Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


VCP stelt vragen over milieustraat

8 mei 2015 - Via een aantal klachten van inwoners van de gemeente Oldambt omtrent het afrekenen bij de milieustraat het volgende: Normaliter is het de bedoeling dat wanneer je grof vuil dan wel andere overbodige spullen (behalve oud papier dat is gratis) naar de milieustraat brengt deze via een pinpas afgerekend dienen te worden.

Ik meen mij te herinneren dat destijds toen de milieustraat gevestigd was binnen onze gemeente de afspraak gemaakt is dat mensen die grof vuil dan wel andere spullen afleveren bij de milieustraat en om verschillende oorzaken, b.v. budgetering, geen pinpas kunnen gebruiken deze konden afrekenen bij het aanwezige personeel. Nu blijkt dat niet meer te kunnen en worden mensen met hun "troep" teruggestuurd.

Het kan nog erger. Het komt voor dat er gezegd wordt dat ze maar even een pinpas moeten lenen van een daar aanwezige persoon die wel met een pinpas heeft betaald en dat men dan het bedrag dat men moet afrekenen wel die aanwezige persoon terug kan geven. De VCP vindt dit een beschamende vertoning zo niet een vernedering voor die mensen die niet met een pinpas kunnen betalen.

De vragen in de commissievergadering BMR van 18 mei 2015:

1. Wat is de reden dat het afrekenen, door mensen die om wat voor reden dan ook niet met een pinpas kunnen betalen, bij het personeel is afgeschaft?

2. Is het college het met ons eens dat zoals het nu gaat een vernedering is voor die mensen die dit overkomt?

3. Is uw college bereidt de maatregel terug te draaien zodat ook deze mensen, die toch al zorgen genoeg hebben, hun grof dan wel ander vuil bij de milieustraat kunnen afleveren tegen betaling aan het personeel?


Namens de VCP-fractie,


Engel Modderman
.


 

Tweeten

Home