Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Ekamperweg 12
9682VH
Oostwold
Tel: 06 15867246


 

Vragen over de toekomst van het OZG-ziekenhuis in Winschoten

Winschoten, 9 maart 2017

De raad en het college waren helder in haar standpunt. Geen FOC! Nu lezen we dat de wethouder de deur weer op een kier zet.

1. Wat heeft de wethouder doen besluiten om deze uitspraak te doen?

De wethouder geeft aan in haar antwoorden op vragen van PvhN dat zij geen partij was en is tussen OZG en VastGoud.

2. Wat weet de wethouder dan wel over de koopovereenkomst tussen OZG en Vastgoud?

3. Mag de VCP stellen dat als er geen FOC komt in het ziekenhuis, beide partijen OZG en VastGoud hier financieel belang bij hebben?

De informatie die de VCP hierover heeft is het volgende: Uit de openbare registers van het Kadaster. Conclusie is dat een BV van Vastgoud de locatie heeft gekocht voor € 750.000,=. De transactie is gerealiseerd in juli 2016. Opvallend is dat in de verkoopakte een “meerwaardeclausule” staat, waardoor - als er alsnog een FOC op de ziekenhuislocatie komt - er een nabetaling moet worden verricht van € 1.500.000,=. Daarnaast heeft deze BV de aankoop nog niet betaald, maar is het bedrag nog schuldig aan het OZG/de verkoper, die daar het recht van hypotheek voor heeft bedongen. Dit geldt overigens ook voor de OZG-locatie Delfzicht in Delfzijl. De akte met deze “meerwaardeclausule” is gepasseerd, ver nadat de eerste plannen voor een FOC in Winschoten zijn afgeketst, waardoor de conclusie is dat Vastgoud hier kennelijk nog niet klaar mee is. Daarnaast is het zorgwekkend dat het OZG (en uiteindelijk dus ook het UMCG als eigenaar van het OZG) nu een financieel belang heeft bij realisatie van een FOC in Winschoten.

4. Mag de VCP stellen dat wanneer er een FOC komt in het ziekenhuis, beide partijen (OZG en VastGoud) hier financieel belang bij hebben?

5. Wordt er dan druk uitgeoefend richting gemeente om toch tot een ander besluit te komen?


Zie ook: Is er toekomst voor de ziekenhuislocatie in Winschoten?

 


 

Tweeten

Home