Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten 23-01-13.

Aan het College en de Gemeenteraad
OLDAMBT.


Geachte,


Oldambt moet mee in de vaart der volkeren. Dat is een keuze, een verstandige keuze. Oldambt-promotie is één van de middelen om de desastreuze gevolgen van ontvolking, economische tegenwind en de door de centrale overheid aangereikte broekriem te verzachten. In het beste geval is de promotie van het prachtige natuurgebied dat Oldambt is een kans om te groeien. Daar is visite voor nodig, visite van buiten het Oldambt, toerisme heet dat.

Om het toerisme aan te wakkeren heeft de gemeente een adviseur aangesteld. Edwin van der Woude krijgt een budget van € 200.000,-- om met zijn Stichting Marketing Oldambt zijn slag te slaan. Inderdaad, "zijn slag", want de ideeën en plannen van de SMO vallen niet in goede aarde, of klei, dat kan ook.

Oldambt heeft een meer gemaakt, het Oldambtmeer. Vroeger was het land dat werd gebruikt voor de landbouw. Dat land, waarvoor de Oldambtsters keihard hebben gewerkt om het van het water af te pakken, heeft Groningen laten onderlopen. Een meer en bouwgrond. Het resultaat heet Blauwestad en het is mislukt. Blauwestad is een debacle zonder weerga.

De ontwikkeling van Blauwestad heeft miljarden gekost en daarvan is vrijwel niets teruggekomen. Sterker, opnieuw heeft de Provincie Groningen moeten besluiten verlies te nemen. Nu gaat het om zo'n 30 miljoen euro en van het nu nog geplande aantal woningen, 1247, staan er welgeteld 194.

Blauwestad heeft de inwoners van Oldambt, destijds Winschoten, Scheemda en Reiderland, bakken met geld gekost en helemaal niets opgeleverd behalve een meer, een groot meer, dat wel.

Edwin van der Woude van SMO blijkt uit een ei gevallen te zijn. Hij vindt Blauwestad hét voertuig waarmee hij denkt Oldambt te kunnen promoten. Edwin van der Woude vindt Oldambt maar niks. Er zit Old in en Ambt. Dat trekt geen toeristen volgens Edwin van der Woude. Neen, het volkomen mislukte project dat Blauwestad heet, dat is volgens hem dé naam die het doet.
Daarbij lift hij mee op de leuze "Er gaat niets boven Groningen". Edwin vindt dat namelijk een niet te overtreffen leuze, hij kan niets beters verzinnen.

In maart gaat Edwin los met marketing gerichte elementen en daarbij gaat hij gebruik maken van de sterke kanten van Oldambt.

Het staat er echt: marketing gerichte elementen en sterke kanten van Oldambt. Hij heeft ook een vlag laten ontwerpen en hij zegt daarover: "Wij hebben een eigen smoel gecreëerd en liften mee op de familie Groningen". Dat kost dus € 200.000,--. Wartaal, het ontbreken van historisch besef, kortom blabla tot de vierde macht.

Toen de gemeente Oldambt als gevolg van een fusie ontstond konden de inwoners kiezen tussen de namen Reiderland, Winschoten en Oldambt. Ruim 62% van de inwoners vond Oldambt de beste naam, maar die hadden dan ook blijkbaar opgelet tijdens de geschiedenislessen op school. Oldambt bestaat al sinds 1271. In Oldambt begon de 80-jarige oorlog en dat wordt nog elk jaar herdacht met veel spektakel. De Slag bij Heiligerlee. De Slag om Blauwestad kent alleen maar verliezers, die komt in de geschiedenisboekjes als grootste mislukking van Groningen.

Er is maar één conclusie mogelijk. Blauwestad brengt alleen maar luchtfietsers, charlatans en waanzinnigen voort. Het is een grove belediging aan het adres van de Oldambtsters de promotiecampagne die zo nodig is rond die naam op te bouwen.

De VCP-fractie wil deze gang van zaken aan de orde stellen in de raadsvergadering van 27 februari a.s.Namens de VCP-fractie,

Engel Modderman
Fractievoorzitter VCP.

 

Tweet

Home