DOWNLOAD
Verkiezingsprogramma 2014.doc
Verkiezingsprogramma 2014.docx
Verkiezingsprogramma 2014.pdf
Gemeenteraadverkiezingsprogramma 2014 VCP-Oldambt 19/03/2014 (HTML)
BEGINSELVERKLARING
VCP-CULTUUR
HERINDELING GRENZELOOS GUNNEN
STAD EN DORPEN SOLIDAIR
ECONOMISCHE PERSPECTIEVEN - WERKGELEGENHEID
WERK EN INKOMEN
GEZONDHEIDSZORG
CULTUUR
NATUUR EN MILIEU
FINANCIËN
RECHTSBESCHERMING
VLUCHTELINGENBELEID
VOORTDURENDE STRIJD TEGEN RACISME EN FASCISME
Kandidatenlijst VCP: Gemeenteraadsverkiezingen Oldambt woensdag 19 maart 2014
Als u de VCP financieel wilt steunen, kunt u dit extra laten blijken door een donatie over te maken op bankrekeningnummer
NL 17 INGB 0008 4450 19
, ten name van 'VCP Oldambt' in Winschoten en onder vermelding van 'steun'.
E-mail: info@vcp.nu