Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


 

Winschoten 04-03-2014

Geacht college en gemeenteraad,

De gehele regio Noordoost Groningen heeft te lijden onder ontvolking. Deze jarenlange tendens, ook wel krimp genoemd, dient volgens de VCP gestopt te worden. Vanuit een stabiele situatie kan gewerkt worden aan verdere positieve ontwikkeling van de regio zodat de bevolking uiteindelijk weer gevarieerd kan groeien. Het kan niet zo zijn, dat voorzieningen in de dorpen van Oldambt en in het ergste geval de dorpen zelf, worden afgebroken, waardoor de dorpsbewoners verplicht zijn te verhuizen naar Winschoten of elders.

De VCP ziet juist kansen voor het behoud van de dorpskernen door de bouw van levensloopbestendige betaalbare woningen in die kernen, waarmee tevens wordt geanticipeerd op de toekomst waarin zorg voor elkaar een grotere plaats in de samenleving zal innemen dan nu het geval is. Het beleid van de gemeente Oldambt zal volgens de VCP gericht moeten zijn op het bestrijden van de bevolkingskrimp door het behoud van op de toekomst berekende dorpskernen, inclusief alle benodigde voorzieningen.

Het is de VCP fractie dan ook een doorn in het oog dat goede en gedegen woningen aan de Schwertmannweg te Finsterwolde (foto) op de nominatie staan om gesloopt te worden.

Het zou heel goed mogelijk zijn om genoemde woningen te renoveren zodat deze opnieuw als sociale woningen kunnen worden verhuurd.
Ook een oplossing zou zijn om de woningen, na renovatie, te verkopen zodat jonge gezinnen de kans krijgen om in hun geboorteplaats te kunnen blijven wonen. Het grote voordeel hiervan is dat verdere leegloop van Finsterwolde wordt voorkomen.

De VCP wil uw college dan wel toekomstig college dringend verzoeken om met Acantus in gesprek te gaan voor behoud van bovengenoemde woningen! Dit overleg zal zich niet alleen moeten beperken voor de nu op de slooplijst staande woningen in Finsterwolde maar ook voor de sloop genomineerde woningen in andere dorpen.Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

Tweeten

Home