Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfracties Oldambt en Pekela
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Aan het Dagelijks en Algemeen bestuur van Synergon.
Garst 6
9673 AE Winschoten.

Geachte voorzitter,

Op 1 mei organiseert de FNV een protestmanifestatie, met het thema werk.

Onderdeel van deze manifestatie zal zijn dat voor de sector WSW nog steeds geen bindende cao afspraken zijn gemaakt. Dit gaat al enkele jaren zo. Als gevolg hiervan zullen in de nabije toekomst werknemers in de WSW onder het minimumloon moeten gaan werken, en bij de gemeente aan kloppen voor een aanvullende uitkering.

Meerdere keren hebt u als bestuur aangegeven dat er intern ook bezuinigd moet worden bij Synergon. Bijvoorbeeld, "Ons Boukje" zal nog maar 3 keer worden verspreid onder het personeel, de kantines moeten kostendekkend gaan draaien. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Tot onze verbazing en ontzetting lezen wij in de conceptbegroting 2014, dat de beloning van dhr. Scherbeyn , directeur van Synergon, substantieel verhoogd is ten opzichte van voorgaande jaren. Het had u als bestuur gesierd om aan de directeur mee te delen dat hij, gezien de financiële situatie van Synergon, ook op de nullijn gezet zou worden. Daar komt nog bij dat dhr. Scherbeyn ook zelf aan had kunnen geven solidair te zijn met zijn werknemers. Blijkbaar is het woord solidariteit, een woord dat niet voorkomt in het woordenboek van het bestuur, en zeker niet bij de directeur.

Wij als VCP gaan er vanuit dat u af zult zien om de beloning van de directeur in 2015 te verhogen, en dat u als bestuur er bij dhr. Scherbeyn op aan zult dringen zijn extra vergoeding met terugwerkende kracht van 2014 terug te storten.

Namens het bestuur en fractie van de VCP Oldambt en Pekela,

E. Modderman
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten

Zie ook: artikel RTVNoord


 

Tweeten

Home