Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten 18-06-2014

Motie vreemd aan de agenda

De gemeenteraad in vergadering bijeen op woensdag 18 juni 2014

overwegende dat:

- Op 2 juli 2014, na afloop van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, een
barbecue wordt georganiseerd;

- de barbecue met gemeenschapsgeld betaald wordt;

- hiervoor gemeenschapsgelden niet bedoeld zijn.

draagt het college op:

De genoemde barbecue niet ten laste van gemeenschapsgelden te laten vallen maar
per opgegeven deelnemer een bijdrage te vragen van 45 euro.

Mocht er van de totale opbrengst eigen bijdrage geld overblijven dit geld te doneren
aan het Swieneparadies te Nieuw Scheemda.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

Tweeten

Home