Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten 14 mei 2014


Betreft:
Vraag/vragen met betrekking tot vervolg vragen LTS…

Steller/fractie vraag: VCP

Gesteld d.d. 14-05-2014

De vraag/de vragen:


Geacht college,

n.a.v. De beantwoording van de vragen d.d.13 mei 2014 -copy verkoopcontract LTS- heeft de VCP-fractie de volgende vragen:

1) De raad heeft eind 2012 gekozen voor verkoop van de LTS aan Oosterlengte daar Oosterlengte financieel een betrouwbare partner zou zijn en snel van start kon gaan met het verbouwen van de LTS naar een woon/zorg centrum. De overdracht zou in eerste instantie begin januari 2013 zijn en werd later verschoven naar maart 2013. Wat is de reden dat de overdracht van de LTS aan Oosterlengte anno mei 2014 nog steeds niet heeft plaatsgevonden?

2) Goede ideeën zijn in 2012 getorpedeerd door het college onder de noemer, geen garanties voor daadwerkelijke afbouw van de LTS, er moet zo snel mogelijk begonnen worden met de verbouwing, de gemeente wil niet jarenlang in de rommel zitten, financieel onbetrouwbaar etc. Hoe betrouwbaar is/was de financiële onderbouwing van Oosterlengte en waaruit blijkt dit?

3) Kunnen we nog spreken van een betrouwbare partner nu blijkt dat Oosterlengte haar financiële onderbouwing eind 2012 niet op orde had en zoals het nu lijkt onder valse voorwendselen de LTS in handen heeft willen krijgen? Graag een onderbouwing bij uw antwoord.

4) Hoe fair is deze situatie voor de andere afgewezen initiatiefnemers, waaronder VOAS, die wel alles compleet hadden en aan de gestelde eisen van de gemeente voldeden?

5) Wie heeft de eventuele kosten (o.a. verzekering, OZB, strippengebouw) van de LTS betaald over 2013 en hoe hoog is dit bedrag?

6) De LTS heeft nu totaal onnodig lange tijd leeggestaan. Hoe groot is de kans dat het gebouw door deze onnodige leegstand gesloopt wordt?

7) De VCP-fractie zou graag de meest recente bouwtekening van de plannen van Oosterlengte m.b.t. de LTS van u ontvangen.

8) Is er door Oosterlengte wel een voorlopig verkoopcontract getekend? Zo ja, zouden wij hier graag een copy van ontvangen.

 


Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

Tweeten

Home