Download vertaling als pdf-bestand (165 kb)

Bent u onzeker van uw toekomst?
Last van depressie en vervreemding?

Onuitvoerbare wensen en
ongerealiseerde dromen?

HET IS MOGELIJK DAT U AAN
KAPITALISME LIJDT!

Dit zijn de symptomen:
gevoel van machteloosheid en nutteloosheid, apathie, angst, onzekerheid voor de toekomst, verlies van identiteit, eenzaamheid, vervreemding, concurrentie, laag salaris, slechte middelen van bestaan, uitbuiting, willekeur van bazen en ambtenaren...

Voor diagnose en genezing kunt u
zich tot linkse activisten wenden

Verenigde Communistische Partij

VCP Ster

VCP Kantoor
Het VCP-kantoor is gevestigd aan de Emmastraat 3 te Winschoten op de 2e verdieping, Kamer C07

De Verenigde
Communistische Partij

De Verenigde Communistische Partij baseert zich op het wetenschappelijke socialisme zoals dat door Karl Marx, Friedrich Engels en Vladimir Lenin is ontwikkeld.

Niet alle communisten denken hetzelfde over het communisme. De VCP heet verenigd omdat zij onderdak wil bieden aan communisten met soms heel verschillende visies. De VCP heeft zelfs actieve leden die zichzelf niet eens communist noemen.

De VCP legt een sterke nadruk op de praktijk. De VCP is geen partij die het alleen maar over grote politieke vergezichten heeft. De VCP wil er hier en nu zijn voor al die gewone mensen die in hun dagelijks leven te maken krijgen met onrecht en uitbuiting.

Vandaar dat de VCP op een aantal terreinen actief is.

Gemeenteraadswerk


In de gemeente Oldambt heeft de VCP twee raadszetels. Dat geeft de partij de gelegenheid een helder communistisch standpunt naar voren te brengen. En dat in een gemeenteraad waar verder alleen maar partijen zitten die de belangen van het kapitaal verdedigen. Die allemaal vinden dat de lasten omhoog moeten en de voorzieningen voor de bevolking moeten worden versoberd. Dan zegt de VCP:

"Een land waarin mensen inkomens genieten van tientallen miljarden per jaar hoeft niet te bezuinigen. De middelen moeten eerlijker verdeeld worden."

De VCP bericht regelmatig op de website www.VCP.nu over het gemeenteraadwerk. Wie geen computer heeft, kan voor die berichten terecht op het partijkantoor (openingstijden, hieronder).

Adviesbureau


Mensen worden maar al te vaak door een wirwar aan regelgeving overvallen waardoor het moeilijk is te ontdekken waar men recht op heeft.

De VCP heeft daarom een adviesbureau waar iedereen, ongeacht geloof of politieke voorkeur, met klachten en problemen terecht kan.

De VCP kan natuurlijk niet alles oplossen. Maar een aantal leden heeft inmiddels een ruime ervaring opgebouwd bij allerlei instanties.

De VCP kan eventueel bezwaar- of beroepschriften voor u indienen. Wanneer op het adviesbureau blijkt dat bepaalde problemen structureel zijn, kan dat via de gemeenteraad op politiek niveau worden aangekaart.

Actievoeren


Wie op politieke veranderingen gaat zitten wachten, kan meestal lang wachten. Maar soms is het mogelijk veranderingen af te dwingen. Door gericht actie te voeren kunnen bestuurders in de goede richting gedwongen worden.

Het is het meest zinvol wanneer direct betrokkenen zelf in actie komen.

De VCP steunt die acties dan wel zoveel mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld door vergaderruimte beschikbaar te stellen, brieven en andere stukken op te stellen, tips te geven enzovoort.

Verenigde Communistische Partij


Tel: 06 28991515


www.vcp.nu
www.dewaarheid.nu


Verkiezingsprogramma