Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten 6 januari 2014


Geachte mevrouw Rijlaarsdam-Sikma,

Op 13 december 2013 is er via de internetpagina van het NRC een interview gepubliceerd waarin u stelt dat de gemeente lichte buikpijn krijgt van het feit dat zestig procent van de huishoudens in het Oldambt afhankelijk is van een sociale regeling.

Het denken zou volgens u moeten veranderen en u noemt hierbij het voorbeeld van het eisen van een traplift of scootmobiel door inwoners van de gemeente.

Ik wil u erop wijzen dat een traplift of scootmobiel niet geëist wordt door inwoners maar dat hier altijd een medische reden aan ten grondslag ligt.

Ook is het zo dat als men inderdaad via de WMO gebruikt maakt van een aangepaste voorziening men hier maandelijks een vergoeding voor betaald.

Verder is het volgens u een probleem dat er "bijna een communistisch denkbeeld" in de regio heerst en typisch socialistische praat.

Graag verneem ik van u waarom u dit als een probleem ervaart. Ieder mens heeft in Nederland nog steeds de vrijheid van meningsuiting en kan deze mening ook uiten zonder dat men gelijk beledigend wordt.

U beweert met grote stelligheid in hetzelfde interview dat 40 procent van de inwoners die noodgedwongen van een uitkering afhankelijk zijn, in uw bewoording uitkeringstrekkers, nog nooit een slag hebben gewerkt en dat daar geld valt te halen.

Graag ziet de VCP-fractie een stevige onderbouwing van bovengenoemde stelling en het onderzoeksrapport wat hieraan ten grondslag ligt van u tegemoet.

Verder wil ik opmerken dat ondanks het feit dat iedereen in Nederland recht heeft op een mening het interview zoals het opgetekend is als een regelrechte belediging door veel mensen ervaren is en een toekomstig fractievoorzitter onwaardig.Namens de VCP-fractie

Engel Modderman
fractie voorzitter VCP


 

 

Klassiek en Actueel

"(...) Tegenover ons woont een juffrouw, wier neef een toko doet in de Oost, zoals ze daar een winkel noemen. Wanneer dus alles zo slecht ging als Stern zegt, zou zij er ook wel wat van weten, en 't schijnt toch dat het mens zeer tevreden is met de zaken, want ik hoor haar nooit klagen. Integendeel, ze zegt dat haar neef daar op een buiten woont, en dat hij lid is van de kerkeraad, en dat hij haar een pauweveren sigaarkoker heeft gezonden, die hijzelf gemaakt had van bamboe. Dit alles toont toch duidelijk, hoe ongegrond dat geklaag is over slecht bestuur. Ook ziet men daaruit, dat er voor iemand die wil oppassen, in dat land nog wel wat te verdienen valt, en dat dus die Sjaalman ook daar al lui, pedant en ziekelijk geweest is, anders zou hij niet zo arm zijn thuisgekomen, en hier rondlopen zonder winterjas. En de neef van die juffrouw tegenover ons, is de enige niet, die in de Oost fortuin heeft gemaakt. In 'Polen' zie ik velen die daar geweest zijn en waarlijk heel knap in de kleren steken. Maar dit begrijpt zich, op de zaken moet men passen, ginder zo goed als hier. Op Java zullen de gebraden duiven niemand in de mond vliegen: er moet gewerkt worden! En wie dat niet wil, is arm en blijft arm, dat spreekt vanzelf (...)"

*Droogstoppel aan het woord in Max Havelaar, Multatuli, 1860.

 

 

Tweeten

Home