Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten, 12 december 2013


College Oldambt heeft tot 18-12-2013 de tijd Raadsenquête Opmaat te voorkomen

De VCP neemt geen genoegen met het "antwoord" van het college Oldambt op de door de communisten gestelde vragen tijdens het interpellatiedebat over de kwestie Opmaat.

Het college stelt dat de VCP er tijdens dat debat geen bezwaar tegen maakte dat het eindverslag van de curator zou worden afgewacht.

Hiertegen komt de VCP in het geweer en stelt, dat de vragen betrekking hebben op de positie van de twee ex-medewerkers die geheel buiten hun schuld en door toedoen van wethouder Klaas van Leeuwen in de bijstand terecht zijn gekomen. Het eindverslag van de curator, dat nog maanden op zich zal laten wachten, heeft daar vooralsnog niets mee van doen volgens de communisten die er nu van overtuigd zijn dat het college alles aangrijpt om om ongeschonden de komende gemeenteraadsverkiezingen te halen.

Wanneer het college niet voor 18 december 2013 de vragen van de VCP naar behoren beantwoordt stelt de VCP een Raadsenquête in het vooruitzicht zodat alle betrokkenen door de raad, ook ná de verkiezingen, onder ede gehoord kunnen worden.Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

Tweeten

Home