Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Foto: Carl Hoekstra/rtvnoord Foto: Carl Hoekstra/rtvnoord

De VCP heeft een tweetal vragen voor het college met betrekking tot het Akkoord van Westerlee en het Radar rapport.

15 april 2015

Het ligt in de bedoeling dat op 19 mei a.s. het Radar rapport omtrent Synergon in de commissie besproken zal worden en later in de raad van juni a.s. al dan niet bekrachtigt zal worden door de gemeenteraad. Tot nu toe is het zo geweest, dat wanneer vragen over Synergon met betrekking tot het Radar rapport gesteld worden, vaak verwezen wordt naar het akkoord van Westerlee. Het akkoord van Westerlee is echter nog nooit besproken in welke commissie- of raadsvergadering dan ook. Wij als raad kennen het akkoord van Westerlee dan ook niet. Het kan toch niet zo zijn dat een rapport, in dit geval het Radar rapport, besproken wordt in een commissie en raad wanneer men het akkoord van Westerlee niet kent.

De vragen:

1. Is het college bereid om alvorens het rapport Radar te bespreken eerst het akkoord van Westerlee te bespreken in een commissie en gemeenteraad?

2. Is het college het met de VCP fractie eens dat het een niet los gezien kan worden van het ander? (akkoord Westerlee/Radar rapport)


Namens de VCP fractie,

Engel Modderman


 

Tweeten

Home