Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Oldambt, raadsvergadering 11 december 2013


Herindeling

Voorzitter,
Een voorgebakken broodje herindeling wordt ons door het college aangereikt. Een broodje A7-variant. De raad wordt geconfronteerd met een bijna voldongen feit. Oldambt danst graag naar de pijpen van de Provincie, ziet alleen maar voordelen, uitdagingen en mogelijkheden en schroomt ook niet over de grens te kijken. Het college wil zo groot en internationaal mogelijk herindelen. Zoals dit college graag alles groots en meeslepend ziet. Alles wat klein en overzichtelijk is moet, als het aan dit college ligt, zo snel en zo geruisloos mogelijk verdwijnen.

Voorzitter,
Het is natuurlijk geen verrassing dat de fractie van de VCP faliekant tegen deze voorgenomen herindeling is. Wij hebben dat van begin af aan betoogd en daarvoor meer dan voldoende argumenten aangedragen. Geen enkele variant biedt uitzicht op betere leef- en woonomstandigheden voor de inwoners van Oldambt. Integendeel. De afstand tussen de inwoners van Oldambt tot hun bestuur wordt groter dan hij nu al is. Weliswaar weet dit college voortdurend te melden dat het contact met de inwoners steeds verbetert, maar daar denkt de provincie dus heel anders over. U moet toch met het schaamrood op de kaken het rapport Grenzeloos Gunnen hebben gelezen waarin klip en klaar wordt gesteld dat het met de "bestuurskracht" in onze gemeente, maar ook in andere gemeenten, slecht gesteld is. Het is bar en boos, we kunnen er helemaal niks van en voor straf en om rampen te voorkomen moeten we fuseren.
U zult ongetwijfeld om het hardst roepen dat u zich hierin niet herkent. Dat doen bestuurders nu eenmaal wanneer zij worden geconfronteerd met hun eigen falen: "Daar herken ik mij niet in".

Voorzitter,
Oldambt is gezegend met een krachteloos college dat schandaal op schandaal stapelt en spot en hoon van de inwoners van Oldambt over zich afroept. Niet alleen spot en hoon van de burgers, maar ook, en dat is nog veel kwalijker, een afstraffing van de Provincie Groningen.
Op 19 maart 2014 zullen de inwoners in het stemhokje met dit college afrekenen. Dan heeft dit college, met steun van de raad, Oldambt en de inwoners verkwanseld aan een herindeling die nergens anders toe zal leiden dan ontheemde burgers die teleurgesteld in hun bestuur de kont tegen de krib gooien. Van inspraak is nauwelijks sprake geweest. Die enkele mager bezochte bijeenkomsten die het college in kleine zaaltjes heeft laten plaatsvinden kunnen volgens de VCP-fractie niet als inspraak voor de burgers worden gezien en het was natuurlijk niet voor niets dat de belangstelling voor deze promotietour nihil was.
De autonomie van Oldambt is belangrijk. Dat vinden wij niet alleen, daar is zelfs het Europese Handvest duidelijk in. Ik breng u artikel 5 van dit Handvest nog maar even in herinnering:

"Wijzigingen van plaatselijke gebiedsgrenzen worden niet aangebracht zonder vooraf de desbetreffende plaatselijke gemeenschappen te raadplegen, zo mogelijk door middel van een referendum, waar dit wettelijk is toegestaan."

Voorzitter,
Als dit college steun van onze inwoners wil krijgen, dan zal er toch op z'n minst een referendum moeten plaatsvinden. Ook de leden van de raad die zo enorm voor of een beetje voor de herindeling zijn dienen zich te realiseren, dat zonder steun van de inwoners iedere herindeling tot mislukken gedoemd is. Wij zijn moreel verplicht een referendum te houden en in het uiterste geval kan dat tegelijk met de komende gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, maar liefst zien wij dat dit eerder gebeurt. Zodat ten tijde van de verkiezingen duidelijk is waar zij daadwerkelijk over gaan.

Voorzitter,
Ik richt mij even tot u persoonlijk. Via Twitter laat u dikwijls weten waar u zoal mee bezig bent. U deinst er niet voor terug uzelf voortdurend een veer in uw achterste te steken. Negatieve berichten die in de pers verschijnen verspreidt u niet. Positieve berichten, berichten waarmee u uw gelijk meent te kunnen halen, verspreidt u wel. U gedraagt zich op de sociale media als een onverbeterlijke ijdeltuit.
Zo plaatste u een artikel op Twitter waarin tegenstanders van de herindeling en zij die vragen om een volksraadpleging, als lafaards worden weggezet. Voorzitter, hier staat een lafaard. Kijkt u maar even goed, zo ziet een lafaard er dus uit.
Voor u staat een lafaard die van mening is dat dit college en deze raad uitblinken in lafheid, wanneer de inwoners van Oldambt, om welke reden ook, deugdelijke inspraak wordt onthouden bij zo'n belangrijk toekomstbepalend besluit als nu voorligt.


Namens de VCP-fractie,

Engel Modderman

 

Tweeten

Home