Inspraaknotitie raadsvergadering gemeente Oldambt
Derk-Jan Bleeker

Derk-Jan BleekerHet rapport "Grenzeloos Gunnen" wil ons doen geloven dat de opstellers de oplossing weten voor de problemen waar deze streek en de mensen mee worstelen. De oorzaak van alle problemen in het Oldambt is dat de democratie buitenspel is gezet en daardoor al vele jaren niet meer naar behoren functioneert. De verlammende gevolgen op de economie van het Oldambt zijn overal zichtbaar.

De provincie had zich via de achterkamertjes van het provinciehuis meester gemaakt van de macht en gaat dit nu weer doen, nu geholpen door gemeentebestuurders. Iets anders kun je niet concluderen als je de 95 pagina's leest van het rapport "Grenzeloos Gunnen". In het rapport komen de woorden "inwoner", "bewoner" of "burger" voor, maar meer dan woorden om het rapport "op te leuken" zijn het kennelijk niet. Opgeteld wordt niet meer dan 2,5 procent van de tekst besteed aan de bevolking. Zodoende is te lezen dat de belangen van de bevolking ook letterlijk niet in tel zijn bij de opstellers van het rapport.

Zoals de bestuurlijke praktijk al vele jaren is, wordt de bevolking aangehoord maar met hun meningen, ideeën of suggesties wordt vooral niets gedaan. De bevolking wordt voor voldongen feiten geplaatst en dat is ook het doel van de opstellers van het rapport. Bij de herindeling die tot de gemeente Oldambt leidde, was de bevolking kwaliteitsverbetering, dus ook met betrekking tot het functioneren van de democratie beloofd en dit tegen minder kosten.

Van deze voornemens is niets terecht gekomen. De afstand tussen bestuur en bevolking is toegenomen en de kosten zijn explosief gestegen. De gemeente is op deze wijze veel te duur geworden en de bevolking kan dat niet meer betalen. Zij houden te weinig geld over voor zichzelf waardoor ook de economie stagneert.

De sturende rol van Burgemeester en Wethouders die voor de bevolking opkomt en hen bescherming biedt, ontbreekt en wordt gemist. Een nieuwe herindeling zou veroorzaken dat tot 2018 weer de aandacht naar de herindeling en herschikking van het ambtelijk apparaat gaat in plaats van naar de noden van het Oldambt en haar bevolking. Geen van deze problemen komen voldoende aan de orde in het rapport "Grenzeloos Gunnen" ln tegendeel, er worden in het rapport vraagtekens geplaatst bij het democratisch gehalte van diverse samenwerkingsverbanden. De kwaliteit van bestuurders en ambtenaren wordt neergesabeld wat aansluit bij wat in de gemeente Oldambt de praktijk is.

De opstellers van het rapport benadrukken meerdere malen hun onafhankelijkheid, terwijl zij in opdracht van de Provincie en de Vereniging Groninger Gemeenten werken en zijzelf bestuurlijk zo verweven zijn dat zij niet als onafhankelijk kunnen gelden. Bijvoorbeeld de Voorzitter is een voormalige Commissaris der Koningin in Overijssel. De schijn van gebrek aan onafhankelijkheid blijft hangen bij deze opstellers maar ook ten opzichte van de opdrachtgevers. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt... heeft hier een zeer ruime betekenis.

De vraag: "Wie zouden er meer weten van de streek: Brussel, Den Haag, de provincie Groningen, rapportschrijvers of mensen die hier al vaak generaties wonen?", dringt zich bij het lezen van het rapport op. Het rapport gaat niet of te weinig over de bevolking, hun belangen en hun inbreng.

Het rapport gaat over een stip aan de horizon. Wat dat zou moeten zijn komt niet uit de verf. Uit het gebruik van het woord stip spreekt geen groot vertrouwen in de toekomst. De stip aan de horizon, die ik zie is een verzameling van spilzuchtige bestuurders, bedenkers van regeltjes die zelf in weelde leven en het contact met noden van de bevolking hebben verloren. Met de dramatische opkomst van 42 procent bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft de bevolking dit gemeentebestuur een duidelijk signaal gegeven. De mensen, die hier leven hebben het vertrouwen in een vooruitziende blik als in het rapport allang opgegeven. Het rapport betekent voor hen slechts kostenverhogingen en de ellende van nog meer dwang en regels.

Het is vijf voor twaalf, de hoogste tijd om te luisteren en de democratie in ere te herstellen. Raad en gemeentebestuur... waar wacht u nog op?


Derk-Jan Bleeker, 3 april 2013

Tweet

Home