Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


 

Winschoten 03-10-2016


Aan de raads en commissieleden van de gemeenten:

Oldambt/Pekela/Bellingwedde/Vlagtwedde/Stadskanaal/Borger-Odoorn/ Menterwolde en Veendam

Geachte raad en commissieleden,

In juli 2016 hebt u van ons een uitnodiging ontvangen om gezamenlijk een overleg te houden over het tweede deel van het akkoord van Westerlee, het aantrekken van werkgelegenheid in deze regio. Velen van u waren het daarover met ons eens. Toch waren er ook gemeentes bij die af wilden wachten op de definitieve besluitvorming van dit akkoord. Wij, als VCP, hebben toen besloten om voorlopig eerst af te zien van een gezamenlijke bijeenkomst.

Op dit moment weten wij dat het akkoord van Westerlee ten grave is gedragen. In en intriest, maar het is een voldongen feit. Het gevolg door het afwijzen van dit akkoord is dat de toegezegde miljoenen van uit Den Haag niet toegewezen zullen worden aan deze regio. Dat gevolg is voor ons niet te accepteren. Willen wij de leefbaarheid van deze regio behouden moet er iets gebeuren, niet gisteren, maar nu!

Er worden pogingen gedaan om weer een overlegsituatie te creëren door de provincie en door de FNV. Wij hebben daar een hard hoofd in. Immers, de colleges van deze regio hebben laten zien dat zij niet in staat waren om over hun eigen schaduw heen te stappen.
Wij vinden dat het nu tijd wordt dat de raden van de gemeentes in actie moeten komen.
Immers de raad in een gemeente is het hoogste orgaan. Wij, als raden, kunnen het verschil gaan maken. Wij kunnen immers onze colleges de opdracht geven, door middel van een gemeenschappelijke motie, om over hun schaduw heen te stappen en ze weer te bewegen richting de onderhandelingstafel met het ministerie van SoZaWe.

Onze bedoeling is om begin november een bijeenkomst te organiseren met als doel een gezamenlijk standpunt in te nemen over bovenstaande. Ongeacht het aantal aanmeldingen zullen wij, in tegenstelling van onze eerdere uitnodiging, deze bijeenkomst door laten gaan.
Op deze manier willen wij laten zien dat Oost Groningen ons na aan het hart ligt!

Op onderstaande mail-adres kunt u zich aanmelden.


Met vriendelijke groet,

E.Modderman
e.modderman@gemeente-oldambt.nl

 


 

Tweeten

Home