Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


WINSCHOTEN 23-01-2013

MOTIE SZW


De raad van de gemeente Oldambt in vergadering bijeen op woensdag 23 januari 2013,


constaterende dat :

o de gemeente door het kabinet wettelijke aanscherpingen en
vernieuwingen opgelegd krijgt,


o dat de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van de
inwoners ernstig wordt aangetast,


o wij als gemeente ook een zorgplicht ten opzichte
van de inwoners van het Oldambt hebben,


o dat het opleggen van boetes met de nu voorliggende
stukken ambtelijke willekeur in de hand kan werken,


o dat het opleggen van deze zware sancties en het
beslissen in beroepszaken voor desbetreffende
inwoners inzichtelijk en duidelijk moeten zijn.


Draagt het college op:

de mogelijkheden te onderzoeken en met een voorstel te komen om een commissie bestaande uit een ambtenaar, leden van de Raad en van het College
die deze moeilijke en gevoelige taken op zich neemt betreffende aanscherping , handhaving en sanctie beleid SZW wetgeving.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de VCP,

E.Modderman.

A.Delhaas.

 

Tweet

Home