Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Vragen VCP met betrekking tot oude LTS Winschoten

Winschoten, 6 november 2014

Geacht college,

Doordat Vastgoud nog steeds niet is begonnen met de verbouwing van de oude LTS staat het gebouw onnodig te verpauperen en de aanblik wordt steeds triester. Dit kan nooit de bedoeling van de gemeenteraad (met een meerderheid van stemmen) zijn geweest toen het pand bijna 2 jaar geleden aan Vastgoud gegund werd.

Uit eerdere navraag door de VCP-fractie blijkt dat er de afgelopen jaren steeds weer uitstel van de verkoop en de te starten verbouwing heeft plaatsgevonden. Volgens de laatste berichten zou Vastgoud uiteindelijk beginnen met de sloop/verbouwing in oktober 2014. Tot op heden heeft de VCP geen enkele activiteit kunnen waarnemen in of rond het gebouw.

Recentelijk kwamen er berichten naar buiten dat de toekomstige huurder van de LTS, Oosterlengte, haar plannen voor diverse projecten met twee jaar opschort.

Al met al is het gebouw een zeer troosteloze aanblik als men bedenkt dat de gemeente bezig is met het opknappen van het centrum die miljoenen gaat kosten.

Vragen:
1) Wanneer wordt er nu eens eindelijk gestart met de verbouwing door Vastgoud?
2) Heeft de gemeente een einddatum bepaald met Vastgoud wanneer de verbouwing van de oude LTS uiterlijk klaar moet zijn?
3) Welke vergunningen zijn er inmiddels aangevraagd door Vastgoud en welke vergunningen zijn er inmiddels verstrekt?
4) Heeft Vastgoud uitstel voor de verbouwing aangevraagd bij de gemeente? Zo ja, wat is hiervan de reden?
5) Heeft er al een onderzoek plaatsgevonden naar eventuele bodemvervuiling op het terrein van de oude LTS. Zo ja, wat is hiervan de uitkomst?

 

Namens de VCP-fractie,

Engel Modderman.


 

Tweeten

Home