Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Motie

De raad van Oldambt in vergadering bijeen op woensdag 2 juli 2014


Concluderende dat:

- De hervormingen in de zorg er op gericht zijn mensen langer thuis te laten wonen.
- Dat Buurtzorg en Thuiszorg Oosterlengte zullen worden geconfronteerd met toenemende werkzaamheden.
- Betaald parkeren voor extra werkdruk zorgt.
- Dat die extra werkdruk ten koste zal gaan van de cliënten.
- Dat gratis parkeren voor de thuiszorgmedewerkers een stuk van deze werkdruk zal wegnemen.


Draagt het college op:

Gratis parkeerkaarten beschikbaar te stellen aan de medewerkers van Buurtzorg en Thuiszorg Oosterlengte en dit te financieren uit de post Zorg.

 

En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

 

Tweeten

Home