Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Motie

Winschoten, 08-10 2014

De raad van de gemeente Oldambt in vergadering bijeen op woensdag 8 oktober 2014.

Constaterende dat:

- 9 oktober 2014 het algemeen bestuur van Synergon in vergadering bijeen komt.
- tijdens deze vergadering beslist zal worden over de sluiting van de afdeling Metaal van Synergon.
- definitieve sluiting ontmanteling van de afdeling metaal tot gevolg zal hebben.

Overwegende dat:

-De afdeling metaal meegenomen zal worden in een extern onderzoek binnen Synergon.
-de start van de afbouw zal leiden tot een onherroepelijk feit.
-dit erg vooruitloopt op de uitslag van het externe onderzoek.

Spreekt uit:

De zittende leden in het Algemeen Bestuur van Synergon namens de gemeente Oldambt de opdracht mee te geven om in de AB vergadering van 9 oktober het verzoek in te dienen om het onderwerp sluiting afdeling metaal Synergon van de agenda te halen en na bekendmaking van de uitslag van het extern onderzoek te behandelen.

Tevens hangende het extern onderzoek niet te starten met de ontmanteling van de afdeling metaal.

En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de VCP fractie,

Elsa Kamminga

 


 

Tweeten

Home