Verenigde Communistische Partij

Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten, 30 oktober 2013Bronzen beeld 'Vrouw op Takken'

Beste mensen, er bestaat nogal onduidelijkheid waarom de VCP-fractie in de gemeenteraad van Oldambt, in tegenstelling tot hun ingenomen standpunt in de raadscommissie, heeft besloten om voor het aanschaffen van het kunstwerk 'Vrouw op takken' te stemmen. Kosten € 21.000,-.

Ik zal proberen uit te leggen waarom de VCP in de gemeenteraad voor aanschaf van het bronzen beeld heeft gekozen. In de commissievergadering van 16 oktober jl. werd het voorstel voorgelegd door het college. In die vergadering heeft de VCP-fractie naar voren gebracht dat wij tegen aanschaffen van het beeld waren, omdat wij vonden dat verenigingen die om een bijdrage vragen vaak worden afgewezen. Hierbij wil ik wel opmerken dat de gemeenteraad in 2010 besloten heeft een aparte pot te reserveren voor culturele activiteiten en aanschaf van kunstwerken, het zogenoemde Cultuurfonds.

Na overleg binnen de fractie is besloten een standpunt in de gemeenteraad in te nemen om voor aanschaf van het beeld te stemmen onder de voorwaarde dat wanneer verenigingen om een bijdrage vragen aan de gemeente deze niet bij voorbaat afgewezen zouden worden. Een voorbeeld is de subsidie voor een jeu de boules baan in Beerta. Dit heeft wethouder Boon dan ook toegezegd. Daar was en is het de VCP-fractie om te doen.

Aangezien wij als VCP geen cultuurbarbaren zijn en de pot waaruit het beeld betaald zal worden alleen daarvoor bestemd is, vinden wij het opmerkelijk dat er partijen in de raad vertegenwoordigd zijn die in 2010 voor het Cultuurfonds hebben gestemd nu ineens als een blad aan een boom draaien en tegenstemmen met argumenten die echt nergens op slaan en waarvan ze zelf heel goed weten dat het geld nergens anders voor gebruikt kan worden. Zou men dat willen dan moeten deze fracties de gemeenteraad een voorstel aanbieden waarin opgenomen is dat er geld uit het Cultuurfonds overgeheveld moet worden naar een andere pot maar daar wordt met geen woord door de tegenstanders over gerept.

Het enig argument die door het CDA, de VVD en PvhN, die zelfs voor het afschaffen van het schoolzwemmen waren, naar voren zijn gebracht is dat de gemeente in deze tijd, welke tijd dat dan ook wezen mag, moet bezuinigen. Men komt zelfs niet tot een tegenvoorstel. Om tot zo’n beslissing te komen is geen politieke moed voor nodig, maar een laffe houding en het dicht smeren van de ogen van de inwoners van Oldambt. Populisme van niets en generlei waarde noem ik dat!Namens de VCP

Engel Modderman

 

Tweeten

Home