Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


 

Winschoten 30 oktober 2013

 

MOTIE

De raad van de gemeente Oldambt in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2013.


Constaterende dat:

- na het faillissement van Stichting Opmaat er twee oud-medewerkers nu een WWB uitkering ontvangen.

- dit in strijd is met de gemaakte afspraken in het opgesteld en ondertekend in het Sociaalplan.

- dat volgens het Sociaalplan en de berekening die beide oud-medewerkers hebben ontvangen zij recht hebben op wachtgeld tot hun vijfenzestigste levensjaar.


Draagt het college op:

Binnen vier weken vanaf heden de twee oud-medewerkers van Stichting Opmaat volgens de gemaakte afspraken, vastgelegd in het Sociaalplan, uit te betalen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

Tweeten

Home