Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Aan de gemeenteraad en college van B&W Oldambt

Winschoten, 25 juli 2014

Geacht college en gemeenteraad,

De overheid hoopt door verzorgingshuizen te sluiten en mensen langer thuis te laten wonen de kosten in de zorg te drukken. De hervormingen zijn erop gericht mensen langer thuis te laten wonen door hen vaker een beroep te laten doen op familie en vrienden. Kosten moeten ook worden gedrukt door de zorg bij gemeenten onder te brengen.

Dat betekent dat de druk op thuiszorginstellingen toe zal nemen. Thuiszorginstellingen binnen onze gemeente zoals, Buurtzorg en Thuiszorg Oosterlengte, zullen geconfronteerd worden met toenemende werkzaamheden. Dat betekent tijdsdruk op de werknemers van genoemde instellingen.

Daar bovenop komt dan nog de tijdsdruk van betaald parkeren in het centrum van Winschoten. Tijdsdruk die vooral plaatsvindt doordat de medewerkers van tevoren niet goed kunnen inschatten hoe lang men bij een cliënt bezig zal zijn. Om een stuk van die tijdsdruk weg te nemen wil de VCP-fractie voorstellen om vrijstelling van betaald parkeren in te voeren voor de medewerkers van genoemde instellingen. Dit is zonder al teveel kosten te realiseren.

Financiering van het voorstel zou via het Programma 7 Zorg kunnen plaatsvinden. Immers de jaarrekening 2013 laat zien dat deze post € 765.000,-- voordelig uitpakt. Een voorbeeld van een eventuele parkeerkaart zoals bijgevoegd zou afdoende kunnen zijn.

De VCP-fractie zal dan ook bij de behandeling Jaarrekening 2013 in de raadsvergadering van 2 juli a.s. een motie indienen m.b.t. bovengenoemde.


Groet,

Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

 

Tweeten

Home