Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


MOTIE

Winschoten 31- 08-2015.

De raad van Oldambt in vergadering bijeen op Maandag 31 augustus 2015

Constaterende dat:

- Op maandag 29 juni 2015 het raadsvoorstel aangenomen is aangaande reclamebelasting.
- Tijdens deze vergadering gebleken is dat de coalitie, ondanks haar eerder standpunt in de commissie, akkoord is gegaan met het laten betalen van reclamebelasting door medici en paramedici.
- Dit op grote weerstand stuit van deze beroepsgroepen.
- Dit ook indruist tegen de wet op de zorgplicht, waarin medici worden verplicht zich naar buiten toe herkenbaar te maken.

Overwegende dat:

- Het aangenomen raadsvoorstel het doel voorbij schiet.
- Geld bedoeld voor zorg misbruikt wordt op deze manier.

Spreekt uit:

Dat het betreffend raadsvoorstel ingetrokken wordt, en opnieuw wordt aangeboden aan de raad zonder het artikel waarin reclamebelasting wordt opgelegd aan medici en paramedici.

En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de VCP fractie
Jan Kenter

 


 

Tweeten

Home