Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


 

Winschoten, 26-07-2016

Aan het college en gemeenteraad van de gemeente Oldambt.

Geacht college en gemeenteraad,

Naar aanleiding van de motie dd. 28 mei 2014 inzake sloop woningen Oldambt, het volgende:

Woningbouwvereniging Acantus had plannen om 22 woningen aan de H.J. Siemonsstraat te Finsterwolde te gaan slopen. Echter was hier onder de bewoners geen draagvlak voor. De fractie van de VCP heeft naar aanleiding van deze plannen een motie ingediend, zie bovenstaande. Intussen had zich wooncoöperatie Finsterwolde gemeld om de desbetreffende woningen over te nemen en te verhuren. Echter door tegenwerking van Acantus is het wooncoöperatie Finsterwolde tot nu toe onmogelijk gemaakt om haar plannen tot uitvoering te brengen.

De gemeente zou er alles aan doen om te bemiddelen tussen wooncoöperatie Finsterwolde en woningbouwvereniging Acantus, de VCP fractie heeft daar grote twijfels over, gezien de handtekening die nu gezet is door wethouder Boon onder het opgeschorte sloopbesluit van Acantus die nu weer geactiveerd wordt.

Daarbij volledig voorbijgaand aan de motie, ingediend 28 mei 2014 en aangenomen door de gemeenteraad.

Dit nemen wij wethouder Boon zeer kwalijk. De VCP fractie eist dan ook dat het voorgenomen sloopbesluit in ieder geval opgeschort word tot na de raadsvergadering van september aanstaande, zodat de gemeenteraad haar visie kan geven over dit voorgenomen besluit.

Met andere woorden: De VCP fractie zou bovenstaande graag geagendeerd zien in de raadsvergadering van 26 september 2016.


Namens de fractie van de VCP,
Engel Modderman.

 


 

Tweeten

Home