Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten 30-12-2013

Aan de gemeenteraad en het college van B&W
OLDAMBT


Geachte raad en college,

Jonge moeders kind van de rekening in Oldambt?

Jonge (aanstaande) moeders dreigen eerdaags verstoken te blijven van begeleiding door Project Campus in Winschoten.

De gemeente Oldambt wil dit belangrijke project niet langer financieren. Tot nu toe konden jonge vrouwen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar zich door professionele begeleiding gratis laten ondersteunen tijdens hun zwangerschap en de opvoeding van hun kinderen. Het gaat om meisjes en jonge vrouwen die als gevolg van de zwangerschap zonder hulp niet of nauwelijks in staat zijn een opleiding te volgens of te voltooien en bovendien alle mogelijk ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen goed kunnen gebruiken. Campus is ook een ontmoetingsplek waar onderling ervaringen worden uitgewisseld en een sociaal isolement wordt voorkomen.

Deze begeleiding is noodzakelijk om tal van sociaal/maatschappelijke problemen die de vrouwen en hun kinderen kunnen treffen, te voorkomen.

De VCP vind het onbegrijpelijk, dat de gemeente Oldambt dit uitstekende project niet langer wil steunen en wil bij deze het college vragen zijn standpunt te heroverwegen en op zijn schreden terug te keren.Namens de VCP-fractie

Engel Modderman


Deze jonge moeders uit uw gemeente willen u graag laten weten waarom het Jonge Moeder Project dat per 1 januari stopt,voor hen belangrijk is:


 

Tweeten

Home