Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Reeds op 4 november 2009 is de eerste van drie fietspontjes in Blauwestad is in gebruik genomen. Maar de fietspontjes in de Blauwestad zijn constant buiten werking. De VCP-fractie wil van het college weten wanneer de pontjes weer in bedrijf gaan. Ook wil de VCP weten of er duidelijk kan worden aangegeven dat de pontjes buiten bedrijf zijn.


Winschoten 14 april 2014


Betreft:
Vragenuur van de raadsvergadering d.d. 16-04-2014…

Onderwerp: …pontjes Blauwestad

Steller/fractie vraag: VCP…

Gesteld d.d. 14-04-2014…

De vraag/de vragen:
Geacht college,

De pontjes in de Blauwestad zijn constant buiten werking. Hierover heeft de VCP-fractie de volgende vragen:

1) Wanneer gaan de pontjes weer in bedrijf?
2) Wordt er momenteel aangegeven dat de pontjes buitenwerking zijn?
3) Zo niet, wat denkt het college hieraan te gaan doen?


Namens de VCP-fractie

Derk Jan Bleeker.

 

 

Tweeten

Home