Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Ekamperweg 12
9682VH
Oostwold
Tel: 06 15867246


 

Oostwold 20-11-2016

Aan de gemeenteraad, raadscommissieleden en het college van B&W gemeente Oldambt

Geacht college, raadsleden en raadscommissieleden van de gemeente Oldambt,

Met deze verklaring wil de fractie van de VCP zijn ongenoegen uiten ten aanzien van het zogenaamde lekken uit een vertrouwelijke bijeenkomst van de fractievoorzitters over het inrichten van een vluchtelingenopvang in onze gemeente.
Steeds weer komt naar voren dat in deze de VCP de partij is die daar verantwoordelijk moet worden gesteld.
Al vanaf het begin van deze zaak is de VCP aangewezen als de dader.
Zonder dat daar bewijzen van zijn.
Ettelijke keren zijn wij daarover in aanvaring gekomen met de voorzitter van deze raad Dhr. Smit.
Elke keer komt deze zaak weer in de publiciteit. En we kunnen het u eerlijk vertellen, daar zijn we zat van, en dat is netjes uitgedrukt.
Is het geen lid van de VCP die aangewezen wordt als dader dan is het wel een fractielid en als hoogtepunt mag ik, als fractievoorzitter van de VCP, opdraven als getuige op het politiebureau. (Overigens laat ik dat afweten)
Hoe belachelijk wil je het maken.
Geachte burgemeester, we draaien de rollen nu maar eens om.
Iedereen die aanwezig is geweest op de betreffende vergadering is voor ons potentieel verdachte.
Wij zullen binnenkort een volledige lijst met namen verstrekken aan de officier van justitie die bij de vergadering aanwezig waren en hem verzoeken deze mensen uit te nodigen voor het afleggen van een verklaring over deze zaak.
Dan uw rol als voorzitter in deze zaak, burgemeester Smit.
Deze rol mag dubieus worden genoemd, u heeft zich in deze zaak gemengd op een manier waar de honden geen brood van lusten.
U heeft zich geprofileerd als opsporingsbeambte, aanklager en beul met als doel de VCP zodanig te beschadigen dat de buitenstaanders de indruk zouden krijgen dat wij als partij niet te vertrouwen zijn.
U heeft zich laten zien als communistenhater en jager, ondanks uw ontkenningen daarover.
U heeft zich als voorzitter van deze raad gemengd in een gesprek met twee officieren van justitie, terwijl uw rol in deze alleen maar inhoud dat u aangifte moest doen.
U heeft zich bemoeid met inhoudelijk werk van de rechterlijke macht.
U bent niet van deze tijd.
Als voorzitter van deze raad had u de ruimte moeten geven aan het onderzoek en zich niet moeten bemoeien met het verloop daarvan.
Maar wie het hard wil spelen met de VCP, krijgt hiervoor ook de rekening gepresenteerd.
Wij zullen het niet achter uw rug om doen, maar in alle openheid.
De VCP zal over deze zaak contact opnemen met de commissaris van de koning van de provincie Groningen en hem van uw handelen in deze op de hoogte brengen.
Burgemeester, leden van de raad, voor ons is het nu tijd om zich weer te richten op belangrijkere zaken in deze gemeente, en die zijn er volop.
Bijvoorbeeld de aanbesteding van de thuiszorg, die voor veel beroering heeft gezorgd bij het personeel van Oosterlengte en bij hun cliënten .
Ook de ingang van deze gemeente vanaf de A7, de zogenaamde Blauwe roos, een waardeloos visitekaartje van deze gemeente is iets waar wij actie op zouden moeten nemen.
Dat zijn maar twee voorbeelden en er zijn zoveel meer zaken waar wij als raad onze aandacht aan moeten besteden.
Wij als VCP willen doorgaan met ons werk en niet steeds lastig gevallen worden door deze bijzaken, en wij zouden van u hetzelfde moeten kunnen verwachten.
Stop met het belasteren van de VCP en ga aan het werk!

Namens de VCP fractie,

Engel Modderman

 


 

Tweeten

Home