Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten, 27-8-2016


Persbericht VCP Oldambt

In de laatste week van juli heeft de VCP een uitnodiging gestuurd naar alle gemeenteraadsleden die betrokken zijn bij het akkoord van Westerlee. Daarin stelden wij voor om begin september een gezamenlijke bijeenkomst te houden over het 2 de spoor in dat akkoord, het aantrekken van werkgelegenheid in de regio Noord en Oost Groningen.

Wij gingen er vanuit dat alle raadsleden (het hoogste orgaan van een gemeente) zich massaal zouden aanmelden voor deze bijeenkomst. Hoe jammer is het toch dat zich slechts enkelen aanmelden, waar wij onze waardering voor willen uitspreken.

Echter, het overgrote deel van de aangeschreven raadsleden reageerden niet eens. Dit tot onze grote teleurstelling en ingehouden woede. Raadsleden die zich beroepen op het feit dat zij zich willen inzetten voor deze regio vallen, wat ons betreft, hiermee door de mand. Blijkbaar geven zij meer om zichzelf dan om de inwoners van deze regio.

Wat wij toch willen benoemen is het feit dat er (als deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Synergon) zich slechts 1 raadslid heeft gemeld uit Bellingwedde en in totaal 0 raadsleden uit Pekela. Hieruit mag toch wel blijken dat veel partijen uit die plaatsen praten met meel in de mond, oftewel veel garen maar weinig wol. Een klap in het gezicht voor al die mensen die afhankelijk zijn over het resultaat van het akkoord van Westerlee.

Uit het bovenstaande kunt u echter wel concluderen dat de VCP, gezien de aanmeldingen, het niet reëel vindt om op dit moment een bijeenkomst te organiseren. Wij sluiten niet uit dat wij in de nabije toekomst weer een poging zullen wagen om een breed front te vormen om de problematiek rondom werkgelegenheid het hoofd te bieden.

Met vriendelijke groet,

Namens de VCP
Engel Modderman
Fractievoorzitter VCP gemeente Oldambt

 


 

Tweeten

Home