Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


VCP stelt vragen omtrent verkoop Synergon Metaal aan Abiant

Naar aanleiding van de verkoop van de metaalafdeling van werkvoorzieningsschap Synergon aan Abiant Uitzendgroep Groningen, stelt de VCP-fractie de volgende vragen in de raadsvergadering van 13 april 2015:

Hoe zijn de rechten van de WSW werknemers van Synergon gewaarborgd? Hebben de leden van de Ondernemingsraad (OR) van Synergon vrij toegang tot het bedrijf en heeft het personeel een contactpersoon binnen het bedrijf?

Verder wil de VCP weten of het onroerend goed en het roerend goed aan Abiant verkocht zijn en voor welke bedragen? Zo ja, dan wil de VCP weten waaraan die bedragen besteed zullen worden.

Ook wil de VCP weten of er een terugkooprecht is bedongen voor zowel de roerende als de onroerende zaken.

 


 

Tweeten

Home