Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Aan Burgemeester Pieter Smit


Winschoten 06-02-2013.

 

Geachte heer Smit,

Met enige regelmaat dreigt u onderzoeken te laten instellen door het OM en/of de politie.
Of u dit daadwerkelijk doet blijft telkenmale ongewis. Dit impliceert dat wij er vanuit kunnen gaan dat u voornamelijk loze dreigementen uit. Daar hebben wij niets aan, aan beloften hebben wij des te meer.

U begrijpt, dat wij graag duidelijkheid willen creëren en in dit verband wijzen wij u op het volgende:

- Naar aanleiding van vragen van de VCP-fractie inzake Spa World meldde u een onderzoek in te (laten) stellen naar mogelijke schending van de geheimhoudingsplicht van onze fractie. Naar wij aannemen houdt u in deze kwestie dossier, wij ontvangen graag een kopie van dit dossier.
- Tijdens de raadsvergadering in december 2012 heeft u wederom dreigementen geuit. U zou het OM en de politie inschakelen om een onderzoek te laten instellen. Ook dit dossier ontvangen wij graag van u.

Niet alleen de raadsleden mogen zich verheugen in uw intimiderende uitspraken, die tot nu toe vooral loos blijken te zijn, ook burgers, dus inwoners van de gemeente waarvan u burgemeester bent, ontvangen door u ondertekende brieven waarvan de inhoud nog niet aan de honden zou kunnen gevoerd.

In één geval heeft u het bestaan een inwoner te beschuldigen van smaad en laster en daarbij heeft u niet geschroomd grove leugens te debiteren.
Deze inwoner heeft ons verzocht deze kwestie tot op de bodem uit te zoeken en, indien mogelijk, aangifte tegen u en de betrokken ambtenaar te doen wegens smaad, eerroof en het niet nakomen van gedane toezeggingen. Wij wijzen u erop, dat er getuigen zijn die de lezing van de betreffende inwoner volledig bevestigen. Mijn fractie houdt niet van dreigen, mijn fractie belooft.

Wij wijzen u er graag op, dat wij en de inwoners van de gemeente Oldambt niet gediend zijn van uw tirannieke gedrag en dat wij, in het belang van dezelfde inwoners er niet langer voor schromen uw dreigementen zelf maar te effectueren.

Wij kunnen u verzoeken te stoppen met uw wijze van benaderen, dat doen wij ook bij deze, maar enige fiducie dat u dat ook daadwerkelijk zult doen hebben wij niet.

De door ons in deze brief gevraagde stukken zien wij graag binnen 5 dagen op ons bureau verschijnen. Blijft u in gebreke, dan achten wij ons vrij die maatregelen te nemen die wij noodzakelijk achten.Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

In afschrift aan de gemeenteraad van Oldambt.

 

Tweeten

Home