Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfracties Oldambt en Pekela
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961PERSBERICHT

Winschoten, 05-06-2014

De VCP afdelingen Oldambt/Pekela nemen met klem afstand van het besluit die het AB van Synergon op 5 juni 2014 heeft genomen om in te stemmen met het sluiten van de afdeling Metaal van Synergon.

De manier waarop dit is gebeurd is een, op zijn zachtst gezegd, schandalig besluit! Op geen enkele manier werd duidelijk gemaakt aan het AB hoe e.e.a. financieel onderbouwd is. Toch ging het AB zonder de cijfers te kennen akkoord.

De vragen die het AB heeft laten liggen hebben de VCP afdelingen Oldambt en Pekela dan ook voorgelegd aan beide gemeentebesturen.

DE VRAGEN DIE NIET GESTELD ZIJN:

Geacht college,

Naar aanleiding van de definitieve sluiting van de afdeling metaal hebben de VCP fracties de volgende vragen:

1) Om welke reden is een order voor het maken van ziekenhuis meubilair (order van 800.000 euro) gecanceld? Hoeveel orders zijn er totaal gecanceld en over welk totaal bedrag hebben we het dan?
2) Het tekort van de afdeling metaal van Synergon zou 150.000 euro per maand bedragen. Graag een uitgebreide onderbouwing van dit maandelijks tekort.
3) Hoeveel orders zijn er inmiddels overgenomen door WeDeKa?
4) Dhr. Hartman was in bespreking met de leiding van Synergon om de afdeling metaal over te nemen. Om welke reden is dit niet doorgegaan?
5) Hoe is het mogelijk dat de leden van het AB van Synergon niet op de hoogte waren van de intentieverklaring van dhr. Hartman? Graag ontvangt de VCP een copy van deze intentieverklaring.
6) Hoe is het mogelijk dat ondanks het feit dat AB leden NIET alle informatie in het bezit hadden, hebben ingestemd met sluiting van de metaalafdeling van Synergon?
7) Is er al contact geweest met andere bedrijven voor overname van het machinepark? Zo ja, met welke bedrijven en voor welk bedrag ?
8) Om welke reden is de OR van Synergon niet om instemming gevraagd m.b.t. de sluiting van de metaalafdeling? Maakt dit verzuim het besluit niet rechtsongeldig?


Namens de VCP Oldambt/Pekela

Engel Modderman.

Johan Groenewold


 

 

Tweeten

Home