Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten, 1 oktober 2014

Onderwerp: Collectieve zorgverzekering en verplicht eigen risico

 

Geacht college,


Nu 2014 bijna voorbij is en de gemeente in het verleden een jaarcontract heeft afgesloten met zorgverzekeraar Menzis die elk jaar zonder tegenbericht stilzwijgend wordt verlengt, ligt er een mogelijkheid om opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden collectieve zorgverzekering voor inwoners met een minimum inkomen.

Zoals het nu is moet iedereen een verplicht eigen risico betalen van 360 euro en in 2015 zal dit bedrag nog hoger liggen (€375,-). Er zijn inwoners die deze eigen bijdrage wel willen maar niet kunnen betalen gezien hun minimum inkomen. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat deze groep inwoners de nodige medicatie niet krijgen. Deze inwoners zullen zieker worden door gebrek aan goede en onmisbare medicatie en dat willen en moeten we voorkomen.

Er is een mogelijkheid om dit probleem te ondervangen en wel op de volgende wijze.

U zou met de hulp van BSNF (onafhankelijk bedrijf die onderhandelingen doet voor de gemeente met de zorgverzekeraar) nieuwe afspraken kunnen maken met de zorgverzekeraar zoals men dat b.v in Assen ook doet. Hieronder wordt puntsgewijs aangegeven hoe het zou kunnen:

A. Er worden afspraken gemaakt over de eigen risico zorgverzekering waarin de gemeente en de zorgverzekeraar ieder de helft betalen van de eigen risico van chronisch zieken en inwoners met hoge ziektekosten die onder de collectieve verzekering vallen.

B. Een inkomensgrens te stellen van 130%.

C. Keuzevrijheid hierin of men wel of niet gebruik van wil maken van deze verzekering.

D. Dit te dekken uit de pot algemene middelen.

Vraag:
1) Is het college bereidt voor 2015 nieuwe onderhandelingen te starten met Menzis over de voorwaarden van de collectieve zorgverzekering en het voorstel van de VCP-fractie in deze onderhandelingen over te nemen?Namens de VCP-fractie

Engel Modderman


 

Tweeten

Home