Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten 11 april 2013


Aan het college van B&W en de gemeenteraad
OLDAMBT


De Gedeputeerde Staten van Groningen beschouwen de gemeenteraden binnen de provincie als hinderpalen.

In een brief van 11 april 2013, gericht aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in de provincie Groningen laten de Staten daar geen enkel misverstand over bestaan.

Zoals in het rapport Grenzeloos Gunnen te lezen staat zal en moet de voorgenomen herindeling plaatsvinden en wel zo snel als het kan. De Staten laten zich niet graag een strobreed in de weg leggen en manen de colleges tot spoed.

Uiterlijk begin juni 2013 willen de Staten kennis kunnen nemen van het oordeel van alle gemeenten over het rapport Grenzeloos Gunnen. Voor die termijn wensen de Staten van de colleges te vernemen hoe zij de aanbevelingen uit het advies van de visitatiecommissie, de makers van het rapport Grenzeloos Gunnen denken uit te werken. De ambtelijke gesprekken die de Staten wilde voeren zijn inmiddels grotendeels achter de rug en de bestuurlijke gesprekken zullen op zeer korte termijn moeten plaatsvinden, ook al is er dan nog geen raadstandpunt bekend. Dat is niet nodig, aldus de Staten.

Opnieuw blijkt, dat de herindeling met militaire precisie dreigt te worden uitgevoerd onder strakke leiding van de provincie. Niet alleen de inwoners worden niet of nauwelijks gehoord, ook de gemeenteraden worden buitenspel gezet.

De VCP beraadt zich over nader te nemen stappen. De VCP gruwt van de gedachte dat dergelijke belangrijke beslissingen, die voornamelijk de inwoners treffen, buiten de inwoners en hun vertegenwoordigers om worden genomen.Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

Tweeten

Home