Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


 

Winschoten 20-7-2016

Aan de raad en commissieleden van de gemeenten: Oldambt/Veendam/Pekela/Bellingwedde/Vlagtwedde/Stadskanaal/Borger-Odoorn en Menterwolde.

Geachte raad en commissieleden,

Zoals wij allemaal hebben kunnen lezen en horen in de media zijn er grote meningsverschillen in deze regio over de uitvoering van het akkoord van Westerlee. Wij, als VCP Oldambt, maken ons daar grote zorgen over. Immers dit plan was bedoeld om een gezamenlijk werkbedrijf te vormen en in spoor twee de werkgelegenheid in deze regio te stimuleren. Door alle perikelen dreigt dit in het slop te raken. De dupe zullen de mensen zijn die afhankelijk zouden worden over de uitkomst van het akkoord van Westerlee. En dan praten wij nog niet eens over het geld dat Den Haag gereserveerd had voor deze regio. Ook dat dreigen we mis te lopen.

Nu willen wij het niet hebben over de samenvoeging van de twee SW bedrijven, maar over spoor twee van het akkoord. Werkgelegenheid waar deze regio om zit te springen. Dat is waar wij het over willen hebben met u.

Bij de VCP leeft het idee om begin september een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren om met u van gedachten te wisselen. Het is zeker niet bedoeld om elkaar de zwarte piet toe te spelen. Daarvoor is het onderwerp te belangrijk, immers het gaat om de toekomst van deze regio!

Waarom begin september? Zover als wij weten komt de staatssecretaris ook in september naar deze regio. We hopen dat we dan in gezamenlijkheid aan haar duidelijk kunnen maken dat er in dit gebied volop kansen liggen die met beide handen aangegrepen kunnen en moeten worden!

Wij hopen dat wij u hebben kunnen overtuigen om als gezamenlijke verantwoordelijken een krachtig signaal af te geven aan de staatssecretaris om dit gebied niet aan het lot over te laten. Wij zouden het op prijs stellen als u op onderstaand mailadres zou willen reageren. Bij voldoende belangstelling zouden wij dan een ruimte kunnen bespreken en een agenda op stellen.


Met vriendelijke groet,

E. Modderman (fractievoorzitter VCP Oldambt)
Mailadres: e.modderman@gemeente-oldambt.nl

 


 

Tweeten

Home