Verenigde Communistische Partij
Secretaris VCP-Oldambt Elsa Kamminga
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Tel. nr. 0597-672961


PERSBERICHT

Winschoten, 14-9-2013 - Oldambt zit nog midden in de fusie van 1 januari 2010. Die fusie heeft tot nu toe de nodige problemen opgeleverd, maar de VCP wil dan wel benadrukken dat Oldambt direct met grote problemen werd geconfronteerd. Blauwestad bleek helemaal niet het Eldorado dat beloofd was en Oldambt had wilde plannen om de gemeente op te stoten in de vaart der volkeren.

Het Cultuurhuis dat nu in aanbouw is, heeft veel geld en energie gekost. Geld van de gemeenschap en energie van onze bestuurders, raadsleden en ambtenaren. Energie die naar onze mening beter besteed had kunnen worden aan het ondersteunen en enthousiasmeren van de inwoners van Oldambt en de ondernemers. Jawel, de VCP is van mening, dat ook de ondernemers steun van de gemeenschap verdienen.

Twee zaken zijn ons opgevallen. De voorgestelde herindeling van onze provincie is afhankelijk van een goede samenwerking en het moet snel. Geen tijd voor onzin, schouders eronder en fuseren maar. Op naar grote soepele en efficiënte gemeenten dichtbij de burger. Het kan allebei niet. Tenminste niet op korte termijn en zeker niet binnen 4 jaar.

De Visitatiecommissie heeft samen met de gevisiteerden sterkte/zwakte analyses gemaakt. Ook van andere gemeenten, maar dat zal u wel bekend zijn, dat heeft u zelf kunnen lezen. U heeft ook die van Oldambt kunnen lezen (pag. 87). Die zijn interessant omdat hierbij de nog aan de gang zijnde fusie is meegenomen.

Oldambt vindt de fusie in het algemeen geslaagd. Dat is natuurlijk wel een beetje vaag. In het algemeen houden wij niet van dat soort taal. In het algemeen is in het algemeen volslagen onzin.

Oldambt is volgens een eigen nota efficiënter gaan werken, zonder dat de afstand tot de burgers groter werd. Zo lezen wij dat in het rapport. Hoezo efficiënter? Op welke gebieden dan wel? Wat heeft dat opgeleverd? Wat heeft dat gekost?

Hoezo is de afstand tot de burgers niet groter geworden? Wij kunnen ons daar niets bij voorstellen, ook al niet omdat wij recent met een aantal gevallen werden geconfronteerd waarbij de afstand tussen de gemeente Oldambt en de burgers onoverbrugbaar leek te zijn.

De fusie van 1 januari 2010 heeft tot nu toe nauwelijks aan de hooggespannen verwachtingen voldaan en de meeste van onze voorspellingen, neergelegd in onze uitgebreide afwijzing van destijds, blijken bewaarheid te zijn of nog te worden.

VCP Oldambt


VCP: Gemeentehuis gratis af te halen!


Tweet

Home