Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten, 2 juli 2014

MOTIE

De raad van de gemeente Oldambt in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2014 constaterende dat:

- de afdeling metaal van Synergon in nood verkeerd en zoals het nu lijkt gesloten wordt.

- de inpakafdeling Lekturama van Synergon ook op korte termijn gesloten wordt wegens het verlies van de enige opdrachtgever.

- de schildersafdeling ook met sluiting bedreigd wordt.

- er grote vraagtekens gezet kunnen worden bij de handelswijze van directie en het dagelijks bestuur.


Draagt het college op:

op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te starten naar de gang van zaken binnen het SW-bedrijf Synergon,
en het functioneren van de directie en het dagelijks bestuur.
De conclusie van dit onafhankelijk onderzoek bindend te laten zijn.


En gaat over tot de orde van de dag.Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

Tweeten

Home