Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Betreft:
Vragen op grond van artikel 39 lid 1 van het Reglement van Orde met betrekking tot bouwput Siemonsstraat Finsterwolde.

Steller/fractie vraag: VCP

Gesteld d.d. 23-06-2014

Mondelinge/schriftelijke beantwoording: schriftelijk

De vraag/de vragen:

Geacht college,

Aan de Siemonsstraat te Finsterwolde zou een woning gebouwd worden waar inmiddels de kelder van klaar is en de eigenaar failliet. De kelder staat nu vol water. Deze situatie heeft tot gevolg gehad dat er bijna een kind in verdronken is in deze vol met water staande kelder.

Bewoners van de Siemonsstraat hebben hierover klachten ingediend bij de gemeente die beantwoord zijn met de opmerking: de gemeente heeft aan haar verplichtingen voldaan. Er zijn hekken rondom de kavel geplaatst wat volgens de gemeente afdoende moet zijn.

Echter de VCP-fractie heeft zich ter plaatse op de hoogte gesteld en is tot de conclusie gekomen dat de geplaatste hekwerken niet afdoende blijken te zijn!(zie bijgevoegde foto).

Bovendien vraagt de VCP-fractie zich af of en wanneer de gemeente ingrijpt en de eigenaar op de hoogte stelt van deze gevaarlijke situatie. Ook de gemeente moet zijn verantwoordelijkheid in deze kennen!

Vraag: Wat doet de gemeente hieraan om deze gevaarlijke situatie op te heffen?

 

Namens de VCP-fractie

Elsa Kamminga

 

 

 

Tweeten

Home