Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten, 25 november 2015

Aan de gemeenteraad en het college van B&W Oldambt,

De VCP wil uw raad en college het volgende voorleggen. Mensen met een bijstandsuitkering worden door de ambtenaren van de sociale dienst van de gemeente Oldambt 32 uur per week, met behoud van hun uitkering, bij het TDC tewerkgesteld. Hierbij wordt verwacht dat men 32 uur per week werk verricht, waarschijnlijk gaat het om inpakwerk. Daarbij wordt hun op niet mis te verstane wijze gemakshalve maar even medegedeeld dat als men weigert hun een sanctie boven het hoofd hangt. Strafkorting dus. Een drukmiddel die ten tijde van Colijn niet zou misstaan!

Het zal niet zo zijn dat men geen tegenprestatie wil verrichten voor hun uitkering, maar het lijkt de VCP dat dit niet de juiste manier is. Want voor alle mensen die nu gratis dit inpakwerk verrichten, zouden heel veel betaalde banen vrij kunnen komen, daarom vindt de VCP het schandalig dat de gemeente Oldambt het zo aanpakt. Bovendien is de uitkering voor velen ver beneden een normaal cao loon. Dus dat is veel minder als er normaal voor een werkweek van 32 uur zou worden betaald, ook als het om het minimumloon gaat. Op internet kun je overal lezen dat er een tegenprestatie gevraagd mag worden, dan moet het om een onbetaalde maatschappelijke nuttige activiteit gaan, van beperkte duur en omvang. Het mag hierbij niet gaan om werk waarbij je normaal gesproken wordt betaald (bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-tegenprestatie-in-de-bijstand).

De VCP van mening dat 32 uur werk per week geen beperkte duur of omvang is en dat inpakwerk werk is waarvoor je normaal gesproken wel zou worden betaald. Mocht het trouwens niet om inpakwerk gaan, dan heeft de gemeente Oldambt andere werkzaamheden, met behoud van uitkering, waarvoor je normaal gesproken wel zou worden betaald. Uitkeringsgerechtigden zijn bereid om een tegenprestatie te verrichten, maar het lijkt ons dat dit te ver gaat en oneerlijk is tegenover de mensen die hier een betaalde baan zouden kunnen vinden, welke nu dus ingenomen wordt door mensen die voor de gemeente gratis werk verrichten. In dit licht wil de VCP ook de tewerkstelling in Duitsland, waar uw college en raad zo prat op gaan, benoemen.

Heeft u zich ooit wel eens afgevraagd hoe het toch mogelijk kan zijn dat er 20 á 30 km, waarschijnlijk nog wel dichterbij, over de grens met Duitsland wanneer wij u mogen geloven werkgelegenheid zat is? Vraagt u zich daarbij wel eens af wat u hier in Oldambt dan verkeerd zou kunnen doen? De VCP krijgt zo langzamerhand het gevoel dat u het allemaal wel best vindt. Gezien de ligging van onze gemeente is het voor de VCP een raadsel waarom het binnenhalen van meer werkgelegenheid niet van de grond komt, heeft het te maken met onwil of een falend beleid?
Als we links en rechts van ons kijken zie we wel dat bedrijven zich vestigen in diverse plaatsen. De VCP heeft in zijn verkiezingsprogramma al gepleit voor het aantrekken van iemand die zich dagelijks bezig zal houden met het binnenhalen van werkgelegenheid.

Wij constateren echter dat dit niet of nauwelijks is gebeurd, met als gevolg het teruglopen van inwoners in deze gemeente en de daarbij behorende voorzieningen. Voor de VCP een onverteerbare zaak. Voor de VCP is het weerzinwekkend slopen van de binnenstad werkgelegenheid die alleen maar voorziet in tijdelijke banen. Het wordt tijd dat u aan de slag gaat met het binnenhalen van bedrijven dus werkgelegenheid voor langere duur. Het zou goed zijn voor Oldambt en de regio.


Namens de VCP,

Engel Modderman
Fractievoorzitter VCP Oldambt


Zie ook: Tips and Tricks voor de Bijstandsgerechtigde

 


 

Tweeten

Home