Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Gemeente Oldambt, 27 november 2013

Voorzitter,

Dit interpellatiedebat vindt plaats op verzoek van mijn fractie. De VCP is al geruime tijd betrokken bij een uitgebreid onderzoek dat naar het reilen en zeilen van Stichting Opmaat plaatsvindt. Ons onderzoek is uitgebreid en vindt plaats naast het reguliere onderzoek dat de curator van de inmiddels failliete Stichting Opmaat doet. Ons onderzoek beperkt zich overigens niet tot de Stichting Opmaat.

De VCP doet dit onderzoek onder andere omdat er sprake is van zelfverrijking door een mevrouw met een adviesbureau ten koste van ex-werknemers die mede door haar toedoen achter het voor hun bedoelde sociale vangnet vissen. Deze twee ex-medewerkers hebben nu een gehele of gedeeltelijke bijstandsuitkering die ten laste komt van gemeenschapsgelden. Dat is overigens ook een vangnet, maar wel een vangnet dat door andere partijen maar al te graag als hangmat wordt bestempeld. Naar het wachtgeld waarop zij volgens het sociaal plan van Opmaat recht hadden en hebben kunnen zij fluiten.

Niet alleen mevrouw mr. R. Wubs, handelend onder de naam OWL Juridisch Advies, speelt een voorname rol in dit drama. Wubs werd ingeschakeld door het bestuur van Opmaat om het sociaal plan zoals dat was overeengekomen tussen het bestuur en de vakbond netjes uit te voeren. Ook het bestuur dat werd geacht toezicht te houden op de juiste uitvoering van het sociaal plan speelt een grote rol.

Wethouder van Leeuwen heeft als enig overgebleven bestuurder van Opmaat opzichtig gefaald in het houden van toezicht. Wethouder van Leeuwen heeft bovendien blijk gegeven van het feit, dat hij niet precies wist wat het sociaal plan inhield en hoe benard de financiële positie van Opmaat was als gevolg van het feit, inderdaad het feit voorzitter, dat mevrouw Wubs enorme bedragen declareerde die betaald werden vanuit het sociaal plan. Desondanks vroeg wethouder van Leeuwen ons, de raad van Oldambt, om toestemming voor betaling van een groot bedrag om een dreigend faillissement van Opmaat te voorkomen. Hij schroomde niet te vermelden dat beide ex-werknemers dan nog voor de Kerst hun geld zouden krijgen. Wethouder van Leeuwen had op dat moment kunnen en moeten weten, dat zijn verzoek de raad op het verkeerde been zou zetten. Dat hij ook nog eens een moreel beroep op de raad deed om zijn gebrek aan kennis van zaken te verhullen, neemt de VCP wethouder van Leeuwen bijzonder kwalijk en de VCP neemt hem ook kwalijk dat hij telkens opnieuw de raad onjuist heeft geïnformeerd en het heeft bestaan beide ex-medewerkers van Opmaat staande een commissievergadering voor gek te zetten door te stellen dat zij al meer hadden gekregen dan waar zij recht op hadden.

De VCP begrijpt heel goed, dat het vertrek van wéér een wethouder geen reclame voor Oldambt zou zijn, maar het hele gedoe rondom Wubs, Van Leeuwen en Opmaat is natuurlijk geen reclame voor Oldambt. Bovendien hebben die twee bijstanders helemaal niks te maken met reclame. Zij hebben hun rechten zien verspelen door wethouder van Leeuwen zonder enig uitzicht op compensatie. Dat gegeven voorzitter, was en is voor de VCP de reden geweest om de onderste steen in deze kwestie boven te krijgen en als de logische consequentie is, dat de wethouder aftreedt, zodat hij zich in alle rust, samen met zijn advocaat, kan voorbereiden op de aansprakelijkstelling die hij als bestuurder van Opmaat kan verwachten, dan moet dat maar.Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

Tweeten

Home