bijstandsgerechtigde die werkzaamheden verricht op een participatieplaats heeft recht op een premie, voor het eerst na 6 maanden en vervolgens iedere 6 maanden na aanvang van de additionele werkzaamheden. Voorwaarde is dat er voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt.

Gezien art. 10A WWB en de wachtlijst van WSW geïndiceerde vraagt de VCP-fractie zich af of de constructie zoals die nu wordt toegepast wel aan de wettelijk gestelde regels voldoen.

Het kan en mag volgens de VCP fractie niet zo zijn, dat Synergon een SW bedrijf, dat mede onder onze verantwoordelijk valt aan dergelijke onwettige constructies meewerkt. Neemt u daarbij in aanmerking dat Synergon wachtlijsten hanteert voor de plaatsing van arbeidsgehandicapten die recht hebben op een baan bij Synergon, dan kunnen wij niet anders dan concluderen dat Synergon er buiten ons medeweten zeer kwalijke praktijken op nahoudt.


Onderstaand is een onderdeel van art.10a WWB:

Een participatieplaats kan niet worden ingezet ten behoeve van WSW-geïndiceer- den die op de wachtlijst staan of voor personen jonger dan 27 jaar.

Volgens de regelgeving moet een participatie werkplek voldoen aan bepaalde eisen.
Aan deze eisen voldoen de participatie werkplekken bij Synergon niet.


Wij verwijzen naar het FNV rapport Werken in de Bijstand van 2012. FNV heeft diverse cases onderzocht en komt tot de conclusie dat deze manier van doen landelijk gemeengoed is geworden.

"Gemeenten hebben een nieuwe vorm gevonden om de kosten van bijstandsgerechtigden te drukken: hen met behoud van uitkering werk te laten verrichten met een productieomzet. De inlener, vaak een regulier bedrijf, betaalt de gemeente hiervoor een inleenvergoeding. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten en verdienen beide partijen aan de bijstandsgerechtigde. Uit de verhalen blijkt dit veelvuldig voor te komen."


De VCP-fractie ziet graag dit onderwerp behandeld in de commissie SWI vergadering d.d. 15 Mei 2013.


Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

Bijlage FNV rapport

i.a.a. de gemeenteraad Oldambt, Pekela en Bellingwedde.


 

Tweeten

Home