Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


MOTIE

De raad van Oldambt in vergadering bijeen op woensdag 28 mei 2014


Concluderende dat:

- steeds meer sociale huurwoningen door o.a woningbouwvereniging Acantus gesloopt dreigen te worden in de gemeente Oldambt

- inwoners totaal niet betrokken worden bij deze plannen

- voor sloop geen draagvlak onder de inwoners is

- voor de te slopen woningen geen/ nauwelijks nieuwe woningen terug gebouwd worden

- hierdoor krimp ontstaat binnen de gemeente Oldambt

Draagt het college op:

Geen medewerking te verlenen aan plannen van woningbouwcorporaties om sociale huurwoningen binnen de gemeente Oldambt te slopen maar in samenwerking met inwoners en woningbouwcorporaties te zoeken naar oplossingen om leefbaarheid in de dorpen te vergroten in plaats van te verkleinen.Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

Tweeten

Home