Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Oldambt/Pekela, 19-08-2014

Geachte raden van de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Oldambt,

De ontwikkelingen binnen de SW bedrijven volgen elkaar in een rap tempo op. Nu het steeds duidelijker wordt dat WeDeka en Ability zich de laatste jaren beter op de toekomst hebben voorbereid dan Synergon worden de vraagtekens rond het gevoerde beleid bij Synergon steeds groter. Gerichte vragen omtrent het gevoerde beleid worden niet of nauwelijks beantwoord. Tevens is er nog steeds grote onduidelijkheid over een lening van drie miljoen die het bedrijf zou hebben aangevraagd.

Vandaag 19 augustus hebben wij vol verbazing een verklaring van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) van Synergon, tevens SP-wethouder te Pekela, H. Hemmes gelezen. In deze verklaring stelt Hemmes dat de uitslag van een onderzoek dat heeft plaatsgevonden binnen het bedrijf (nota bene een onderzoek wat gebaseerd is op een QuickScan van bureau Langendijk van jaren terug) nog niet aan de raden van Bellingwedde, Pekela en Oldambt bekendgemaakt zullen worden. Het resultaat van dit onderzoek wordt pas bekendgemaakt nadat er overleg is geweest met de Ondernemingsraad (OR) van Synergon.

Gezien het feit dat dit overleg met de OR plaatsvindt op 20 augustus EIST de VCP-fractie uiterlijk donderdag 21 augustus dit rapport inclusief de conclusie van het DB en OR te ontvangen.

Ook is Hemmes niet van plan om eerder tekst en uitleg te geven over het reilen en zeilen binnen Synergon dan 24 september.

De VCP-fractie is van mening dat dit een zeer ongepaste en ontoelaatbare houding is van de voorzitter van het DB van Synergon. Ook vindt de VCP-fractie dat er een diepgaand onafhankelijk onderzoek moet plaatsvinden zoals al eerder is opgemerkt door de VCP en geen onderzoek gebaseerd op een QuickScan van jaren geleden. Gezien de positie van Hemmes en de financiële positie van Synergon zou een goed overleg met genoemde gemeenteraden JUIST de beste oplossing zijn. Immers, we zullen alles in het werk MOETEN stellen om het SW bedrijf Synergon te behouden.

Om de begroting 2015 van Synergon goed te kunnen beoordelen is het NOODZAKELIJK dat de raden, voordat zij een gedegen mening hierover kunnen vormen, op de hoogte zijn van alle zaken en het gevoerde beleid binnen Synergon.

Gezien het feit dat Hemmes niet eerder duidelijkheid wil verschaffen omtrent Synergon dan 24 september stelt de VCP-fractie voor om de begroting 2015 Synergon van de agenda af te halen en na 24 september te behandelen.

Mocht de begroting niet van de agenda afgehaald worden zal de VCP-fractie niet deelnemen aan de bespreking van genoemde begroting. Zoals eerder opgemerkt, om een gedegen mening te kunnen vormen moet men van alle ins en outs op de hoogte zijn gebracht.

 

Namens de VCP-fractie Oldambt

Engel Modderman, fractievoorzitter
Namens de VCP-fractie Pekela

Johan Groenewold, fractievoorzitter

 

Tweeten

Home