Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Aan het college en de gemeenteraad
OLDAMBT

Winschoten 28 maart 2013

Geacht college en gemeenteraad,

Na een discussie in de raadsvergadering van 20 maart j.l is de welstandsnota om diverse redenen door een meerderheid van de raad aangenomen.
Welstandsvrij bouwen binnen de bebouwde kom is hierdoor onmogelijk geworden.
Één van de redenen om welstandsvrij bouwen niet toe te laten in de gemeente Oldambt was de angst voor verrommeling in wijken waar men wilde gaan bouwen.

De VCP-fractie is van mening dat er in de gemeente Oldambt met twee maten op dit gebied wordt gemeten.
Immers welstand is er niet alleen voor wijken waar dure koopwoningen gebouwd worden maar geldt ook in wijken waar huurwoningen staan.
Huurders van woningen hebben ook recht op een omgeving waar geen verrommeling ontstaat.

Aan de Sint Vitusstraat te Winschoten ligt het Deganed terrein. Dit pand heeft diverse malen in de brand gestaan. Bij de laatste grote brand in dit pand is de omgeving aan een ramp ontsnapt toen tijdens de brand een illegaal chemisch laboratorium in het pand werd ontdekt.
Het pand biedt regelmatig onderdak aan dakloze inwoners.
In de nachtelijke uren wordt alles wat nog van enige waarde is van het terrein afgehaald.
Ook het grasveld wat de sterk vervuilde grond bedekt nodigt nu uit om in de brand gestoken te worden. Wat nu inderdaad dus ook gebeurt.
Het moge duidelijk zijn dat de locatie Deganed een bouwval is, uitnodigt tot, en de omgeving behoorlijk ontsiert.

De VCP-fractie heeft diverse malen informatie gevraagd over het Deganed terrein aan de Sint Vitusstraat te Winschoten. Het standaard antwoord van het college is tot nu toe dat men in overleg is met de eigenaar van het terrein.

De VCP-fractie vraagt zich af wanneer het college nu eens daadwerkelijk iets onderneemt tegen de eigenaar van het Deganed terrein zodat ook de buurt rond de Sint Vitusstraat opgeknapt wordt.

 


Namens de VCP-fractie

Engel Modderman


Interview Dollard Radio met wedhouder Hans Polman over het standpunt van de VCP over het Deganed terrein in Winschoten - Gem. Oldambt (YouTube)

 

Tweeten

Home