Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


 

Winschoten, 07-09-2016

Aan de burgemeester van de gemeente Oldambt
Johan Modastraat 6
9671 CD Winschoten

Geachte heer Smit,

"Oude tijden herleven, verdrijf de communisten uit onze samenleving". Het zou een krantenkop kunnen zijn uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Triest genoeg is het de bittere waarheid anno 2016 in de gemeente Oldambt.

Op 15 september 2015 verscheen er op facebook een bericht over het plaatsen van een vluchtelingcentrum in Beerta. Dit was door de voorzitter van de raad van de gemeente Oldambt op maandag 14 september medegedeeld in een besloten vergadering, met een embargo tot 15 september 2015, 17.00 uur.

Een lid van de VCP fractie was bij deze vergadering aanwezig. Deze is door u benaderd op 15 september 2015, met de vraag of de informatie bij een lid van onze VCP fractie vandaan kwam.

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat diegene die het bericht geplaatst heeft op facebook alsnog weer is verhoord. In het verhoor werd meerdere keren de naam genoemd van onze fractiegenoot Dhr. J .Kenter als "lek" van de informatie over het plaatsen van een vluchtelingencentrum te Beerta. Het antwoord was resoluut ontkennend. Voor de VCP fractie was daarmee de kous af.

Echter hebt u van deze gebeurtenis aangifte gedaan bij het OM, over het lekken van de informatie die in vertrouwelijkheid is medegedeeld. De persoon die de informatie over het plaatsen van een vluchtelingencentrum op facebook had gezet, is in deze verhoord door de politie. Hij heeft daar niet zijn bron vermeld en na opnieuw te zijn verhoord op 7 september 2016, blijft hij bij zijn eerdere verklaring van 22 maart 2016.

Onze gevoelens hierbij zijn dat u bezig bent om de VCP en haar fractieleden in een kwaad daglicht te zetten, het begint er steeds meer op te lijken dat deze gevoelens hier omtrent bewaarheid worden. U laat geen gelegenheid voorbij gaan om de VCP en haar fractieleden te kleineren. Het lijkt op een regelrechte hetze tegen de VCP, en u schuwt daarbij niet fractieleden met naam en toenaam te noemen bij het OM.

Het enige wat wij kunnen concluderen na al deze feiten op een rij te hebben gezet, is dat u een doel voor ogen heeft waar wij als VCP niet in mee willen gaan. Wij zullen u dan ook vanaf heden alleen nog te woord staan als voorzitter van de raad, wij zijn niet van plan ons en onze partij ten gronde te laten richten door uw gekonkel, want dat is wat u voor ogen heeft!

Hierbij wijzen wij u erop dat u als burgemeester, door de VCP, van rechtswege u ten allen tijde aansprakelijk zullen stellen voor eventuele [imago]schade.


VCP-fractie Oldambt,

E. Modderman
J. Kenter
A. de Groot
A. Noordegraaf

 


 

Tweeten

Home