Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


VCP wil dat gemeente Oldambt geld uittrekt voor herstel grafmonument Eltjo Siemens in Finsterwolde

30 april 2015 - In 1929 was de grootste landarbeidersstaking die Nederland ooit kende. 5000 mannen en vrouwen in het Oldambt staakten ruim vijf maanden lang (van 1 mei tot 12 oktober 1929) tegen rijke, machtige werkgevers (landbouwers), tegen boerenzoons en tegen de christelijke vakorganisatie. Na de staking van 1919 waren geleidelijk aan maatregelen genomen tegen de landarbeiders. Het loon was in 1923 teruggebracht naar het niveau van vóór 1914 en in 1924 wensten de boeren een verhoging van de arbeidstijd naar 53 à 56 uur. Redenen hiervoor waren de gedaalde landbouwprijzen.

Aan het eind van de jaren twintig verbeterde de situatie en wensten de landarbeiders loonsverhoging van 15%. Omdat de lonen het laagst waren in het Oldambt begonnen hier de onderhandelingen, die snel uitliepen op een mislukking. De daaropvolgende staking was grimmig en hard. Er kwam een samenscholingsverbod en landarbeiders kwamen door gevechten met "onderkruipers" (werkwilligen) in de cel terecht. Werkgevers spanden processen aan om landarbeiders uit hun woning te zetten. Bij rellen met de marechaussee werd in Finsterwolde een man doodgeschoten, Eltjo Siemens (1898-1929). De staking werd uiteindelijk gebroken. Bij de begrafenis van Siemens volgen 650 landarbeiders de baar, terwijl zo'n vierhonderd vrouwen op het kerkhof staan. Later richten zij een grafmonument op voor hun 'in de staking gevallen kameraad', met daarop ondermeer de tekst:

'Terwijl wij streden met zijn allen, voor iets meer gezinsgeluk en daarbij hielden voet bij stuk, is hij door dood'lijk schot gevallen.'

Het grafmonument is dus door de stakende landarbeiders opgericht en betaald en als zodanig belangrijk voor de geschiedenis van Finsterwolde. In de loop der jaren is het monument in verval geraakt en wordt nu door vrijwilligers als het ware opgeknapt. Echter de gemeente kan van hun goede wil als vrijwillgers niet verwachten dat men het opknappen van het monument uit eigen middelen betaalt. Wat wij begrepen hebben van de vrijwilligers is dat men al druk doende is om het monument op te knappen maar willen zij het in goede staat terug brengen dan hangt daar een kostenplaatje aan van € 2000,-. (Nieuwe banden om het graf omdat de oorspronkelijke gescheurd zijn en een nieuwe grafsteen met tekst omdat die gebroken is). Gezien de belangrijkheid van het grafmonument en dus de geschiedenis van Finsterwolde heeft de VCP-fractie de volgende vragen:

1. Is uw college en de gemeenteraad het met ons eens dat het monument ter nagedachtenis aan de landarbeidersstaking in Oldambt belangrijk is voor de geschiedenis van Finsterwolde?

2. Zo ja, is uw college bereidt en daarbij de gemeenteraad de vrijwilligers een eenmalige subsidie toe te kennen om het bedoeld monument in ere te herstellen?

 


 

Tweeten

Home