Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Hoe nu verder met het Deganed-terrein?

Nu is gebleken dat er in de grond van het Deganedterrein meer asbest is aangetroffen dan verwacht, heeft dit tot gevolg dat de ontvangen subsidie van de provincie niet toereikend is om de sanering van de grond te voltooien. De gemeente voert nu gesprekken met de provincie over de mogelijkheid het toegewezen subsidiebedrag te verhogen.

De VCP stelt het college maandag 22 juni een aantal vragen omtrent het Deganed-terrein.

1) Hoe verlopen de gesprekken met de provincie?

2) Hoe groot is de kans dat het toegewezen subsidie bedrag voor de sanering daadwerkelijk verhoogd zal worden door de provincie?

3) Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente en de werkzaamheden op het terrein mocht de provincie besluiten het toegewezen subsidie bedrag niet te verhogen?

4) Om welke reden liggen de werkzaamheden sinds deze week weer stil op het Deganedterrein?

In eerdere beantwoording heeft uw college aangegeven dat zolang er niet gegraven werd in genoemde gronden er voor omwonenden geen gevaar zou zijn mbt de gezondheid. Er is nu meer asbest aangetroffen en er wordt in de gronden gegraven.

5) Heeft er de laatste paar week een asbest luchtmeting plaatsgevonden? Zo ja, wat was hier de uitslag van? Zo niet wat is hier de reden van en op welke wijze garandeert uw college de veiligheid van omwonenden i.v.m. fijnstof?

Donderdag 18 juni konden we op TVNoord lezen dat het aangelegde park in Tynaarlo ten dode is opgeschreven. Het gaat hier om een park wat aangelegd is op een voormalig NS-terrein en gesaneerd is met tarragrond afkomstig van aardappelzetmeelverwerker AVEBE. Ondanks de afgegeven schone grond verklaring bleek de grond methaan te bevatten. Hierdoor zullen alle geplante bomen en struiken het loodje leggen.

6) Met wat voor grond zal het Deganedterrein opgehoogd worden?

7) Waar komt deze grond vandaan?

8) Is voor deze grond een schone grond verklaring zonder aantekeningen afgegeven? Zo ja dan zou ik graag deze verklaring van uw college ontvangen. Mocht deze nog afgegeven moeten worden wil ik graag t.z.t. deze verklaring van u ontvangen.

9) Wordt de opgebrachte grond ingezaaid met gras om in het jaar dat de grond moet drogen verstuiving te voorkomen?

Namens VCP fractie,

Engel Modderman.

 


 

Tweeten

Home