Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten, 04-09-2014

 

Geachte raad, commissieleden en college,

Een paar week geleden is er n.a.v. een artikel in het Dagblad van het Noorden nogal ophef geweest over het feit dat Synergon een lening ging aanvragen van 3 miljoen.

Inmiddels is er een afschrift van de brief Adviesaanvraag m.b.t. voorgenomen besluit aanvraag krediet, gericht aan de OR van Synergon, anoniem in de brievenbus van de VCP gedeponeerd.

Na het lezen van deze brief heeft de VCP geconcludeerd dat dhr. Scherbeyn en wethouder Swagerman in hun uitleg n.a.v. het artikel in DvhN een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven.

Aangezien de VCP zich niet verantwoordelijk voelt voor het bezorgen van anonieme brieven maar wel voor de inhoud van de bewuste brief hebben wij gemeend de brief te moeten retourneren aan de directeur van Synergon, dhr Scherbeyn.

Tevens hebben wij een verzoek aan dhr. Scherbeyn gericht om voor de raadsvergadering van 22 september 2014, zonder oplegging van geheimhouding, naar waarheid tekst en uitleg te geven over bedoelde brief.

De informatie in de bewuste brief is van dusdanig belang dat deze dient meegenomen te worden in de beraadslaging tijdens de behandeling van de begroting van Synergon d.d. 22 september 2014.

 

Namens de VCP- fractie

Engel Modderman

fractievoorzitter VCP.

 

Bijlage: brief aan dhr. Scherbeyn.

 

Tweeten

Home